Інформація про новину
  • Переглядів: 220
  • Дата: 3-10-2022, 16:48
3-10-2022, 16:48

1.3. Інформаційні системи. Інформаційні технології. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  1.2. Повідомлення, інформація. Дані. Інф...
Наступна сторінка:   1.4. Комп’ютери. Персональний комп’юте...

У цьому пункті йтиметься про:

інформаційні системи; інформаційні технології;

роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Поміркуйте (мал. 1.17):

Які операції здійснюються під час прогнозування погоди? Де використовуються ці прогнози?

Як швидко знайти книжку у великій бібліотеці?

Звідки працівник залізничної каси знає, які місця в поїздах вільні? Чому пошук потрібних відомостей в Інтернеті відбувається так швидко, хоча сайти розміщено в різних куточках земної кулі?

Система (грец. аиащма — поєднання, будова, організація) — сукупність частин, пов’язаних спільним призначенням або дією.

Як уже зазначалося, для реалізації інформаційних процесів використовують різноманітні засоби. Розглянемо як приклад систему продажу залізничних квитків на поїзди Укрзалізниці. Продаж квитків здійснюється по всій території України і навіть за її межами. Придбати квитки можна в касах залізничних вокзалів (мал. 1.18), в автоматах продажу квитків (терміналах) (мал. 1.19), через різноманітні інтернет-сайти продажу квитків (наприклад, сайт Укрзалізниці —

http://www.uz.gov.ua

, Приват24 —

https://next.privat24.ua/train-tickets/purchase

) тощо. Доступ до сайтів продажу квитків мають користувачі різноманітних комп’ютерів, підключених до Інтернету. Дуже зручно купувати квитки з використанням мобільних комп’ютерів — но-утбуків, планшетних комп’ютерів, смартфонів (мал. 1.20).

Для кожного поїзду за певну кількість днів працівники залізниці передають до центрального комп’ютера відомості про маршрути поїздів, про кількість вагонів у кожному з них, про тип вагона (плацкартний, купе, люкс, першого чи другого класу тощо), кількість місць у ньому,

вартість квитків. Відповідна програма опрацьовує ці дані та зберігає в пам’яті комп’ютера.

Термінал (лат. terminus — кінець, кінцева ціль) — комп’ютер, доступ до якого має багато користувачів. Зазвичай використовується для введення та виведення даних.

Якщо купівля квитків відбувається в касі вокзалу, то касир надсилає (передає) на вимогу пасажира запит щодо наявності

вільних місць у поїзді (мал. 1.21). У запиті зазначається маршрут (звідки від’їжджатиме пасажир і до якої станції їхатиме), дата та відомості про поїзд.

Якщо пасажир не знає точних відомостей про поїзд, а тільки дату поїздки, то між ним, касиром і центральним комп’ютером Укрзалізниці може відбутися кілька обмінів повідомленнями, під час яких уточнюється час поїздки, тип поїзда та інші відомості. Після закінчення такого обміну повідомленнями касир подає команду надрукувати квиток, й одночасно до центрального комп’ютера Укрзалізниці надходить повідомлення, що на цей рейс відповідне місце вже зайнято. Відомості про купівлю квитка на даний рейс опрацьовуються та заносяться в пам’ять центрального комп’ютера. Подібним чином відбувається обмін повідомленнями й тоді, коли пасажир купує квиток з використанням Інтернету або термінала.

Як бачимо, під час роботи системи з продажу квитків на поїзди (мал. 1.22) відбуваються різні інформаційні процеси: передавання, опрацювання та зберігання повідомлень. Системи, які забезпечують здійснення інформаційних процесів, називають інформаційними системами (скорочено ІС).

Інформаційними системами, але вже іншого призначення, є система керування польотами літаків, служба прогнозування погоди, бібліотека, служба новин на телебаченні, довідкова система Верховної Ради тощо. Слід зауважити, що інформаційні системи існували давно, тільки інформаційні процеси в них здійснювались або вручну, або з використанням механічних пристроїв.

Використання комп’ютерної техніки, й особливо комп’ютерних мереж, значно пришвидшило виконання інформаційних процесів в інформаційних системах.

Основними складовими комп’ютеризованих інформаційних систем є технічні пристрої, що використовуються для передавання, зберігання та опрацювання повідомлень, і комп’ютерні програми, за вказівками яких здійснюються всі названі інформаційні процеси.

Використання комп’ютерної техніки й комп’ютерних програм, як ми зазначали, значно підвищило ефективність роботи інформаційних систем, однак головною дієвою особою в цих системах залишається людина. Адже людина проєктує саму інформаційну систему, добирає або створює нову техніку, розробляє комп’ютерні програми, контролює роботу інформаційної системи тощо.

Для тих, хто хоче знати більше

Віктор Михайлович Глушков (1923-1982) (мал. 1.23), один з найвідоміших українських учених у галузі інформаційних технологій, говорив: «Навряд чи можна сумніватися, що в майбутньому значна частина закономірностей навколишнього світу буде пізнаватися та використовуватися автоматичними помічниками людини. Але настільки ж безсумнівно й те, що все найважливіше у процесах мислення та пізнання завжди належатиме людині».

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Поміркуйте

Знімки фрагментів вікон яких програм подано на зображеннях (мал. 1.24)?

Які дані опрацьовують ці програми?

Що є результатом опрацювання даних у цих програмах?

На уроках трудового навчання та мистецтва ви виготовляли різноманітні вироби: з паперу, природних матеріалів, пластиліну тощо.

Для їх виготовлення використовували різноманітні матеріали та інструменти, дотримувалися певної послідовності дій.

Відомості про послідовність виконання окремих дій під час виготовлення деякого об’єкта, про потрібні для виготовлення матеріали, інструменти та обладнання називають технологією.

Існує дуже багато різноманітних технологій. Наприклад, технологія догляду за зерновими культурами, технологія виготовлення телевізора, технологія виготовлення серветки з паперу (мал. 1.25), технологія виготовлення книжки, технологія продажу продовольчих товарів тощо.

Технологія (грец. T£XVH — майстерність, ремесло і AoYog — слово, учення) — опис способів виготовлення виробів, надання послуг тощо.

У сучасному суспільстві важливе місце посідають інформаційні технології (ІТ). Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки. Розрізняють інформаційні технології опрацювання текстів, графічних зображень (малюнків і фотографій) (мал. 1.26), числових даних, звуку, відео, передавання даних комп’ютерними мережами тощо.

Для тих, хто хоче знати більше

Доволі часто замість терміна «інформаційні технології» уживають

термін «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ). Цим підкреслюється важливе значення у здійсненні інформаційних процесів сучасних засобів комунікації — комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ людини

Пригадайте

Які інформаційні технології ви використовуєте, коли готуєтеся до уроків?

Чи використовуєте ви комп’ютерні засоби для проведення обрахунків, для планування своєї діяльності на тиждень, місяць?

У наш час інформаційні технології використовують у науці, промисловості, торгівлі, управлінні, банківській системі, освіті, медицині, транспорті, зв’язку, сільському господарстві, системі надання допомоги людям з інвалідністю та інших галузях діяльності людини.

Одне з багатьох застосувань інформаційних технологій у науковій сфері — це проведення віртуальних (імітаційних) дослідів.

Адже проводити реальні дослідження в багатьох випадках неможливо. Наприклад, щоб вивчити процеси, які відбуваються між молекулами речовин, потрібно створити дуже складні пристрої, витратити час і значні кошти. Та й використання вже створених таких пристроїв вимагає значних фінансових затрат.

У деяких випадках створити відповідні реальні умови досліду взагалі неможливо.

Наприклад, неможливо створити умови для дослідження наслідків підвищення температури світового океану на один градус. У таких випадках використовують віртуальні (імітаційні) дослідження. Знаючи закономірності проходження певних природних процесів, складають комп’ютерну програму, яка прогнозує можливі наслідки таких процесів (мал. 1.27).

Віртуальний (франц. virtuel — умовний, можливий) — вигаданий, уявний.

Модель (франц. modele — зразок, приклад для наслідування) — зразок, що відтворює, імітує будову і дію якого-небудь об’єкта.

Якби в 1986 році замість дослідів над обладнанням Чорнобильської атомної електростанції було використано комп’ютерну перевірку можливих наслідків роботи у змінених умовах, то страшній аварії можна було б запобігти.

Важливу роль відіграють ІТ у виробництві. Моделювання та конструювання виробів з використанням комп’ютера значно скорочує термін їх розробки, підвищує їх ефективність і якість, знижує вартість. Наприклад, якщо до застосування комп’ютера у проєктуванні від моменту виникнення ідеї створення нової моделі автомобіля до його виготовлення проходило 5-6 років, то тепер цей

час становить менше ніж 1 рік (мал. 1.28).

Важко сьогодні назвати таку установу, де б не використовували ІТ. Картотеки в бібліотеках і лікарнях, які виконано на основі комп’ютерної документації, у багато разів надійніші й зручніші в роботі, ніж традиційні паперові. Бухгалтер сьогодні використовує комп’ютер і за кілька хвилин отримує результати, на які раніше йому були потрібні години або дні. Банкір, не виходячи зі свого кабінету, має змогу стежити за станом справ на біржі, простим натисненням на клавіші перевести на будь-який рахунок певну суму грошей.

У сфері освіти основні завдання ІТ — забезпечити учнів/учениць і студентів/студенток можливостями отримувати відомості з різноманітних джерел, у різний спосіб і залежно від індивідуальних потреб. Існує велика кількість навчальних, контролюючих, розвивальних, ігрових та інших комп’ютерних програм з різних предметів. З окремими програмами ви вже ознайомилися в початковій школі на уроках з різних навчальних предметів.

Основними напрямами застосування інформаційних технологій є:

обчислення, що потребують значних затрат часу; створення комп’ютерних моделей об’єктів і проведення комп’ютерних дослідів;

забезпечення роботи різноманітних автоматів і роботів; забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних;

забезпечення швидкого обміну даними; керування промисловою та побутовою технікою з використанням вбудованих комп’ютерів; підтримка вивчення навчальних предметів і дисциплін; організація дистанційного навчання учнів, студентів, фахівців, що особливо корисно для віддалених малих населених пунктів, для людей з особливими освітніми потребами та інші.

Для тих, хто хоче знати більше

Інформаційні технології надають можливість

людям з особливими потребами вести активний спосіб життя, займатися науковою діяльністю. Прикладом цього є життя одного з відомих фізи-ків-теоретиків Стівена Гокінга (1942-2018). Унаслідок захворювання він уже після 25 років не мав змоги самостійно ходити, а в 32 роки практично повністю втратив можливість рухатися. У 43 роки С. Гокінг перестав говорити. Спілкувався з колегами та рідними він підняттям брови, коли йому вказували правильну літеру.

Змінити спосіб спілкування допоміг американський учений Волт Волтош, який створив програму, що допомагала вченому вибирати слова натисненням на відповідний перемикач. В останні роки свого життя він міг натискати перемикач тільки правою щокою (мал. 1.29). Набраний у такий спосіб текст озвучувався відповідною програмою. Так Стівен Гокінг отримав новий комп’ютерний голос.

До кінця свого життя С. Гокінг активно працював, понад 30 років був професором Кембриджського університету.

Найважливіше в цьому пункті

Системи, які забезпечують здійснення інформаційних процесів, називають інформаційними системами (скорочено ІС).

Основними складовими комп’ютеризованих інформаційних систем є технічні пристрої, що використовуються для передавання, зберігання та опрацювання повідомлень, і комп’ютерні програми, за вказівками яких здійснюються всі названі інформаційні процеси.

Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки. Розрізняють інформаційні технології опрацювання текстів, зображень (малюнків і фотографій), числових повідомлень, звуку, відео тощо.

Основними напрямами застосування інформаційних технологій є: виконання обчислень, створення комп’ютерних моделей, зберігання та опрацювання великих обсягів даних, забезпечення роботи автоматів і роботів, керування промисловою та побутовою технікою, забезпечення навчання всіх верств населення, у тому числі й дистанційно.

Дайте відповіді на запитання

1. Що таке інформаційна система? Наведіть приклади ІС.

2. Які складові комп’ютеризованих інформаційних сис

тем ви знаєте? Поясніть їх призначення.

3. Що таке технологія?

4. Які технології називають інформаційними?

5. Які ви знаєте напрями використання інформаційних технологій у сучасному суспільстві?

Обговоріть і зробіть висновки

1. Які комп’ютеризовані інформаційні системи ви вико

ристовуєте вдома; під час подорожей?

2. Які комп’ютеризовані інформаційні системи використовують у вашій школі? Наведіть приклади та опишіть їх складові.

3. Чому технології називають інформаційними? Які інформаційні технології вам відомі з початкової школи? Яке їх призначення?

4. Чи використовує інформаційні технології письменник, журналіст? Якщо так, то поясніть, які та як.

Виконайте завдання

1. Наведіть приклади застосування інформаційних тех

нологій у різних галузях діяльності людини.

2. Визначте, що з наведеного нижче є інформаційними системами:

а) кулінарна книжка;

б) регулювальник руху автомобільного транспорту;

в) датчик температури навколишнього середовища;

г) Вікіпедія;

д) аеропорт.

Відповідь обґрунтуйте.

3. Опишіть роботу шкільної бібліотеки як інформаційної системи.

4. Запишіть у зошит, у яких сферах людської діяльності використовуються такі інформаційні технології:

а) опрацювання текстових документів;

б) опрацювання числових даних;

в) опрацювання звуку;

г) опрацювання відео;

д) передавання даних комп’ютерними мережами;

е) комп’ютерна графіка.

5. У таблиці наведено дані про комп’ютерні програми, з використанням яких реалізуються певні інформаційні

технології. Розподіліть обов’язки у групі та за посиланнями на інтернет-ресурси (наведені в цій самій таблиці) дослідіть і запишіть на окремих слайдах презентації «З історії інформаційних технологій» відомості про:

а) перших авторів цих програм;

б) рік розробки програми або початку продажу;

в) назву інформаційної технології (кількох інформаційних технологій), для реалізації якої створено цю програму;

г) використання цих програм у наші дні.

Назва

програми

Посилання на сторінку програми у Вікіпедії

VisiCalc

https://uk.wikipedia.org/wiki/VisiCalc

PowerPoint

https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint

Inkscape

https://uk.wikipedia.org/wiki/Inkscape

Mortal Kombat

https://uk.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat

Приклад одного з подібних слайдів з даними подано на малюнку 1.30.

Збережіть створену презентацію у вашій папці у файлі завдання 1.3.5.

6. Завдання в Інтернеті. Позначте символом

інформаційні технології, які можуть, на вашу думку, бути використані в роботі людей певних

професій, та символом

— ті, використання яких

викликає сумнів. Адреса вправи: https:// learningapps.org/watch?v=p2yk8dv7j21.

Готуємось до вивчення нового матеріалу

1. Для яких цілей використовують комп’ютер?

2. Поясніть, чим комп’ютери відрізняються один від

одного.

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Ривкінд 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  1.2. Повідомлення, інформація. Дані. Інф...
Наступна сторінка:   1.4. Комп’ютери. Персональний комп’юте...^