Інформація про новину
  • Переглядів: 270
  • Дата: 3-10-2022, 16:50
3-10-2022, 16:50

1.5. Складові комп’ютерів та їх призначення

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  1.4. Комп’ютери. Персональний комп’юте...
Наступна сторінка:   1.6. Операційна система, її призначення....

У цьому пункті йтиметься про:

види комп'ютерів;

види персональних комп'ютерів;

комп'ютер як інформаційну систему.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ КОМП’ЮТЕРА

Поміркуйте

Які з наведених пристроїв комп’ютера ви використовували (мал. 1.45)? З якою метою?

Чи є на малюнках невідомі вам пристрої?

Які інформаційні процеси реалізує кожен з відомих вам пристроїв?

Складові комп’ютера — це сукупність апаратних і програмних засобів комп’ютера.

Апаратні засоби, англійською їх ще називають hardware (англ. hardware — твердий товар), — це сукупність різноманітних пристроїв комп’ютера.

З початкової школи ви знаєте, що до складу комп’ютера входять системний блок, пристрої введення даних (миша, клавіатура) та виведення даних (монітор, принтер). Однак ви вже, мабуть, бачили інші комп’ютерні пристрої, а можливо, і працювали з ними. Наприклад, зі сканером чи колонками для відтворення звуку.

Розглянемо детальніше, які є пристрої комп’ютера і на які групи їх можна поділити. Зазвичай ці пристрої поділяють залежно від інформаційних процесів, виконання яких вони забезпечують (мал. 1.46).

ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ

Поміркуйте

Які об’єкти беруть участь у процесі передавання даних?

Які операції здійснює людина з використанням клавіатури; миші?

Геймпед (англ. game — гра, pad —площадка, майданчик) — ігровий майданчик.

Данспед (англ. dance — танцювати, pad —площадка, майданчик) — майданчик для танців.

Мультимедіа (лат. multum — багато, medium — доступний суспільству) — це поєднання різних способів подання повідомлень: аудіо, відео, графіка, анімація тощо.

Ви знаєте, що основними пристроями для введення даних є клавіатура та миша (повна назва — маніпулятор «миша»).

Пристрої введення даних можна розділити за типом даних, з якими вони працюють. Так, можна виділити пристрої введення текстових (клавіатура), графічних (сканер, фотокамера, графічний планшет), звукових (мікрофон), відео (відеокамера, вебкамера) даних.

Ще однією групою пристроїв введення даних є пристрої для забезпечення керування в різних програмах. До них належать миша, manned, мультимедійна (електронна) дошка, сенсорний екран, джойстик, геймпед (мал. 1.47), кермо, педалі (мал. 1.48), танцювальний майданчик (данспед) тощо.

Мультимедійні (електронні) дошки використовують здебільшого в закладах освіти, а також під час проведення різноманітних презентацій.

Сенсорні екрани використовують зазвичай у планшетних комп’ютерах, смартфонах, а також у різних пристроях для отримання довідок і різноманітних терміналах (банківських, продажу квитків тощо). Останнім часом набули розповсюдження сенсорні екрани великих розмірів (мал. 1.49), які

використовуються в закладах освіти та на презентаційних заходах, а також у торгівлі для вибору потрібного товару.

Уведення даних у цих пристроях здійснюється дотиком пальця або спеціального вказівника до певних ділянок поверхні екрана. Екран «відчуває», у якому місці відбувся дотик, і передає відповідний сигнал комп’ютеру.

Для тих, хто хоче знати більше

У комп’ютерах, які використовують для навчальних і наукових цілей, можуть застосовуватися додаткові пристрої для введення даних. Наприклад, датчики для визначення значення температури, вологості повітря, швидкості руху різноманітних об’єктів тощо. Набори таких пристроїв мають STEM-лабораторії, що останнім часом надходять у школи (мал. 1.50).

Мал. 1.50. Один з комплектів пристроїв для STEM-лабораторії:

1 — датчик (детектор) руху; 2 — датчик вимірювання сили;

3 — планшетний комп’ютер; 4 — датчик напруги електричного струму; 5 — датчик сили електричного струму

Для тих, хто хоче знати більше

Для переносних комп’ютерів можуть використовуватися проекційні клавіатури (мал. 1.51). Спеціальний пристрій відтворює зображення клавіатури на деякій поверхні, наприклад на столі. Рухи рук людини сприймаються як дії натискання на певні клавіші.

Деякі сучасні миші мають доволі складну будову. Їх форма орієнтована на зручне тримання у правій або лівій (для шульги) руці. По всій поверхні такої миші можуть розміщуватися багато кнопок не тільки для введення команд, а навіть для введення тексту. На малюнку 1.52 зображено ігрову мишу, що має 21 кнопку і одне коліщатко.

ПРИСТРОЇ ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

Пригадайте

Які пристрої ви використовували вдома або у школі для виведення даних?

Як називається пристрій, що отримує дані під час їх передавання?

Результати опрацювання даних комп’ютером передаються (виводяться) для перегляду користувачем. Пристрої виведення даних, як і пристрої їх введення, можна поділити за типом даних, з якими вони працюють. Так, можна виділити пристрої виведення текстових і графічних даних (монітор, принтер, плотер), звукових (навушники, звукові колонки) та відео (мультимедійні проєктори (мал. 1.53), сенсорні екрани) даних. Певні пристрої забезпечують виведення як графічних, так і відеоданих (монітор, мультимедійні проєктори, сенсорні екрани тощо).

Окремий вид пристроїв складають комунікаційні пристрої (модем, комутатор, маршрути-затор (роутер) тощо) — пристрої для забезпечення обміну даними в комп’ютерних мережах. З їх використанням здійснюється як введення, так і виведення даних. Більш детально ці пристрої розглянемо в наступному розділі.

ПРИСТРОЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ

Поміркуйте

Які дії ми називаємо опрацюванням даних? Для чого призначений процесор комп’ютера?

Опрацювання даних у комп’ютері виконується з використанням процесора (мал. 1.54). Він є пристроєм, що забезпечує виконання комп’ютерних програм. Швидкість роботи комп’ютера в більшості випадків визначається швидкістю опрацювання даних процесором.

Для тих, хто хоче знати більше

Перший процесор в одному нероз’ємному пристрої (мікросхемі) було створено корпорацією Intel (США) у 1971 році (мал. 1.55). Його сконструював співробітник компанії Федеріко Фаггін для калькулятора японської компанії Busicom. Процесор міг виконувати 60000 операцій за секунду, а набір команд складався із 46 команд. Він отримав назву Intel 4004.

Слід зазначити, що сучасні процесори здійснюють понад 50000000000 операцій за секунду.

ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Пригадайте

Що таке носій даних? Які носії даних ви знаєте? Які носії даних використовуються в комп’ютерах?

Як ви вже знаєте, щоб зберігати дані, їх записують (фіксують) на різноманітних носіях. У комп’ютерах використовують різні носії даних: магнітні диски, флешмікро-схеми, оптичні диски тощо. А для запису та зчитування повідомлень із цих носіїв існують відповідні пристрої (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Носії даних, що використовуються в комп’ютерах, і пристрої для роботи з ними

Носій даних

Пристрій для роботи з носієм даних

Зображення пристрою для роботи з носієм даних

Жорсткий магнітний диск

Накопичувач на жорстких магнітних дисках (вінчестер)

Флешмікросхеми

SSD-накопичувач

Флешмікросхеми

Флешнакопичувач

«флешка»

Флешмікросхеми (карта пам’яті)

Пристрій читання карток (картридер)

Пристрої для роботи з магнітними дисками зазвичай розміщуються в системному блоці комп’ютера. На жорстких магнітних дисках зберігається основний обсяг даних комп’ютера. У ноутбуках дедалі частіше основним носієм даних стають SSD-накопичувачі. Але поки що їх вартість

більш ніж удвічі перевищує варт і сть накопичувачі в

на жорстких магнітних дисках тієї самої ємності.

До пристроїв зберігання даних зі змінними носіями належать пристрої для роботи на базі флешмікросхем — це перш за все так звані флешки та карти пам’яті, які викорис

товуються у смартфонах, цифрових фото- та відеокамерах тощо. У застарих комп’ютерах можуть використовуватися для перенесення даних оптичні диски.

Сукупність носіїв даних комп’ютера складає його пам’ять.

SSD (англ. solid-state drive — твердотілий накопичувач) — комп’ютерний

запам’ятовувальний пристрій на основі мікросхем пам’яті.

Картридер (англ. card— картка, reader— читач) — пристрій для зчитування даних з флешкарт.

Для тих, хто хоче знати більше

Основною властивістю як окремих носіїв даних комп’ютера, так і всієї пам’яті є ємність. Значення цієї властивості для сучасних носіїв даних подано в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Значення максимальної ємності носіїв даних станом на 2022 рік

Носій даних

Значення ємності

Жорсткий магнітний диск

28 Тбайт

SSD-накопичувач

16 Тбайт

Флешнакопичувач (флешка)

1000 Гбайт

Флешкарта (карта пам’яті)

1000 Гбайт

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час робота з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте вікно браузера.

2. Відкрийте головну сторінку сайту Hotline (https:// hotline.ua).

3. Перейдіть на сторінку

з відомостями про монітори для стаціонарних персональ

них комп’ютерів (за посиланнями: Комп'ютери. Мережі

Комп'ютерна периферія

Монітори).

4. У списку кнопки Сортувати за установіть сортування за новизною.

5. Виберіть назву другого у списку монітора.

6. Виберіть у вікні, що відкрилося вкладку Про товар.

7. Заповніть у зошиті таблицю значень властивостей.

Властивість

Значення

властивості

Модель

 

Компанія-виробник

 

Діагональ екрана, дюймів

 

Мінімальна ціна, грн

 

Максимальна ціна, грн

 

8. Перейдіть на сторінку з відомостями про накопи-чувачі на жорстких магнітних дисках (за посиланнями:

Комп'ютери. Мережі

Комплектуючі

SSD-нако-

пичувачі).

9. У списку кнопки Сортувати за установіть сортування за оцінкою товару, складеною на основі відгуків користувачів.

10. Виберіть у списку назву другого SSD-накопичувача.

11. Виберіть у вікні, що відкрилося, вкладку Про товар.

12. Заповніть у зошиті таблицю значень властивостей.

Властивість

Значення

властивості

Модель

 

Компанія-виробник

 

Обсяг, Гбайт

 

Мінімальна ціна, грн

 

Максимальна ціна, грн

 

13. Закрийте вікно браузера.

Найважливіше в цьому пункті

Залежно від інформаційних процесів, які вони реалізують, пристрої комп’ютера поділяють на пристрої вве

дення, виведення, опрацювання та зберігання даних.

За типом даних, з якими вони працюють, пристрої введення поділяють на пристрої введення текстових (клавіатура), графічних (сканер, фотокамера, графічний планшет), звукових (мікрофон), відео (відеокамера, вебкамера) даних. Окрему групу складають пристрої для забезпечення керування в різноманітних програмах (миша, тачпед, мультимедійна (електронна) дошка, сенсорний екран).

Розрізняють пристрої виведення текстових і графічних даних (монітор, принтер, плотер), звукових (навушники, звукові колонки), відео (мультимедійні проєктори, екранні панелі) даних. Певні пристрої можуть виводити як графічні, так і відеодані.

Окремий вид пристроїв складають комунікаційні пристрої (модем, комутатор, маршрутизатор (роутер) тощо) — пристрої для забезпечення обміну даними в комп’ютерних мережах. З їх використанням здійснюється як введення, так і виведення даних.

Опрацювання даних у комп’ютері виконується з використанням процесора.

У комп’ютерах використовують різні носії даних: магнітні диски, флешмікросхеми, оптичні диски тощо. А для запису та зчитування повідомлень із цих носіїв існують відповідні пристрої — накопичувачі на жорстких магнітних дисках, флешнакопичувачі, картридери.

Сукупність носіїв даних комп’ютера складає його пам’ять.

Дайте відповіді на запитання

1. Які пристрої є пристроями введення даних? Наведіть приклади.

2. Які пристрої є пристроями виведення даних? Наведіть приклади.

3. Для чого призначений процесор?

4. Які носії даних використовуються в комп’ютерах?

5. Які пристрої використовуються для друкування даних на папері або на плівці?

Обговоріть і зробіть висновки

1. Які пристрої введення даних ви використовували?

Дані яких типів ви вводили з використанням цих пристроїв?

2. Які пристрої виведення даних ви використовували? Які з них призначено для виведення звукових і відеода-них?

3. Які пристрої, що ви використовували, здійснюють виведення як текстових, так і графічних даних?

4. Які пристрої для подання команд ви застосовували під час навчання з використанням комп’ютера? Під час комп’ютерних ігор?

5. Чому вважають, що процесор — це основний пристрій комп’ютера?

6. Які інформаційні процеси реалізуються з використанням мікрофона, вебкамери, мультимедійного проєктора?

Виконайте завдання

1. На основі відомостей, розміщених у підручнику, під

готуйте в зошиті схему класифікації пристроїв введення даних.

2. На основі відомостей, розміщених у підручнику, підготуйте в зошиті схему класифікації пристроїв виведення даних.

3. Підготуйте повідомлення про один з видів пристроїв виведення даних — 3Б-принтер. Опишіть його призначення та область використання.

4. За малюнком 1.56 визначте назви та типи пристроїв. Опишіть, де і для чого вони використовуються.

Збережіть відповіді на завдання у вашій папці у текстовому файлі з іменем завдання 1.5.4.

5. Проведіть обговорення та запишіть у зошиті спільну думку стосовно того, користувачі яких професій вико

ристовують у своїй діяльності наведені пристрої для роботи з даними:

а) диктофон; в) джойстик;

б) відеокамера; г) GPS-навігатор.

6. Проведіть дослідження стосовно особливостей різних клавіатур і підготуйте рекомендації для ваших одно

класників та однокласниць з вибору клавіатури для стаціонарного комп’ютера. Запишіть ці рекомендації в текстовий файл і збережіть у вашій папці з іменем завдання 1.5.6.

Готуємось до вивчення нового матеріалу

1. Що таке файл, папка? Для чого вони призначені?

2. Що таке контекстне меню об’єкта? Як відкрити кон

текстне меню?

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Ривкінд 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  1.4. Комп’ютери. Персональний комп’юте...
Наступна сторінка:   1.6. Операційна система, її призначення....^