Інформація про новину
  • Переглядів: 5191
  • Дата: 16-02-2018, 19:06
16-02-2018, 19:06

Речовини. Фізичні властивості речовин

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Характеристики тіла, їх вимірювання
Наступна сторінка:   Атоми й молекули

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати фізичні властивості:

• пояснювати відмінності між фізичними властивостямигазів, рідин і твердих тіл;

• порівнювати речовини за їх фізичнимивластивостями.

Із попереднього параграфа ви дізналися про загальні характеристики тіл — форму, розміри, масу, об’єм, агрегатнийстан. А чи задумувались ви, з чого утворені тіла? Століттями людина шукалавідповідь на це запитання.

Речовини.

Відомо, що тіла складаються

з речовин.

На мал. 11 зображено срібну, пластмасову та залізну ложки. Вони приблизно однакової форми та розмірів. У кожну З НИХ можнамяйдао

однаковий об’єм води.

Назвіть кілька речовин, без якихлюдина не можеобійтися.

Назвіть кілька різних тіл. щовиготовленіз однієї речовини.

Але срібну ложку виготовили із срібла, пластмасову — з поліпропілену, залізну — із заліза.

Срібло, поліпропілен, залізо — приклади речовин. Удома і в школі ви постійно маєте справу з речовинами. Життя кожної людини неможливо уявити без таких речовин, як вода, кисень, цукор, кухонна сіль.

Розгляньте мал. 12. Зверніть увагу: зображені тіла мають різну форму, розміри та об’єм, але всівони виготовлені з однієї речовини — поліетилену.

Властивості речовин.

Кожна речовина має свої

властивості.

Властивості речовин — це ознаки, за якими розрізняють речовини або встановлюють між нимиподібність.

Розрізняють фізичні й хімічні властивості речовин. До фізичних належать колір, блиск, агрегатний стан, запах, прозорість та деякі інші.

У цукру і солі спільним є білий колір і добра розчинність у воді. А відмінність полягає в їхньому смаку.

Увага! Невідомі вам речовини в жодному разі не можна перевіряти на смак!

Блиск також належить до фізичних властивостей речовин. Він зумовлений відбиттям світлових променів від поверхні речовини. Наприклад, срібло блищить, а поліетилен — ні.

Наступною властивістю речовин є запах. Парфуми ми відчуваємо навіть на відстані завдяки наявності в них речовин із сильним запахом. А ось вода — без запаху і смаку.

Через шар води в акваріумі легко розгледіти камінці, рослини, рибок. Це тому, що вода прозора.Через алюміній, навіть через тоненьку його плівку,нічого не побачиш, бо він непрозорий. Так, черезалюмінієву обгортку не видно шоколадної плитки.Прозорість є однією з властивостей речовин і тіл.

Колір, блиск, запах, прозорість — фізичні властивості речовин.

У природі речовини трапляються у трьох станах: твердому, рідкому, газуватому. Тобто розрізняють твердий, рідкий, газуватий агрегатні стани речовин. Зокрема, речовину воду ви бачили в усіх трьох станах. І знаєте, що її агрегатнийстан залежить від температури. За кімнатної температури в алюмінію твердий агрегатний стан,у води — рідкий, а в кисню — газуватий.

Відмінності між агрегатними станами речовин.

У газуватому стані речовина не зберігає ні форми, ні об’єму. Тому вона заповнює весь доступний їйоб’єм. У рідкому стані речовина зберігає об’єм, алелегко змінює форму. Наприклад, налиті в мірнийстакан 100 мл води набудуть форми тієїчастини стакана, у якій перебуває вода(мал. 13, а). Якщо стакан нахилити, об’ємводи не стане ні більшим, ні меншим. Алевона легко змінить форму (мал. 13, б). Цеозначає, що рідина може вільно перетікати з однієї посудини в іншу або розливатися. Таку властивість рідких речовин називають текучістю.

Пригадайте

досліди з перетворення води на пару та лід.

Більшість речовин перебувають у твердому агрегатному стані, тому й тіла, виготовлені з них, — тверді (мал. 14, с. 32).

їх форму можна змінити, але для цього слід докласти зусиль. Наприклад, зігнутиалюмінієвий дріт вам під силу. Наданайому форма збережеться.

Тверді тіла мають форму та об’єм і можуть змінювати їх під впливом зовнішньої дії. Рідини зберігають об’єм, але легко змінюють форму. Газуваті речовинине зберігають ні об’єму, ні форми.

А чи можна переводити речовину з одного агрегатного стану в інший? За різних умов длябільшості речовин можна досягти кожного з трьохагрегатних станів. Для цього слід змінити звичайні для речовини умови, наприклад, нагріти чи охолодити до певної температури.

Скарбничка знань

Продовжимо ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Електропровідність — це здатність речовин проводити електричний струм. Виявляється, що одні речовинипроводять електричний струм (залізо, алюміній, мідь, срібло), а інші, наприклад ті, з яких виготовлені гумові рукавиці,скляний і порцеляновий посуд, — ні. Тому для ліній електропередачі підходять алюмінієві дроти, а не гумові трубки.А щоб захистити себе від ураження електричним струмом,електрики працюють у гумових рукавицях.

Теплопровідність — це здатність речовин передавати тепло в навколишній простір. Узимку від дерев’яної ручкими не відчуваємо такого холоду, як від металевої. Пояснюється це тим, що деревина має низьку теплопровідність, а метал — високу.

Станьте дослідниками природи

У різній теплопровідності різних речовин ви можете легко переконатися на простому досліді. Обережно налийте гарячої води порівну у дві однакові склянки. Одночасно помістіть у них по чайній ложці приблизно однакових розмірів, але в одну — металеву, у другу — пластмасову. Тримайте ложки за їх верхню частину лівою і правою руками.Яка рука швидше відчує тепло ложки? Як ви вважаєте, відчого це залежить?

Перевірка знань

1. У яких агрегатних станах можуть перебувати речовини?Наведіть приклади.

2. Назвіть відомі вам властивості газів, рідин, твердих тіл.

3. Чому через скляну шибку вулицю видно, а черездерев’яні двері — ні?

4. Які фізичні властивості кухонної солі вам відомі?

5. Заповнітьтабл. З у зошиті, добираючи до кожної речовини її властивості.

Таблиця З

Речовини

Властивості

Колір

Прозорість

Блиск

Запах

Кисень

       

Вода

       

Алюміній

       

6. Учень виконав експеримент —надув не надто сильно повітряну кульку. Після того як повітря заповнило гумову кульку, надійно зав’язав її ниткою. Помірно стиснув кульку з боківруками.

Змінила кулька форму чи ні? Чому? Збільшився чи зменшився об’ємкульки при цьому?

Спрогнозуйте, чи стануться зміни з формою й об’ємом кульки після того, як учень відпустив руки. Зберегла кульканабуті форму й об’єм чи повернулася до початкових?

Свої припущення і твердження ви можете перевірити дослідним шляхом.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Характеристики тіла, їх вимірювання
Наступна сторінка:   Атоми й молекули^