Інформація про новину
  • Переглядів: 279
  • Дата: 3-10-2022, 16:55
3-10-2022, 16:55

2.3. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  2.2. Пошук відомостей в Інтернеті. Крити...
Наступна сторінка:   2.4. Спілкування в Інтернеті. Етикет спі...

У цьому пункті йтиметься про таке:

як зберегти тексти та зображення, знайдені в Інтернеті; що таке авторське право;

як дотримуватись авторського права під час використання матеріалів з Інтернету.

ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ З ІНТЕРНЕТУ

Поміркуйте

Як можна використовувати в навчанні, під час виконання проєк-тів, на позаурочних заходах відомості, знайдені в Інтернеті?

Яку інформацію ви найчастіше шукаєте в Інтернеті?

Вебсторінки, зображення або фрагменти текстів з них можна зберігати на носіях даних для подальшого використання.

Наприклад, для підготовки комп’ютерної презентації до уроку історії про одну з пам’яток княжої доби вам може знадобитися опис і зображення Києво-Печерської лаври із сайту Україна Інкогніта (ukrainaincognita.com). Для цього вам потрібно підібрати кілька речень тексту та фотографій,

які розміщені на сторінках цього сайту, і зберегти їх на своєму комп’ютері.

Якщо вас цікавить деякий текст з вебсторінки, то його потрібно виділити (мал. 2.24, а), скопіювати та вставити в текстовий документ або презентацію (мал. 2.24, б).

Щоб виділити фрагмент тексту на вебсторінці, потрібно виконати такий алгоритм (мал. 2.25):

Далі виділений текст потрібно скопіювати, наприклад, натиснувши сполучення клавіш Ctrl + C, і вставити в позицію курсора в текстовий документ або в текстове поле на слайді комп’ютерної презентації, натиснувши Ctrl + V.

Щоб зберегти зображення, розміщене на вебсторінці, як графічний файл, потрібно (мал. 2.26):

Крім того, на вебсторінках можуть бути розміщені ві-део, звукові матеріали, файли різних типів. Якщо поруч з ними розміщено гіперпосилання з текстом Завантажити, Скачати або Download (англ. download — скачати, заван

тажити) або кнопка

то їх можна зберегти на вашому

комп’ютері, вибравши це гіперпосилання або кнопку. Деякі об’єкти з вебсторінок також можна зберегти, вибравши у їх контекстному меню команду Зберегти об’єкт як.

Файли з Інтернету за замовчуванням зберігаються в папці Завантаження, яку можна відкрити, вибравши її

значок

у лівій частині вікна Провідник. Також

файли можуть бути збережені в папці, яку обираєте ви.

Під час збереження файлів у нижній частині вікна бра-узера відображається панель завантажень. Для кожного збереженого файлу на панелі завантажень з’являється кнопка зі списком, відкривши який можна вибрати операцію: відкрити файл у вікні відповідної програми або відкрити папку, яка містить збережений файл (мал. 2.27).

Але, завантажуючи матеріали з Інтернету, пам’ятайте, що разом з ними на ваш комп’ютер можуть потрапити шкідливі програми.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ

Обговоріть і зробіть ВИСНОВКИ

Чи є автори та авторки у матеріалів, розміщених в Інтернеті — текстів, зображень, відео тощо?

Чи чесно видавати чужі медіатексти за власні, підписувати їх своїм іменем?

Навіщо в книжках пишуть список використаних джерел? Де ви із цим стикалися?

Ви знаєте, що брати чужі речі без дозволу не можна. Так само не можна поширювати без дозволу та видавати за власні чужі тексти, зображення та інші дані, які розміщені в Інтернеті. Це порушує чиїсь авторські права.

Усі матеріали в Інтернеті — тексти, зображення, музичні твори, відео тощо мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме власникам. Лише вони мають право поширювати ці матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за їх використання винагороду тощо. Ці права називають авторськими. Їх охороняє Закон

України про захист авторських прав. За порушення цього закону передбачена кримінальна відповідальність.

Якщо людина видає чужі матеріали за свої, ставить своє прізвище під чужим текстом або фотографією, то таке порушення називають плагіатом. Якщо ви завантажили з Інтернету та підписали вашим прізвищем зображення, презентацію або реферат, це також вважається плагіатом.

Плагіат (лат. plagium — викрадення)— привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

Обговоріть І зробіть ВИСНОВКИ

Як можна використати текстові відомості з Інтернету, не порушуючи авторських прав?

Що можна зробити, щоб не порушувати авторські права під час використання зображень, отриманих з Інтернету?

Використовуючи чужі матеріали з Інтернету: копіюючи їх на носії даних, вставляючи у презентації чи текстові документи, потрібно дотримуватися певних правил, щоб не порушити закон про захист авторських прав:

Запитувати дозвіл на використання матеріалів у їх автора/авторки. Це можна зробити, надіславши листа автору/авторці, якщо його/її ім’я або контактні дані вказані на сайті.

Під час використання фрагмента тексту або зображень, отриманих з Інтернету, обов’язково вказувати адресу вебсторінки, звідки вони були отримані. Адресу можна копіювати з рядка адреси браузера та вставляти в текстовий документ або презентацію.

Дотримання наведених правил є свідченням вашої академічної доброчесності.

Деякі автори/авторки, розміщуючи свої тексти та зображення в Інтернеті, дозволяють іншим людям використовувати їх. Та

кий дозвіл називають ліцензією. Якщо деякий матеріал в Інтернеті має ліцензію Creative Commons (англ. creative commons — творчі спільноти), то для дотримання авторських прав потрібно вказувати дані про автора/авторку цього матеріалу під час його використання та розповсюдження.

Ліцензія (лат. licentia — дозвіл) — це документ, що демонструє певний дозвіл.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Завдання. Збережіть фрагменти тексту та зображення,

знайдені в Інтернеті.

1. Відкрийте у вікні браузера головну сторінку сайту Звідусіль з адресою zvidusil.in.ua.

2. Виберіть заголовок першого повідомлення.

3. Збережіть у вашій папці одне із зображень, розміщене в повідомленні. Для цього:

1. Відкрийте контекстне меню зображення та виберіть команду Зберегти зображення як.

2. Відкрийте вашу папку.

3. Виберіть кнопку Зберегти.

4. Скопіюйте перші три речення повідомлення та адресу вебсторінки в текстовий документ. Для цього:

1. Запустіть текстовий процесор Word, не закриваючи вікна браузера.

2. Зробіть поточним вікно браузера та виділіть у повідомленні на вебсторінці фрагмент з трьома першими реченнями тексту. Для цього:

1. Установіть вказівник перед першою літерою тексту.

2. Натисніть та утримуйте ліву кнопку миші.

3. Перемістіть вказівник до останньої літери фрагмента.

4. Відпустіть ліву кнопку миші.

3. Скопіюйте виділений фрагмент. Для цього натисніть сполучення клавіш Ctrl + C або виберіть команду Копіювати в контекстному меню виділеного фрагмента.

4. Зробіть поточним вікно текстового процесора та вставте фрагмент з Буфера обміну до текстового документа. Для цього натисніть сполучення клавіш Ctrl + V або виберіть кнопку Вставити у групі Буфер обміну вкладки Основне на Стрічці.

5. Зробіть поточним вікно браузера, виберіть поле адреси та скопіюйте виділену адресу.

6. Зробіть поточним вікно текстового процесора та вставте фрагмент з Буфера обміну до окремого абзацу в текстовому документі після фрагмента тексту.

7. Збережіть текстовий документ у вашій папці у файлі з іменем вправа 2.3.

5. Закрийте вікно браузера та вікно текстового процесора.

Найважливіше в цьому пункті

Зображення та фрагменти текстів з вебсторінок можна зберігати на носіях даних для подальшого використання. Усі ресурси Інтернету — тексти, зображення, музичні

твори, відео тощо, мають своїх власників, і їх права охороняються Законом України про захист авторських прав.

Якщо людина видає чужі матеріали за свої, ставить своє прізвище під чужим текстом або фотографією, то таке порушення називають плагіатом.

Щоб не порушити закон про захист авторських прав, потрібно запитувати дозвіл на використання матеріалів у їх автора/авторки. Під час використання фрагмента тексту або зображень, отриманих з Інтернету, слід обов’язково вказувати адресу вебсторінки, звідки вони були отримані.

Якщо деякий матеріал в Інтернеті має ліцензію Creative Commons, то для дотримання авторських прав потрібно

вказувати дані про автора/авторку цього матеріалу під час його використання та розповсюдження.

Дайте відповіді на запитання

1. Як зберегти зображення, що міститься на вебсто-

рінці?

2. Як зберегти фрагмент тексту з вебсторінки?

3. Які права називають авторськими?

4. Що називають плагіатом?

5. Як дотриматися закону про захист авторських прав, якщо матеріали з Інтернету мають ліцензію Creative Commons?

Обговоріть і зробіть висновки

1. Чому потрібно захищати авторські права?

2. Як забезпечити дотримання авторських прав під час

використання відомостей, отриманих з Інтернету: під час усного виступу; у презентації; у текстовому документі?

3. Чи буде вважатися порушенням авторських прав, якщо фрагмент тексту буде не скопійований зі сторінки та вставлений у текстовий документ, а введений з клавіатури самостійно?

4. Чи буде вважатися порушенням авторських прав, якщо фрагмент тексту, вставлений з Інтернету у ваш документ, буде оформлено як цитата з указівкою імені автора/ авторки статті?

5. Що ви розумієте під академічною доброчесністю учня/учениці?

Виконайте завдання

1. Виконайте пошук в Інтернеті відомостей про пташи

ний світ України. Збережіть у вашій папці одне із зображень, що міститься на знайденій вебсторінці.

2. Виконайте пошук в Інтернеті з використанням пошукової системи Google відомостей з ключовими словами безпечна поведінка з незнайомими людьми. Виберіть одне зі знайдених гіперпосилань. Перегляньте та скопіюйте в текстовий файл запропоновані правила. Скопіюйте та вставте у файл адресу вебсторінки, з якої скопійовано текст. Збережіть файл у вашій папці з іменем завдання

2.3.2.docx.

3. Відкрийте вебсторінку Пустунчик (pustunchik.ua/ua). Виберіть їослідовно гіїерїосилання Віртуальна школа ^ Винаходи. Виберіть одне з їовідомлень у розділі Винаходи та збережіть окремі зображення та фрагменти тексту для створення на їх основі комї’ютерної їрезентації. Створіть їрезентацію із 4-5 слайдів їо темі їовідомлення. На останньому слайді їрезентації вкажіть їосилання на використані джерела: ім’я сайту Пустунчик, ім’я вебсторінки та її адресу. Збережіть їрезентацію у вашій їаїці у файлі з іменем завдання 2.3.3.pptx.

4. Знайдіть на різних сайтах в Інтернеті зображення виробів з їриродних матеріалів. Збережіть три зображення у вашій їаїці. Створіть їрезентацію Вироби з природних матеріалів, уключивши до неї збережені зображення. Під кожним зображенням розмістіть адресу вебсторінки, з якої було отримано зображення. Збережіть їрезентацію у вашій їаїці у файлі з іменем завдання 2.3.4.pptx.

5. Виконайте груїовий їроєкт Червонокнижні птахи України.

1. Об’єднайтесь у груїи з 3-4 осіб. Розїоділіть завдання з їошуку матеріалів, розробки їрезентації їро їтахів, що включені до Червоної книги України, та її їредставлення.

2. Знайдіть фотографії та оїиси їтахів (їо одному від кожного учасника/учасниці груїи). Збережіть зображення у графічних файлах, оїиси та адреси вебсторінок — у текстових файлах.

3. Скоїіюйте ваші файли в їаїку зі сїільним досту-їом на комї’ютері одного із членів вашої груїи, який відїовідає за створення їрезентації.

4. Створіть їрезентацію Червонокнижні птахи України, розмістивши на їершому слайді назву їрезентації та склад груїи, на настуїних — назви їтахів, їх фотографії та оїиси, на останньому — адреси вебсторінок, з яких були отримані матеріали для їрезентації.

5. Скоїіюйте їрезентацію в їаїку зі сїільним досту-їом на комї’ютері учителя/учительки інформатики.

6. Збережіть їрезентацію у файлі з іменем завдання 2.3.5.pptx.

6. Знайдіть в Інтернеті відомості про ліцензію Creative Commons. Створіть текстовий документ, у який скопі

юйте відомості про дозволи, які надає ця ліцензія. Вставте адресу сторінки, з якої отримано ці відомості. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 2.3.6.docx. Збережіть у вашій папці графічне зображення ліцензії Creative Commons.

Готуємось до вивчення нового матеріалу

1. Які засоби використовуєте ви для спілкування в Ін

тернеті?

2. Які засоби використовують для організації дистанційних занять у вашому закладі освіти?

3. Які правила потрібно використовувати під час спілкування, щоб висловити свою повагу, подяку, гарне ставлення до людини? Як ці правила ви використовуєте під час спілкування в Інтернеті?

4. Які загрози життю та здоров’ю людини існують у реальному світі? Як можна запобігти їм?

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Ривкінд 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  2.2. Пошук відомостей в Інтернеті. Крити...
Наступна сторінка:   2.4. Спілкування в Інтернеті. Етикет спі...^