Інформація про новину
  • Переглядів: 243
  • Дата: 3-10-2022, 17:04
3-10-2022, 17:04

3.4. Упорядкування слайдів. Виступ з використанням комп’ютерної презентації

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  3.3. Графічні об’єкти слайдів презента...
Наступна сторінка:   4.1. Текстові документи. Об’єкти тексто...

У цьому пункті йтиметься про таке:

у яких режимах можна працювати з презентацією;

як можна змінювати місце слайда в презентації, копіювати та видаляти

слайди;

як керувати демонстрацією презентації;

як готуватися до виступу з використанням комп'ютерної презентації.

РЕЖИМИ РОБОТИ З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ

Поміркуйте

Який режим зручніше використовувати під час редагування презентації та під час виступу з її використанням?

Чому важливий порядок розміщення слайдів у презентації?

У кожного етапу створення, редагування та використання комп’ютерної презентації є певні особливості. Під час створення презентації потрібно додавати нові слайди та вставляти на них об’єкти різних типів. На етапі редагування буває корисним переглядати та змінювати послідовність слайдів без зміни їх вмісту. Переглядаючи готову презентацію, важливо бачити слайди почергово у збільшеному масштабі.

Для опрацювання комп’ютерної презентації можна вибирати різні режими роботи, використовуючи кнопки, розміщені справа в Рядку стану вікна редактора презентацій (мал. 3.35).

Вигляд вікна редактора презентацій та особливості режимів роботи з комп’ютерною презентацією наведено в таблиці 3.4.

Під час підготовки виступу з використанням презентації іноді виникає потреба змінити порядок розміщення слайдів. Для змінення положення слайда в презентації можна виконати його перетягування або переміщення з використанням Буфера обміну.

Для перетягування слайда в режимі Звичайний або Сортувальник слайдів потрібно виконати такий алгоритм (мал. 3.36):

Таблиця 3.4

Особливості режимів роботи з комп’ютерною презентацією

Вигляд вікна

Назва

режиму,

кнопка

увімкнення

Особливості режиму

Можна створювати нові слайди, змінювати порядок розміщення та вносити змінення у вміст слайдів

Можна створювати нові слайди та змінювати порядок розміщення слайдів

Здійснюється демонстрація комп’ютерної презентації без відкриття додаткового вікна

Здійснюється демонстрація комп’ютерної презентації в окремому вікні

Також можна перемістити слайд комп’ютерної презентації з використанням Буфера обміну, виконавши такий алгоритм (мал. 3.37):

У режимах Звичайний або Сортувальник слайдів можна змінювати масштаб перегляду слайдів. Елементи керування для змінення масштабу відображення слайдів розміщені справа в Рядку стану (мал. 3.38).

Переміщуючи повзунок або вибираючи кнопки Змен

шити

та Збільшити

можна змінювати до потрібного

розміру відображення слайдів в Робочому полі. Після ви

бору кнопки Припасуйте слайд до поточного вікна

слайд

заповнить усе Робоче поле, поля навколо слайда стануть найменшими.

КЕРУВАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Пригадайте

Як виконати перехід до перегляду наступного слайда під час показу комп’ютерної презентації?

Чи можна повернутися до перегляду попереднього слайда?

Керувати демонстрацією презентації в режимі Показ слайдів під час виступу можна з використанням кнопок у напівпрозорій панелі в нижній лівій частині слайда (мал. 3.39).

Призначення деяких з цих кнопок наведено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Призначення елементів керування демонстрацією в режимі Показ слайдів

Елементи

керування

Призначення

Перехід до показу попереднього/наступного слайда

Продовження таблиці 3.5

Елементи

керування

Призначення

Вибір інструмента для позначок на слайді. Можна вибрати інструменти Перо, Маркер або Лазерний вказівник

Відображення ескізів слайдів для переходу до будь-якого з них у режимі демонстрації

Збільшення фрагмента слайда. Для виходу з режиму збільшення — клавіша Esc

Під час демонстрації презентації в режимі Показ слайдів можна вибрати інструмент лазерний вказівник для підсвічування на слайді важливих об’єктів. Для використання лазерного вказівника потрібно виконати такий алгоритм (мал. 3.40):

У режимі Подання читання керування демонстрацією презентації під час виступу здійснюється з використанням кнопок на панелі в нижній правій частині екрана. Викорис

товуючи кнопки Попередній

і Наступний

можна пере

йти до показу попереднього/наступного слайда. Кнопка

відкриває меню для вибору операцій з презентацією.

ВИСТУП З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Обговоріть і зробіть висновки

Поділіться власним досвідом.

Як ви готуєтесь до виступу з використанням комп’ютерної презентації? Чи вважаєте ви потрібним розміщувати на слайді весь текст, який ви будете говорити?

Читаєте ви текст зі слайда чи розповідаєте своїми словами?

Готуючись до виступу з використанням комп’ютерної презентації, сплануйте текст вашого виступу. Його варто побудувати за таким планом:

1. Представлення автора та теми виступу.

2. Коротке повідомлення, про що буде йти мова.

3. Основна частина з детальним поясненням матеріалу з теми.

4. Підбиття підсумків, згадування найважливіших моментів.

Щоб ваш виступ з використанням комп’ютерної презентації уважно, зацікавлено сприйняли ваші слухачі, варто дотримуватися таких порад:

1. Продумайте або запишіть текст виступу, проведіть репетицію, оцініть тривалість виступу.

2. Під час виступу намагайтеся не читати весь текст зі слайдів або з підготовленого на папері тексту виступу, а самостійно висловлювати свої думки. Використовуйте текст на слайдах як план для виступу.

3. Демонструючи слайд комп’ютерної презентації, звертайте увагу слухачів на важливі об’єкти слайда. Використовуйте для цього указку або лазерний вказівник.

4. Говоріть голосно, чітко, повільно, щоб усі присутні могли почути. Намагайтесь виступати емоційно, виразно, впевнено.

5. Під час виступу звертайтеся до аудиторії, реагуйте на відповіді та репліки слухачів.

6. Не кладіть руки в кишені та не схрещуйте їх під час виступу.

7. Щоб важливі моменти виступу краще запам’ятались, важливо повторити їх у кінці презентації.

8. Залиште час на запитання вам.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Завдання 1. Використайте лазерний вказівник під час роботи з комп’ютерною презентацією.

1. Відкрийте комп’ютерну презентацію, що зберігається у файлі вправа 3.4.pptx у папці Розділ 3\Пункт 3.4.

2. Увімкніть режим роботи з презентацією Сортуваль

ник слайдів, вибравши кнопку

в Рядку стану.

3. Виберіть ескіз третього слайда презентації.

4. Увімкніть режим Показ слайдів, вибравши кнопку

в Рядку стану. Зверніть увагу, з якого слайда розпочалася демонстрація.

5. Використайте лазерний вказівник для указівки на графічні зображення на слайді. Для цього:

1. Виберіть кнопку

в нижній частині вікна.

2. Виберіть команду

3. Обведіть графічні об’єкти слайда.

4. Натисніть клавішу Esc для відмови від використання лазерного вказівника.

6. Перегляньте всі слайди презентації. Зверніть увагу, який режим вмикається після завершення перегляду.

7. Увімкніть режим Звичайний, вибравши кнопку

в Рядку стану.

Завдання 2. Змініть порядок розміщення слайдів.

1. Перемістіть четвертий слайд так, щоб він опинився між другим і третім слайдами. Для цього виберіть у бічній панелі ескіз четвертого слайда та перетягніть його, розмістивши після другого слайда.

2. Увімкніть режим Сортувальник слайдів.

3. Виберіть ескіз останнього слайда та перетягніть його так, щоб він опинився передостаннім.

4. Увімкніть режим Звичайний.

5. Перемістіть, використовуючи Буфер обміну, другий слайд так, щоб він опинився останнім. Для цього в контекстному меню ескізу другого слайда в бічній панелі виберіть команду Вирізати, виберіть ескіз останнього слайда та ви

конайте Основне

Буфер обміну

Вставити.

6. Збережіть презентацію у вашій папці з тим самим іменем.

7. Закрийте всі відкриті вікна.

Найважливіше в цьому пункті

У редакторі презентацій для опрацювання комп’ютерної презентації можна встановити різні режими. Кожен

з них має свої особливості щодо змінення вмісту слайдів та їх упорядкування.

Для змінення положення слайда в презентації можна виконати його перетягування на бічній панелі або в Робочому полі, а також переміщення з використанням Буфера обміну.

Керувати переглядом презентації в режимі Показ слайдів під час виступу можна з використанням кнопок у напівпрозорій панелі в нижній лівій частині слайда. У режимі Подання читання керування переглядом презентації під час виступу здійснюється з використанням кнопок на панелі в нижній правій частині екрана.

Під час демонстрації презентації в режимі Показ слайдів можна вибрати інструмент лазерний вказівник для підсвічування на слайді важливих об’єктів.

Щоб ваш виступ з презентацією уважно, зацікавлено сприйняли ваші слухачі, варто ретельно готуватися до виступу.

Дайте відповіді на запитання

1. Які існують режими роботи з комп’ютерною презен

тацією? Які їх особливості?

2. Якими способами можна змінювати масштаб відображення слайдів комп’ютерної презентації?

3. Як змінити порядок слайдів презентації?

4. Які ви знаєте поради з підготовки та виступу з використанням комп’ютерної презентації?

Обговоріть і зробіть висновки

1. На що ви орієнтуєтесь, обираючи той чи інший ре

жим роботи з комп’ютерною презентацією?

2. У якому випадку може бути потрібно змінювати порядок розташування слайдів у комп’ютерній презентації?

3. Як залежить текст виступу з презентацією від слухачів, перед якими ви плануєте виступати (учні/учениці вашого класу, учні/учениці інших класів, рідні, незнайомі люди тощо)?

4. Чому не варто читати весь текст виступу, підготовлений на папері?

5. Для чого варто використовувати лазерний вказівник під час виступу з використанням комп’ютерної презентації?

Виконайте завдання

1. Відкрийте комп’ютерну презентацію, що зберігається

у файлі завдання 3.4.1.pptx у папці Розділ 3\Пункт 3.4.

Змініть порядок розміщення слайдів таким чином, щоб розповідь про тварин йшла у порядку збільшення їх розмірів (від самої малої до самої великої тварини). Перегляньте відредаговану презентацію в режимі Показ слайдів. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

2. Відкрийте комп’ютерну презентацію, що зберігається у файлі завдання 3.4.2.pptx у папці Розділ ЗХПункт 3.4.

Презентація містить 14 слайдів — титульний, слайд з висновками та 12 слайдів з назвами місяців року. Порядок розміщення слайдів порушено. Випробуйте різні способи впорядкування слайдів презентації. Запишіть на слайді з висновками, який спосіб упорядкування слайдів ви вважаєте найзручнішим, якщо: а) потрібно змінити розміщення лише одного слайда; б) презентація складається не більше ніж з п’яти слайдів; в) презентація містить більше десяти слайдів. Перегляньте впорядковану презентацію в режимі Подання читання. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

3. Створіть презентацію Історичне минуле нашого народу з темою оформлення Посилка. Матеріал для презентації

знайдіть у підручнику з української літератури або в Ін-тернеті, фотографії — у папці Розділ 3\Пункт 3.4\3авдання 3.4.3 або в Інтернеті. Структура презентації:

а) Титульний слайд. Заголовок Історичне минуле нашого народу, підзаголовок Літописні оповіді «Повісті вре-менних літ». Зображення — малюнок зі сторінок літопису.

б) Слайд 2. Макет — Порівняння. Текст заголовка Повість временних літ. В областях покажчиків місця заповнення вставте фотографії — пам’ятник Нестору Літописцю в Києві та сторінка з літопису. Підписи фотографій — Не-стор Літописець і Сторінка літопису.

в) Слайд 3. Макет — Рисунок і підпис. Текст заголовка Заснування Києва. В області покажчика місця заповнення вставте фотографію пам’ятника засновникам Києва. У підписі рисунка введіть імена засновників і час заснування Києва.

г) Слайди 4-6. Макет — Рисунок і підпис. Текст заголовків Княгиня Ольга, Князь Володимир, Князь Ярослав. В областях покажчиків місця заповнення вставте фотографії пам’ятників князям. У підписах введіть по 3-4 приклади про роль князів в історії.

д) Слайд 7. Макет — Назва і вміст. Текст заголовка Використані джерела. Текст слайда — назва і автори підручника з української літератури, адреси вебсторінок, з яких отримано текст і зображення.

Перегляньте презентацію в режимі Показ слайдів. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.4.3.

4. Робота в парах. Відкрийте комп’ютерну презентацію, що зберігається у файлі завдання 3.4.4.pptx у папці

Розділ 3\Пункт 3.4. Підготуйте текст для виступу за цією презентацією. Виступіть з використанням презентації один перед одним. Використайте лазерний вказівник. Оцініть прослуханий виступ за критеріями:

Текст на слайдах не зачитувався, а був використаний як орієнтир для виступу.

Була звернена увага на головні об’єкти слайдів.

За потребою використовувалась указка чи лазерний вказівник.

Виступ був емоційним, виразним, зрозумілим, впевненим.

Наприкінці презентації було наголошено на важливих моментах.

5. Виконайте в Інтернеті вправу, розміщену за адресою learningapps.org/watch?v=pvh6721pc21, позначте правильні твердження з порадами щодо усного виступу з комп’ютерною презентацією.

Оцініть свої знання та вміння

Оцініть свої навчальні досягнення із цього розділу (по-

*S • is is • \

чатковии, середній, достатній, високий рівень).

Я умію добирати та структурувати дані для створення комп’ютерної презентації.

Я умію обирати істотні властивості об’єктів і їх значення, необхідні для подання цих об’єктів у комп’ютерних презентаціях.

Я дотримуюсь критеріїв оформлення комп’ютерної презентації під час її створення.

Я умію створювати комп’ютерні презентації та оцінювати їх якість за вказаними критеріями.

Я дотримуюсь авторських прав на використання інформаційних ресурсів у власній і груповій роботі.

Я умію обирати цифрові пристрої та інформаційні технології для створення та демонстрування комп’ютерної презентації.

Я знаю як підготувати вдалий виступ і вмію виступати з використанням комп’ютерної презентації.

Повторіть той матеріал, який ви знаєте недостатньо.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог

безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть презентацію Збережемо природу України з темою оформлення Природа за зразком (мал. 3.41). Усі потрібні зображення містяться у файлах у папці Розділ 3\Пункт 3.4\ Практична 3.

Структура презентації:

1. Титульний слайд. Заголовок слайда — Збережемо природу України, підзаголовок — ваше прізвище та ім’я, клас.

2. Слайд 2. Макет — Два об’єкти. Заголовок слайда — Червона книга України. В області першого покажчика місця заповнення — зображення Червоної книги, в області другого — 3 абзаци тексту: Заснована у 1976 році. Вперше опублікована у 1980 році. Містить відомості про зникаючі види тварин і рослин. Установіть розмір символів — 28.

3. Слайд 3. Макет — Порівняння. Заголовок слайда — Вони потребують захисту. Текст у текстових полях — Тваринний світ, Рослинний світ, вирівнювання — по центру. В областях покажчиків місця заповнення — зображення обкладинок книг Червона книга України. Рослинний світ і Червона книга України. Тваринний світ. Установіть ширину зобра

жень — 5 см, стиль оформлення зображень — Прямокутник з тінню.

4. Слайди 4-5. Макет — Рисунок і підпис. Рисунки — фотографії представників із Червоної книги України, їх назви — у заголовках слайдів. Текст у текстових полях: перший абзац Тваринний світ або Рослинний світ, другий абзац Птах або Квітка. Установіть розмір символів у заголовках — 32, у текстових полях — 20.

5. Слайд 6. Макет — Назва розділу. Заголовок слайда — Пам’ятай!, текст слайда — Вони потребують нашого захисту! Установіть розмір символів — 40. Вирівнювання тексту — по центру.

Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем практична 3.pptx.

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Ривкінд 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  3.3. Графічні об’єкти слайдів презента...
Наступна сторінка:   4.1. Текстові документи. Об’єкти тексто...^