Інформація про новину
  • Переглядів: 634
  • Дата: 24-04-2019, 17:37
24-04-2019, 17:37

Поняття адміністративної відповідальності та її особливості. Підстави адміністративної відповідальності

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Види адміністративних правопорушень (...
Наступна сторінка:   Адміністративне стягнення: поняття й ...

Адміністративна відповідальність — різновид юридичної відповідальності, який полягає в обов'язку особи, що вчинила адміністративний проступок, зазнати обмежень у вигляді адміністративного стягнення або заходу впливу.

Особливості адміністративної відповідальності:

■ Основною нормативною підставою адміністративної відповідальності є КУпАП, проте норми, що передбачають адміністративну відповідальність, містяться і в інших законодавчих актах (Водний кодекс України, Митний кодекс України, Закони України «Про рекламу», «Про захист прав споживачів» тощо).

■ Широке коло органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення: 1) адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; 2) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; 3) районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди (судді);

4) Національна поліція, Державна прикордонна служба та інші органи (посадові особи), уповноважені КУпАП.

■ Полягає в застосуванні до правопорушника особливих заходів державного реагування — адміністративних стягнень (до повнолітніх та

юридичних осіб) або заходів впливу (до неповнолітніх осіб).

■ Адміністративна відповідальність менш сувора за кримінальну і не тягне за собою правового статусу судимої особи.

■ Порядок притягнення до адміністративної відповідальності характеризується простотою та оперативністю. Із моменту виявлення правопорушення й до моменту винесення рішення про застосування адміністративного стягнення може минути лише декілька хвилин (наприклад, водій автомобіля порушив правила дорожнього руху, що було зафіксовано поліцією, водія зупиняють і виносять постанову про накладення адміністративного стягнення).

■ Суб’єктом може бути як фізична, так і юридична особа.

■ Метою є виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі дотримання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

У теорії адміністративного права виокремлюють такі підстави адміністративної відповідальності: фактичну, нормативну та процесуальну.

Фактична підстава — вчинення адміністративного проступку, тобто вчинення діяння, яке має склад адміністративного проступку.

Нормативна підстава — норма законодавства, яка передбачає склад адміністративного проступку, адміністративне стягнення за його вчинення та процедуру притягнення до відповідальності.

Процесуальна підстава — акт уповноваженого органу про накладення конкретного адміністративного стягнення за конкретний адміні

стративний проступок на конкретну особу (постанова про накладення адміністративного стягнення).

Лише за наявності всіх трьох підстав настає адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до законодавства кримінальної відповідальності.

1. Дайте визначення адміністративної відповідальності та назвіть її особливості. 2. Назвіть і стисло охарактеризуйте підстави адміністративної відповідальності. 3. Змо-делюйте кілька ситуацій, за яких за вчинено особою протиправне діяння можна притягнути поруч з адміністративною відповідальністю до: 1) цивільної; 2) дисциплінарної; 3) матеріальної. 4. поясніть, чому особу за

одне й те саме діяння не можна притягнути одночасно до таких видів юридичної відповідальності, як адміністративна та кримінальна. 5. Як ви вважаєте, чи може особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, понести адміністративну відповідальність у добровільному порядку?

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Види адміністративних правопорушень (...
Наступна сторінка:   Адміністративне стягнення: поняття й ...^