Інформація про новину
  • Переглядів: 1098
  • Дата: 24-04-2019, 17:38
24-04-2019, 17:38

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки)

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Адміністративне стягнення: поняття й ...
Наступна сторінка:   Здійснення адміністративного провадж...

Притягнення особи до адміністративної відповідальності відбувається у визначеному за

коном порядку. Провадження у справах про адміністративні правопорушення має такі стадії:

1) порушення справи;

2) розгляд справи;

3) оскарження постанови у справі;

4) виконання постанови.

1. Порушення справи.

Адміністративне провадження починається з виявлення факту вчинення адміністративного проступку та його фіксації в протоколі про адміністративне правопорушення. Під час складання протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються його права й обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка в протоколі. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; за наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

Протокол про адміністративне правопорушення складається не пізніше 24 годин із моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках. Один із них під розписку вручається особі, що притягається до адміністративної відповідальності, а другий надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

2. Розгляд справи про адміністративне правопорушення.

Відповідно до приписів КУпАП ця стадія передбачає такі процесуальні дії:

■ підготовка справи до розгляду;

■ слухання справи;

■ прийняття рішення у справі.

Справа про адміністративне правопорушення має бути розглянута за загальним правилом у 15-денний строк із дня отримання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (стаття 277 КУпАП).

Слухання справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, що її розглядає. Головуючий (посадова особа) роз’яснює особам, що беруть участь у справі, їхні права та обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у справі, досліджуються докази й вирішуються клопотання.

Під час слухання справи має бути з’ясовано:

■ чи було вчинене адміністративне правопорушення;

■ чи винна особа в його вчиненні;

■ чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

■ чи є обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність;

■ чи завдано матеріальну шкоду;

■ інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

До розгляду справи за необхідності можуть бути залучені експерти, перекладачі, свідки.

З’ясувавши всі обставини справи, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП;

3) про закриття справи.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

3. Оскарження постанови.

Скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути подано до вищого органу або місцевого суду протягом десяти днів із дня винесення постанови.

Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк із дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України. Орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність та обґрунтованість винесеної постанови й приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;

2) скасовує постанову й надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову й закриває справу;

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, із тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

4. Виконання постанови.

Винесене у справі рішення, якщо воно не оскаржене або залишено без змін, підлягає виконанню, що і є заключною стадією адміністративного провадження.

Відповідно до статті 299 КУпАП постанова про накладення адміністративного стягнення

підлягає виконанню з моменту її винесення. У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

У випадку невиконання постанови правопорушником самостійно, постанова про накладен

ня штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцем перебування його майна в порядку, встановленому законом.

1. Назвіть стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення та стисло охарактеризуйте їх. 2. згідно зі статтею 268 купАп у випадку неявки особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, передбачене деякими статтями купАГІ, на виклик органу адміністративної юрисдикції, таку особу може бути піддано приводу. Ознайомтеся зі змістом частини 2 статті 268 КУпАП і поясніть, яким принципом керувався законодавець при визначенні видів правопорушень, у разі вчинення яких особа може бути піддана приводу до органу адміністративної юрисдикції для розгляду справи про адміністративне правопорушення. 3. Як ви вважа

єте, чи може бути підставою для скасування постанови органу адміністративної юрисдикції про накладання на правопорушника адміністративного стягнення той факт, що останньому не було роз'яснено його прав та обов'язків? 4. Назвіть процесуальні дії, які вчиняються під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. 5. Як види постанов можуть бути винесені органом адміністративної юрисдикції за підсумками розгляду справи про адміністративне правопорушення? 6. Назвіть види рішень, які має право прийняти орган, який розглядає скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення.

Завдання для самоперевірки до теми 4. Адміністративна відповідальність

1. Зверніться до канцелярії місцевого суду. З'ясуйте, яким є відсоток скасованих постанов у справах про адміністративне правопорушення у вашій місцевості. Визначте, які причини скасування постанов є найбільш поширеними. Поясніть, із чим це пов'язано.

2. Згідно зі статтю 17 КУпАП до обставин, що виключають адміністративну відповідальність, належать необхідна оборона, крайня необхідність та неосудність. Однак неосудність у цьому переліку є зайвою. Поясніть, чому.

3. Дайте юридичний аналіз ситуації.

Стосовно громадянина Петренка було складено протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 КУ-пАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів). Петренко протокол підписав. Про місце й час розгляду справи Петренка було належним чином повідомлено. У день засідання комісії правопорушник звернувся до неї із заявою, у якій просив розглянути справу за його відсутності. Крім цього у заяві він повідомив комісію, що свою вину визнає і готовий сплатити штраф у тому розмірі, який на нього накладе цей орган адміністратив

ної юрисдикції і що за жодних обставин не планує оскаржувати постанову. Комісія відмовилися розглядати справу за відсутності Петренка, мотивуючи своє рішення тим, що розгляд справи може здійснюватися тільки в присутності правопорушника.

4. Визначте в кожній із ситуацій правомірність або неправомірність притягнення неповнолітніх віком від 16 до 18 років до адміністративної відповідальності.

ситуація 1. Ольга викрала з магазину кілограм дешевої ковбаси. За вчинення цього адміністративного проступку міськрайонний суд піддав її адміністративному арешту на сім діб.

ситуація 2. Максим, перебуваючи напідпитку, у нічний час співав непристойних пісень під вікном свого сусіда. За вчинення цього адміністративного проступку суд наклав на правопорушника штраф у розмірі трьох неоподатковуваних розмірів доходів громадян.

ситуація 3. Після завершення вечірнього кіносеансу Олег не захотів залишати приміщення кінотеатру на вимогу його працівників. Тоді адміністраторка закладу викликала поліцію. На кілька разів повторену таку ж вимогу наряду поліції Олег не відреагував. і тільки після застосування

сили він залишив приміщення кінотеатру, опору поліцейським не чини. За таке правопорушення суд піддав його адміністративному арешту на п'ять діб.

Ситуація 4. учениця 11 класу інна курила перед входом до навчального закладу. за це правопорушення міськрайонний суд наклав на правопорушницю штраф у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. визначте в кожній із ситуацій суб'єкта відповідальності за вчинене правопорушення.

Ситуація 1. 14-річний віталій, щоб зірвати уроки в школі, зателефонував у відділок поліції та заявив, що навчальний заклад заміновано.

Ситуація 2. 15-річна Мелінда вчинила угон легкового автомобіля.

Ситуація 3. 17-річна Ганна перейшла вулицю безпосередньо перед транспортним засобом.

Ситуація 4. 16-річний Олодар вчинив стрільбу по деревах із пневматичної зброї на власному городі. Пневматична рушниця належала його батькові й вільно висіла в коридорі.

6. Визначте, що покладено в основу розмежування повноважень різних ланок системи органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

7. поясніть, із чим пов'язана висока ступінь формалізації провадження у справах про адміністративні правопорушення.

8. Знайдіть у КУпАП норми, які врегульовують право особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на захист. Проведіть класифікацію цих норм за критеріями, обраними вами самостійно.

9. Порівняйте: громадські роботи та суспільно корисні роботи; штраф та штрафні бали; адміністративний арешт та арешт з утриманням на гауптвахті; позбавлення спеціального права, наданого певному громадянинові, та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; порушення справи про адміністративне правопорушення та розгляд справи про адміністративне правопорушення.

10. Установіть відповідність між обставинами, які обтяжують (пом'якшують) відповідальність за адміністративне правопорушення, та прикладом цих обставин.

1 обставина, що пом'якшує відповідальність і характеризує особу правопорушника

А втягнення неповнолітнього в правопорушення

2 обставина, що пом'якшує відповідальність і характеризує суб'єктивну сторону правопорушення

Б вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха

3 обставина, яка обтяжує відповідальність і характеризує обстановку вчинення правопорушення

В повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню

4 обставина, яка обтяжує відповідальність і характеризує множинність правопорушення

Г вчинення правопорушення неповнолітнім

 

Д вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання

 

 

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Адміністративне стягнення: поняття й ...
Наступна сторінка:   Здійснення адміністративного провадж...^