Інформація про новину
  • Переглядів: 2458
  • Дата: 24-04-2019, 17:40
24-04-2019, 17:40

Адміністративне судочинство. Адміністративні суди. Підвідомчість справ (адміністративна юрисдикція). Стадії адміністративно-судового процесу

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Звернення громадян. Електронна петиці...
Наступна сторінка:   Поняття фінансового права

Адміністративне судочинство — діяльність адміністративних судів щодо розгляду й вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому кодексом адміністративного судочинства україни (далі — касу).

Адміністративний суд — суд, до компетенції якого віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ.

Адміністративні суди діють із метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин (частина 5 статті 125 Конституції України). Систему адміністративних судів визначено в Законі України «Про судоустрій і статус суддів».

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи в публічно-правових спорах. Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 4 КАСУ, публічно-правовий спір — спір, у якому:

■ хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, у тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку з виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій;

■ або хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку з наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг;

■ або хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв’язку з порушенням її прав у такому процесі з боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи. Адміністративні суди розглядають такі

спори:

1) спори фізичних або юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом або процесом референдуму тощо.

Будь-який юридичний процес завжди поділяється на стадії — структурно обумовлені послідовності процесуальних дій. Провадження в адміністративному суді теж має стадійний характер.

Стадії адміністративного судочинства

1. Звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі. На цій стадії особа подає адміністративний позов у письмовій формі безпосередньо до канцелярії або надсилає поштою. Протягом п'яти днів із дня надходження до адміністративного суду позовної заяви суддя вирішує питання про відкриття провадження

2. Підготовче провадження. На цій стадії визначається предмет спору, остаточне визначення позовних вимог та складу учасників судового процесу. Також вчиняються інші дії, необхідні для всебічного розгляду справи та прийняття правильного рішення в подальшому (витребують докази, призначають експертизи, вирішують відводи тощо). Підготовче провадження має бути проведене протягом 60 днів із дня відкриття провадження у справі

3. Судовий розгляд та ухвалення судового рішення. На цій стадії відбувається дослідження матеріалів справи, з'ясування позицій сторін і вирішується публічно-правовий спір. Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через 60 днів із дня відкриття провадження у справі. Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів із дня початку розгляду справи по суті

4. Перегляд судового рішення (апеляційний порядок; касаційний порядок; перегляд рішення Верховним Судом України; за нововиявленими обставинами). Ця стадія не є обов'язковою, оскільки жодна зі сторін може не оскаржувати рішення суду. Проте можливість оскаржити має кожна зі сторін публічно-правового спору. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів, а на ухвалу суду — протягом 15 днів із дня його (її) проголошення. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом 30 днів із дня його проголошення

5. Виконання судового рішення. на цій стадії відбувається втілення в життя судового рішення. Судове рішення, яке набрало законної сили, є обов'язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України. невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність. Судове рішення може бути виконано як добровільно, так і примусово

Учасниками адміністративного судочинства є сторони, треті особи. Сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці або особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень. Відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено КАСУ.

У справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано право звер-

татися до суду в інтересах інших осіб. У випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до адміністративного суду з позовними заявами в інтересах інших осіб і брати участь у цих справах.

ЗАВДАННЯ. Подискутуйте! Чи можна вважати зразкові та типові справи в адміністративному судочинстві такими, що запроваджують прецедентну практику?

1. Дайте визначення адміністративного судочинства та адміністративного суду. Якою є система адміністративних судів? 2. на які справи поширюється юрисдикція адміністративних судів? 3. назвіть і стисло охарактеризуйте стадії адміністративного судочинства. 4. назвіть учасни

ків адміністративного судочинства. 5. змоделюйте ситуацію, за якої уповноважений Верховної Ради з прав людини може звернутися до адміністративного суду з позовною заяву в інтересах громадянина україни.

Завдання для самоперевірки до теми 5. Адміністративний процес

1. Визначте нерозривні взаємозумовлюючі та системоутворюючі зв'язки й відносини, які існують між адміністративним процесом та будь-яким з адміністративних проваджень.

2. Відповідно до статті 40 Конституції України право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів є правом кожної людини, а не тільки громадян України. Згідно із Законом України «Про звернення громадян», цим

правом наділені виключно громадяни України. Закон розглядає це право як суто політичне право, яким іноземці не можуть бути наділені. доведіть або спростуйте наявність колізії між цими правовими нормами.

3. визначте в кожній із ситуацій вид звернення громадян.

Ситуація 1. громадянка Теліга подала звернення до полтавського міського голови, у якому висловилася за відновлення проведення пісенного фестивалю «вечори над ворсклою».

Ситуація 2. громадянин дринкалюк звернувся до відповідних державних органів із проханням посприяти йому в отриманні статусу учасника АТО.

Ситуація 3. учитель однієї зі шкіл міста дрогобича Шведько звернувся до начальника управління освіти дрогобицького міськвиконкому з вимогою скасувати наказ директора школи, за яким (наказом) Шведька не було включено до списку педпрацівників, щоі отримали премію за підсумками роботи навчального закладу у 2018/2019 навчальному році. Шведько вважає, що він заслуговує на премію не менше, ніж ті його колеги, які її отримали.

Ситуація 4. Жителька міста Тернополя залозецька написала листа до керівника комунального підприємства, яке займалося вивезенням сміття, у якому довела до його відома, що працівники його підприємства досить часто не повністю висипають сміття зі сміттєвих контейнерів, і жителі міста змушені цілий тиждень зберігати його вдома.

4. визначте, які права громадянина Турчина було порушено при розгляді його скарги.

Турчин звернувся зі скаргою до виконавчого комітету Козівської сільської ради на свою сусідку по домоволодінню Яизогуб 10 травня 2018 р. суть скарги зводилася до того, що Яизогуб, використовуючи свою земельну ділянку, унеможливлює використання земельної ділянки Турчином за її цільовим призначенням. Ці порушення зводяться, зокрема, до того, що на своїй земельній ділянці поряд із будинком Турчина Яизогуб насадила високих дерев, через що сонячне проміння майже не проникає у вікна житлового приміщення скаржника. Турчин небезпідставно побоюється, що це може призвести до виникнення грибкових захворювань дерев'яної підлоги. для розгляду скарги було створено комісію на чолі

із заступником сільського голови. Комісія прибула на місце 20 червня 2018 р. умисно в той час, коли Турчина не було вдома. коли наступного дня Турчин про це дізнався, то поставив вимогу перед комісією провести перевірку скарги в його присутності. Йому було відмовлено на тій підставі, що його вимога вважається повторним зверненням, а відповідно до норм законодавства не розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання. Тоді Турчин попросив надати йому копію акта, який було складено комісією. Йому в цьому було відмовлено під приводом того, що такий акт є внутрішнім документом органу місцевого самоврядування. Прохання Турчина надати йому можливість бути присутнім на засіданні виконавчого комітету, на якому прийматиметься рішення щодо скарги, було відхилено. Турчину пояснили, що це зроблено для того, щоб не допустити його тиску на двох членів виконавчого комітету, які перебувають у службовій залежності від нього. відповідь на своє звернення Турчин отримав телефонним дзвінком.

5. Як ви вважаєте, чи має право Уповноважений президента україни з прав дитини та урядовий Уповноважений із питань сім'ї звернутися до адміністративного суду з позовною заявою в інтересах громадянина України?

6. визначте критерії, за якими законодавством визначено підсудність адміністративних справ загальним судам, що виступають як адміністративні суди, та окружним адміністративним судам.

7. визначте спосіб судового захисту, який необхідно обрати фізичній особі в разі неналежного розгляду її звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування.

8. зверніться до місцевого центру з надання адміністративних послуг. З'ясуйте, із якими видами звернень громадяни найчастіше зверталися до органів місцевого самоврядування в поточному році. порівняйте з попереднім роком. поясніть відмінність, якщо вона є.

9. Порівняйте: юрисдикційне та неюрисдикційне адміністративне провадження; розгляд справ, які стосуються публічно-правового спору, і справ, які не стосуються публічно-правового спору; заяву й скаргу; пропозицію та електронну петицію; підготовче провадження й судовий розгляд.

Практичне заняття

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

після цього уроку ви зможете:

■ визначати послідовність стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення та етапів окремих стадій

■ визначати зміст протоколів про адміністративні правопорушення та складати їх, визначати підстави, які виключають складання протоколів

■ визначати обставини, які виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення

■ виробити навички складання текстів процесуальних документів у справах про адміністративні правопорушення

■ покращити свої навички визначення особливостей взаємодії матеріальних та процесуальних норм адміністративного права

■ удосконалити навички проведення рольових ігор

ЗАВДАННЯ 1. розташуйте у правильному порядку дії, які вчиняються на різних стадіях провадження у справах про адміністративні правопорушення.

А звернення постанови до виконання Б встановлення фактичних обставин В перевірка законності постанови Г аналіз зібраних матеріалів і обставин

завдання 2. розташуйте у правильному порядку етапи першої стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

А направлення матеріалів для розгляду справи за підвідомчістю

Б з’ясування причин і обставин вчинення правопорушення, виявлення винних, спричиненої шкоди тощо

В процесуальне оформлення результатів розслідування Г порушення справи

ЗАвДАння 3. розташуйте у правильному порядку етапи другої стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

А прийняття постанови по суті справи Б аналіз зібраних матеріалів про обставини справи

В доведення змісту постанови до відома правопорушника

Г підготовка справи до розгляду та слухання завдання 4. вставте пропущені слова.

На етапі підготовки справи до розгляду вирішуються такі питання:

■ чи належить до ... органу, посадової особи розгляд справи;

■ чи правильно складено ... та інші матеріали справи;

■ чи . осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

■ чи витребувані . додаткові матеріали;

■ чи підлягають . клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ..., їх законних представників та адвоката.

Завдання 5. розв'яжіть задачу.

На 17-річного Артура адміністративною комісією Ужгородського міськвиконкому було накладено штраф у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за вчинене ним адміністративне правопорушення, передбачене статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів). На засіданні комісії Артур присутнім не був, хоча про засідання був повідомлений належним чином. Постанову про накладення штрафу було винесено за його відсутності. Артур вважав, що оскільки він є неповнолітнім, то не може вважатися суб’єктом адміністративного правопорушення й тому в нього немає жодного сенсу оскаржувати постанову. Дайте юридичний аналіз ситуації.

ЗАВДАННЯ 6. Визначте, у чому полягало порушення поліцейським правил складання протоколу про вчинення дрібного хуліганства громадянкою Олею.

Протокол про вчинення адміністративного правопорушення містив такі відомості: дата його складання; посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу правопорушника; час і суть вчинення адміністративного правопорушення; нормативний акт, який врегульовує процес притягнення особи до адміністративної відповідальності; прізвище та місце роботи свідків і потерпілого; пояснення потерпілого; моральна шкода; відмітка про роз’яснення прав та обов’язків потерпілому й свідкам.

ЗАВДАННЯ 7. у кожній із ситуацій визначте обставину, що виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Ситуація 1. 25 січня 2016 р. голова Тернопільської районної державної адміністрації Рад-ченко незаконно використала у своїх інтересах інформацію, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень. Це правопорушення було виявлено компетентним органом 30 січня 2018 р.

Ситуація 2. Вадим на власному автомобілі доправляв у лікарню тяжко травмованого Павла. Вадим дуже поспішав, оскільки Петро втратив багато крові. При цьому було перевищено швидкість руху й кілька разів порушено правила обгону автомобілів.

Ситуація 3. Василь, якому 20 вересня 2018 р. виповнилося 16 років, того ж дня о 19 годині 35 хвилин вчинив дрібне викрадення чужого майна шляхом шахрайства.

Ситуація 4. Марія, перебуваючи в магазині, переплутала свою торбу з торбою Олени й вийшла із закладу торгівлі із чужим крамом на суму 105 грн.

ЗАВДАННЯ 8. у кожній із ситуацій визначте підставу, унаслідок якої не було складено протокол у зв'язку з вчиненням правопорушення.

Ситуація 1. На громадянина Столяренка було накладено адміністративне стягнення за самовільне збирання дикорослих плодів на ділянках, де це заборонено.

Ситуація 2. Громадянка Попудренко пошкодила умивальник у пасажирському вагоні.

Ситуація 3. Громадянка Феофанова загубила паспорт.

Ситуація 4. Громадянин Курта порушив правила використання об’єктів тваринного світу.

ЗАВДАННЯ 9. змоделюйте ситуацію, за якої було б вчинено адміністративне правопорушення неповнолітнім. складіть протокол про це адміністративне правопорушення. визначте стадію адміністративного провадження, на якій складається протокол.

ЗАВДАННЯ 10. робота в групах.

1. Складіть (винесіть) постанову у справі про адміністративне правопорушення у сфері підтримання безпеки дорожнього руху (I група).

2. Складіть скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення у сфері підтримання безпеки дорожнього руху (II група).

ЗАВДАННЯ 11. проведіть рольову гру за однією з тем: «розгляд справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією виконавчого комітету міської ради», «розгляд справи про адміністративне правопорушення судом».

Повторення й узагальнення за розділом I.

Адміністративне право України

I рівень складності (кожен тест оцінюється у 0,5 бала)

1. Найменш суворим заходом впливу, що застосовується до неповнолітніх, є А застереження Б догана В сувора догана

Г передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд

педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремим особам на їх прохання

2. Юрисдикція адміністративних судів НЕ поширюється на А спори, що виникають із приводу укладання, виконання, припинення, скасування або визнання нечинними адміністративних договорів

Б спори щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом або процесом референдуму

В спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

Г публічно-правові справи про накладання адміністративних стягнень

3. Електронна петиція, адресована Президенту України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш ніж А 20 000 підписів громадян протягом не більше двох місяців із дня оприлюднення петиції Б 50 000 підписів громадян протягом не більше чотирьох місяців із дня оприлюднення петиції

в 25 000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців із дня оприлюднення петиції Г 25 000 підписів громадян протягом не більше двох місяців із дня оприлюднення петиції

4. До особливостей адміністративної відповідальності можна віднести А може наставати за чужу вину Б не може бути понесена в добровільному порядку

в спрямована виключно на особу винного Г спрямована виключно на майновий стан особи, яка притягається до відповідальності

5. Види складів адміністративних проступків залежно від ступеня суспільної небезпеки поділяються на А однозначні й альтернативні Б основні й кваліфіковані

в матеріальні й формальні Г описові й бланкетні

6. До заходів процесуального забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення НЕ можна віднести А особистий огляд Б адміністративне затримання

в вилучення речей і документів Г особисте зобов’язання

II рівень складності (логічна послідовність та логічна пара оцінюються в 1 бал)

7. Розташуйте адміністративні стягнення в порядку зростання ступеня їх суворості.

А громадські роботи Б виправні роботи

в конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, отри-

маних унаслідок вчинення адміністративного правопорушення

Г позбавлення спеціального права, наданого певному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання)

8. Установіть відповідність між джерелом адміністративного права та його ознаками.

1 Конституція України

2 закони України

3 міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною

4 нормативні накази керівників державних підприємств, установ та організацій

А це джерело адміністративного права є зовнішнім запозиченням, що становить частину національного законодавства України Б це джерело адміністративного права є внутрішнім запозиченням, дія якого поширюється на всіх суб’єктів адміністративного права певної адміністративно-територіальної одиниці

в це джерело адміністративного права забезпечує діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування й разом із тим визначає способи захисту прав громадян від зловживань із боку владних структур Г виключно цим джерелом адміністративного права можуть визначатися права й обов’язки громадян, гарантії зазначених прав, засади

утворення політичних партій, громадських організацій та громадських спілок, організація та діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, засади місцевого самоврядування тощо

Д джерело адміністративного права є єдиним, що встановлює локальні адміністративно-правові норми

9. Установіть відповідність між заходами адміністративного примусу та прикладами їх реалізації.

1 заходи запобігання

2 заходи припинення

3 заходи стягнення

4 заходи поновлення прав

А встановлення карантину

Б адміністративне виселення із самовільно зайнятих жилих приміщень В відсторонення водіїв, які перебувають у стані сп’яніння, від управління транспортними засобами

Г штрафні бали Д застереження

III рівень складності (порівняння оцінюється у 3 бали)

10. Визначте спільні та відмінні ознаки скарги й заяви.

IV рівень складності (кожна ситуація оцінюється в 1 бал)

11. У кожній із ситуацій визначте, який саме обов’язок не було виконано державним службовцем.

Ситуація 1. У керівника управління соціального захисту населення Закарпатської ОДА дуже часто було наявне превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень.

Ситуація 2. Керівник управління освіти Мукачівського міськвиконкому відмовився дати відповідь на запит батька школяра однієї зі шкіл міста щодо преміювання вчителів, учні яких стали переможцями обласних олімпіад.

Ситуація 3. Керівниця відділення Пенсійного фонду міста Луцька грубо поводилося з відвідувачами державної установи, часто заявляла, що країні не треба так багато пенсіонерів, що грошей на всіх не вистачає.

 

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Звернення громадян. Електронна петиці...
Наступна сторінка:   Поняття фінансового права^