Інформація про новину
  • Переглядів: 3538
  • Дата: 16-02-2018, 19:07
16-02-2018, 19:07

Атоми й молекули

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Речовини. Фізичні властивості речовин
Наступна сторінка:   Різноманітність речовин

Вивчення параграфа допоможе вам;

• пояснювати, що таке атоми й молекули;

• розрізняти поняття атом і молекула;

• з’ясувати причини відмінностей між агрегатними станами речовини;

• наводити приклади дифузії та пояснювати її причини.

Пригадайте назви кількох хімічнихелементів.

Дві сходинки до пізнання природи — ознайомлення з характеристиками фізичних тіл та з фізичними властивостями речовин — ви успішнопройшли. Продовжуйте крокувати і дізнайтеся,з чого складаються речовини.

Атоми.

Здогадку про існування атомів висловлювали стародавні мислителі понад 2000 років тому. І лише у XVIII ст. вчені довели їх існування. Нинівідомо 118 видів атомів. Атоми одного виду маютьоднакову будову і властивості, незважаючи на те, доскладу якої речовини вони входять. Кожному видуатомів присвоєно власну назву. Її пишуть з великоїлітери. У 5 класі ви ознайомитесь з речовинами,утвореними з атомів Оксигену, Гідрогену, Карбону.

Атоми — найменші частинки, речовини.

У кожного виду атомів свої, характерні лише для нього, будова і властивості. Усі види атомів,що є у природі, вже відомі. Але вчені за допомогоюнайсучаснішого обладнання продовжують відкривати нові види атомів, які у природі відсутні.

Атоми — будівний матеріал молекул.

Атоми одного виду можуть сполучатися між собою або з іншими атомами й утворювати молекули. Молекули кисю утворюють лише атоми Оксигену. До складуводи входять атоми Оксигену і Гідрогену. Усі орга-

нічні речовини містять атоми Карбону. Є види атомів, які присутні у складі мільйонів речовин!

Як бачите, одні й ті самі атоми Оксигену в різному поєднанні утворюють молекулирізних речовин. У природі речовин, молекули яких містять атоми Карбону та Гідрогену, найбільше. У живій і неживій природі досить поширеними є атоми Оксигену.

Атоми не можна побачити навіть під мікроскопом. Утворення молекул з атомів можна змоделювати за допомогоюрізнокольорових кульок.

Молекули.

На мал. 15 змодельовано утворення молекул кисню, води, метану (основної речовини природного газу)та вуглекислого газу. Як бачите, молекула кисню утворюється з двох атомівОксигену. Молекула води — з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену.

У молекулі метану є один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену. До складу молекули вуглекислого газу увійшли один атом Карбону і дваатоми Оксигену.

Звичне для вас тіло цукор-рафінад складається з речовини сахарози. Рафінад можна подрібнити до стану цукрової пудри, але вона, як і цукор-рафінад, матимебілий колір і солодкий смак, добре розчинятиметьсяу воді. Як і цукор-рафінад, цукрова пудра складається із молекул сахарози.

А що змінюється, коли цукор-рафінад розчиняється у воді? На перший погляд, він зникає. Та, скуштувавши утворений розчин, ви відчуєте солодкий смак рідини. Отже, сахароза нікуди не зникла.Просто завдяки розчиненню вдалося подрібнитисахарозу на невидимі частинки — молекули. Вонизберігають її властивості, зокрема солодкий смак.

Пригадайте відомі вам доказиіснування молекул.

Молекула — це найменша частинка речовини, що визначає її властивості.

Уявити розміри молекули вам допоможе таке порівняння: молеку

ла у стільки разів менша за яблуко, у скільки наша планета Земля більшаза нього.

Багато речовин складаються з молекул. Це такі відомі вам речовини, як вода, кисень, сахароза, лимонна кислота, вуглекислий газ тощо.

Молекули однієї речовини однакові за розмірами, складом і властивостями.Як би близько молекули не розташовувалися, між ними завжди залишаються проміжки.

Причини відмінності між агрегатними станами речовини.

Молекули весь час перебувають у русі, діють одна на одну, притягуються і відштовхуються одна від одної. У твердихречовинах рух молекул незначний.Це пояснюється дуже малими відстанями між молекулами і сильним їхпритяганням одна до одної (мал. 16, а).

У рідких речовинах відстані між молекулами в десятки разів більші завідстані у твердих речовинах, а притягування менше (мал. 16, б). Це дозволяє молекулам вільно переміщуватисьодна відносно одної. Такі речовинилегко перелити з однієї посудинив іншу.

У газуватих речовинах молекули розташовані на відстанях, що в тисячі разів більші, ніж у рідинах(мал. 16, в). На таких відстанях притягування дуже слабке. Тому ніщоне заважає їм швидко рухатися, вони

легко переміщуються на значні відстані.

Дифузія.

Про те, що молекули реально існують і рухаються, свідчить явище дифузії.

Дифузія — взаємне поширення частинок однієї речовини між частинками іншої.

Виконаємо дослід (мал. 17). Заповнимо хімічний стакан наполовину водою і додамо одну-дві краплі йодної настоянки. (Йодну настоянку, що має коричневий колір, готують із твердої речовини — ЙОДУ,води та спирту і використовують длядезінфекції ран.) Спостереженнямвиявимо, що поступово вода набуваєкоричневого забарвлення, хоча стаканстоїть нерухомо і його вміст не перемішують. Тоді чому рідина у стаканізафарбувалася? Пояснюється це поширенням молекул йоду між молекулами води.

Явище дифузії доводить, що молекули рухаються. Дуже швидко дифузія відбувається в газах. Варто розпилити освіжувач повітря в одному кутку кімнати, як запах поширюєтьсяпо всій кімнаті. Пайповільніше дифузія відбувається у твердих речовинах.

На дифузію впливає температура. Чим вища температура, тим швидше відбувається дифузія.

Скарбничка знань

Одним із методів вивчення природи є моделювання. Воно полягає у створенні моделей і проведенні з нимиексперименту.

Модель — штучне тіло, створене з метою дослідження властивостей певного тіла або явища. Часто моделями виступають зменшені копії різних фізичних тіл живої і неживої природи. Так, глобус — модель нашої планети.До моделей належать іграшкові машинка і літак, ракета

і лялька.

Необхідність у моделюванні також зумовлюється тим, що багато тіл і явищ неможливо безпосередньо спостерігати. Тоді їх замінюють моделями.

Станьте дослідниками природи

Бачити дифузію речовин, які не відрізняються одна від одної за кольором, неможливо. Але її можна змоделювати.

Візьміть півсклянки квасолі білого кольору і півсклянки цукру-піску. Квасолини і крупинки цукру умовно будемовважати молекулами двох різних речовин. Цукор всипайтеу склянку з квасолею і помішуйте. Незважаючи на те, щобуло взято по півсклянки квасолі й цукру, їх суміш не займеповну склянку. Це тему, що цукор -пісок заповнить проміжки між квасолинами. Тепер його крупинки присутні в усьому об’ємі склянки з квасолею. Подібно до цього під час дифузії частинки однієї речовини заповнюють проміжки міжчастинками іншої речовини.

Перевірка знань

1. Із чого складаються молекули?

2 Як називаються найменші частинки речовини, що визначають її властивості?

3. Наведіть приклади речовин, що складаються з молекул.

4. Чим пояснюється різний агрегатний стан речовин?

5. Яке явище називають дифузією? Наведіть приклади.

6. У складі малих груп обговоріть питання, чому з порівняно невеликої кількості видів атомів утворилися й існуютьпонад 10 мільйонів речовин.

7. Проведіть спостереження за змішуванням чаю і молока.Опишіть явище, що відбувається.

8. На малюнку зображено три хімічні стакани. У них поклали по 2 шматочки цукру-рафінаду і налили однаковийоб’єм води, але різної температури.

У якому стакані температура була найвища, а в якому — найнижча? Поясніть, що із зображеного на малюнку допомогло вам із відповіддю.

 

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Речовини. Фізичні властивості речовин
Наступна сторінка:   Різноманітність речовин^