Інформація про новину
  • Переглядів: 807
  • Дата: 24-04-2019, 17:42
24-04-2019, 17:42

Система оподаткування

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Фінансова та бюджетна системи України
Наступна сторінка:   Поняття та види податків і зборів. Від...

Одним з основних доходів державного бюджету є податки та збори. Сукупність податків та зборів складають систему оподаткування.

система оподаткування — сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються в установленому законодавством порядку.

завдання 1. поміркуйте! Американський письменник Олівер венделл Холмс-старший зазначав, що «податки — це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві». розкрийте сутність податку на основі цього висловлювання.

завдання 2. подискутуйте! установіть зміст таких принципів системи оподаткування, як загальність, рівність, фіс-

ЦікАВо!

Держава без податків

у світі достатньо країн, у яких податки або зовсім відсутні, або обмежуються невеликими зборами на соціальні потреби. до таких держав належать Оман, катар, кувейт, Бруней, Об'єднані арабські Емірати, Мальдіви. наприклад, в ОАЕ діє один єдиний податок на алкоголь, а в Омані та катарі держава стягує лише плату за соціальне страхування.

кальна достатність, соціальна справедливість та стабільність. Який зв'язок існує між ними?

Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством,

із наявністю яких пов’язується виникнення у платника податкового обов’язку. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти й нерезиденти України), юридичні особи (резиденти й нерезиденти України) та їх відокрем

лені підрозділи, які мають, отримують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів.

Обов'язки платників податків

Права платників податків

■ стати на облік у контролюючих органах;

■ вести в установленому порядку облік доходів

і витрат, складати звітність щодо податків та зборів;

■ подавати до контролюючих органів декларації, звітність та інші документи та відомості, що стосуються сплати податків;

■ виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів із питань оподаткування та не перешкоджати їх діяльності;

■ інші обов'язки, встановлені статтею 16 Податкового кодексу України

■ Безоплатно отримувати в контролюючих органах інформацію про податки;

представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

■ обирати самостійно метод ведення обліку доходів і витрат;

■ користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку;

оскаржувати в порядку рішення контролюючих органів,

вимагати від них відшкодування збитків;

інші права, встановлені статтею 17 податкового кодексу

України

Відповідно до статті 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку й розмірах, встановлених законом. усі громадяни щорічно подають до подат

кових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

1. дайте визначення системи оподаткування. 2. назвіть різновиди об'єктів оподаткування. проведіть їх класифі

кацію за критеріями, обраними вами самостійно. 3. назвіть платників податків, їхні права та обов'язки.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Фінансова та бюджетна системи України
Наступна сторінка:   Поняття та види податків і зборів. Від...^