Інформація про новину
  • Переглядів: 1272
  • Дата: 24-04-2019, 17:42
24-04-2019, 17:42

Поняття та види податків і зборів. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Система оподаткування
Наступна сторінка:   Банківська система України

Податком є обов’язковий, безумовний платіж до бюджету, що стягується з платників податку, а збором є обов’язковий платіж до бюджету, що стягується з платників зборів з умовою отримання ними спеціальної вигоди.

Ознаки податків та зборів: 1) встановлюються виключно законом; 2) обов’язковість і встановлення юридичної відповідальності за ухилення від їх сплати; 3) безоплатність, тобто спрямованість коштів від платника до держави за відсутності зустрічних зобов’язань із

боку держави; 4) безумовність, тобто сплата податку без виконання будь-яких дій із боку держави; 5) нецільовий характер, а саме відсутність чітких вказівок щодо напрямів використання надходжень від певного податку; 6) безповоротність, тобто кошти, сплачені у вигляді податків, не повертаються до платників; 7) платіж здійснюється у грошовій формі; 8) податки надходять виключно до бюджету відповідного рівня.

ЦІКАВО!

Податок на повітря та інші дивні податки

історія людства породила багато дивних та й просто безглуздих податків, які стягували з народу жадібні правителі. Так, із візантійців брали податок на повітря — так називався податок на розмір побудованого будинку. Один східний паша брав із населення податок на зношування своїх зубів. правитель галлії ліциній просто ввів два додаткові місяці, щоб збирати щомісячний податок не 12 разів на рік, а 14. спеціальний податок «туфля королеви» виплачували іспанці, якщо на престол раптом вступав неодружений король, — на королівське весілля. дійсно, як казав мудрий імператор веспасіан, «гроші не пахнуть».

функції податків і зборів

Функції

Зміст

Фіскальна

наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів для задоволення потреб суспільства

регулююча

регулювання галузей суспільного виробництва й споживання

контрольна

регламентування державою дотримання фінансової дисципліни суб'єктами підприємництва, громадянами

розподільча

розподіл дохідної частини бюджету для фінансування функцій і завдань держави та органів місцевого самоврядування

стимулююча

запровадження окремим платникам податків пільг щодо їх сплати, що стимулює розвиток окремих галузей

народногосподарського комплексу або здійснює підтримку неза-хищених верств населення країни

ВАЖЛИВО! крім податків і зборів громадяни можуть сплачувати державне мито, яке являє собою

платіж, що стягується переважно за надання адміністративних послуг, наприклад, за видачу громадянам україни паспорта для виїзду за кордон, за реєстрацію права власності на нерухоме майно тощо. Державне мито слід відрізняти від мита — непрямого податку, який накладається на товари, що переміщуються через митний кордон.

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки і збори.

Напрямком вітчизняної податкової політики є підтримка малого підприємництва шляхом введення спрощеного оподаткування. Якщо за загальною системою оподаткування податок на прибуток становить 18 %, то за спрощеною системою оподаткування для платників встановлено єдиний податок, який залежить не від розміру отриманого прибутку, а прив’язаний до розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Спрощену систему оподаткування можуть використовувати не всі підприємці, а лише ті, кому це дозволено згідно зі статтею 291 Податкового кодексу України.

Під значним розміром коштів у контексті кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків слід розуміти суми податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які в 1000 і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Вид відповідальності

Склад правопорушення

Санкції

Фінансова

Порушення строку подання податкових декларацій та іншої інформації контролюючим органам; несплата, порушення строків сплати податків і зборів; несвоєчасна сплату узгодженої суми податкового зобов'язання

Штрафні санкції, пеня

Адміністративна

неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування податків і зборів; порушення порядку ведення податкового обліку; ухиляння від подання декларації про доходи

Штраф

Кримінальна

Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), якщо це призвело до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів у значних розмірах

Штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років із конфіскацією майна

Одним із принципів функціонування системи оподаткування в Україні є невідворотність відповідальності за несплату податку. За порушення податкового законодавства застосовуються

три види юридичної відповідальності: фінансова; адміністративна; кримінальна.

ЗАВДАННЯ. Подискутуйте! У чому полягає сутність вислову політичного діяча Бенджаміна Франкліна «у цьому світі неминучі тільки смерть і податки»?

1. дайте визначення податку і збору. 2. назвіть ознаки податків та зборів. 3. назвіть функції податків і зборів та розкрийте їх зміст. 4. назвіть загальнодержавні та місцеві податки та збори. Визначте, якими принципами керується законодавство, відносячи той чи інший податок або збір до загальнодержавних чи місцевих. 5. чи погоджуєтеся ви із твердженням, відповідно до якого стимулююча функція податків знайшла своє відображення в запровадженні спрощеного оподаткування для малого підприємництва? свою відповідь обґрунтуйте. 6. назвіть склад правопорушення податкового законодавства, за які

порушника можна притягнути до фінансової, адміністративної або кримінальної відповідальності. 7. назвіть санкції, які можуть бути накладені на порушника податкового законодавства в разі притягнення його до фінансової, адміністративної або кримінальної відповідальності. 8. Стосовно адміністративної та кримінальної відповідальності діє принцип презумпції невинуватості особи. Визначте, чи поширюється цей принцип на фінансову відповідальність за порушення податкового законодавства.

Завдання для самоперевірки до теми 7. податкова система України

1. Деякі правники вважають, що спрощена система оподаткування, за якою сплачують податки окремі категорії платників податків, порушує принцип рівності оподаткування. Доведіть або спростуйте це твердження.

2. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства не передбачає якихось особливих, тільки їй притаманних санкцій. Вона охоплює два види санкцій. Один із цих видів

зустрічається у двох галузях публічного права та в одній із галузей приватного права, а другий — у двох галузях приватного права. Про які види санкцій і які галузі права йдеться?

3. Порівняйте: податок і збір; державні податки й місцеві податки; мито та державне мито; фінансову та адміністративну відповідальність за порушення податкового законодавства.

4. Установіть відповідність між принципами системи оподаткування та їх змістом.

1 фіскальна достатність

2 соціальна справедливість

3 економічність оподаткування

4 нейтральність оподаткування

А встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями

Б установлення строків сплати податків та зборів, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками

в установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоспроможності платника податків

г установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків

д установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування

5. установіть відповідність між видами прав (обов'язків) платників податків та їхніми прикладами.

1 активний обов'язок

2 пасивний обов'язок

3 право, яке належить усім платникам податків

4 право, яке належить не всім платникам податків а вимагати від контролюючих органів проведення

перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків

б повідомляти контролюючі органи про зміну місце перебування юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи — підприємця в не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків

г користуватися податковими пільгами д право на встановлення індивідуальних правил сплати податків

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Система оподаткування
Наступна сторінка:   Банківська система України^