Інформація про новину
  • Переглядів: 890
  • Дата: 24-04-2019, 17:46
24-04-2019, 17:46

Кримінальна відповідальність. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Вина, її види. Мотив і мета. Співучасть ...
Наступна сторінка:   1. Загальна характеристика держави

Тема 11. Кримінальна відповідальність

Опанування матеріалу дозволить:

■ називати обставини, що виключають злочинність діяння

■ описувати підстави кримінальної відповідальності; підстави звільнення від кримінальної відповідальності

■ порівнювати необхідну оборону та крайню необхідність; крайню необхідність і діяння, пов'язане з ризиком

■ розрізняти фізичний і психічний примус; обставини, що виключають злочинність діяння, і підстави звільнення від кримінальної відповідальності

■ аналізувати правові ситуації на основі положень Кримінального кодексу Основні поняття: кримінальна відповідальність, необхідна оборона, крайня необхідність, уявна

оборона.

 

Кримінальна відповідальність — найсуворіший вид юридичної відповідальності, встановлений державою в санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу, що застосовується тільки судом у кримінально-процесуальному порядку до суб'єкта злочину та полягає в позбавленні винної особи певних належних їй благ матеріального, організаційного чи особистого характеру.

Кримінальна відповідальність характеризується ознаками:

■ встановлюється державою тільки в Кримінальному кодексі України;

■ накладається тільки судом;

■ має індивідуальний характер і покладається тільки на особу, у діянні якої є склад злочину;

■ пов’язана з настанням певних негативних наслідків у вигляді судимості тощо. Підставою кримінальної відповідальності

(стаття 2 Кримінального кодексу України) є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого кримінальним законом. Обов’язковими умо

вами настання кримінальної відповідальності є:

1) наявність юридичного факту — вчинення діяння, забороненого кримінальним законом;

2) таке діяння за соціальним змістом завдало або загрожувало завдати шкоду певним благам або іншим цінностям;

3) діяння вчинено фізичною осудною особою, яка досягла встановленого в законі віку кримінальної відповідальності;

4) під час вчинення діяння особа не перебувала під впливом будь-якої сили або примусу, яким вона не могла протистояти;

5) відсутні інші обставини, які відповідно до закону виключають злочинність діяння. Обставини, що виключають злочинність діяння, пов’язані з діями людини, що вчиняються за наявності її свідомості та передбачення настання заборонених законом наслідків, однак збіг певних чинників спонукають її вчиняти діяння, яке зовні нагадує злочин. Таке діяння за своїми ознаками збігається з ознаками того чи іншого злочину, але вважається правомірним. ККУ до таких обставин відносить

 

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Вина, її види. Мотив і мета. Співучасть ...
Наступна сторінка:   1. Загальна характеристика держави^