Інформація про новину
  • Переглядів: 4719
  • Дата: 16-02-2018, 19:07
16-02-2018, 19:07

Різноманітність речовин

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Атоми й молекули
Наступна сторінка:   Чисті речовини і суміші

Вивчення параграфа допоможе вам:

• зрозуміти причини різноманітності речовин;

• пояснювати відмінності складних речовин від простих;

• наводити приклади неорганічних і органічних речовин.

Пригадайте відомі вам приклади неорганічних таорганічних речовин.

Причини великої різноманітності речовин.

Завдяки існуванню різних видів атомів та їх здатності сполучатися між собою пояснюється існуваннямільйонів речовин. Серед них є речовини природного походження. Це вода, кисень, глюкоза, крохмаль, сахароза та багато-багато інших.

Завдяки досягненням хімії стало можливим створення нових речовин навіть із наперед визначеними властивостями. Такі речовини вамтеж відомі. Це поліетилен, переважна більшістьліків, синтетичний каучук — основна речовина ускладі гуми. З нього виготовляють велосипедні йавтомобільні шини. Оскільки речовин дуже багато, виникла потреба класифікувати їх на окремігрупи.

За однією з класифікацій речовини поділяють на прості і складні.

Прості речовини.

Існують речовини, в утворенні яких беруть участь атоми лише одного виду. Скористаємося мал. 15 (див. с. 35) і розглянемо приклади, із атомів Оксигену утворена проста речовина кисень. У складі цієї речовини єатоми лише одного виду. Зверніть увагу, щоназву речовини прийнято писати з малої літери, а назву виду атомів, з яких вона утворена, —з великої.

Речовини, що утворені атомами лише одного виду, називають простими.

Основною речовиною у складі Сонця є водень. Це теж проста речовина, її молекула складається з двохатомів Гідрогену.

До складу простих речовин входять або атоми, або молекули. Молекули простих речовин можуть бутиутворені двома і більше атомами одного виду.

Складні речовини.

Простих речовин існує кілька сотень, тоді як складних — мільйони. Це тому, що, вони можуть складатися з різних атомів. Наприклад, вода належить до складних речовин тому,що кожна її молекула складається з атомів двох видів — Гідрогену (2 атоми) й Оксигену (1 атом). Молекула метану утворена з атомів Гідрогену та одного атома Карбону.

Відмінність складу молекул позначається на властивостях речовин, так метан — легкозаймиста, вогненебезпечна речовина. Вода не горить і використовується при гасінні пожеж.

Складними називають речовини, які утворені атомами різних видів

Розгляньте мал. 18. У яких випадках зображено утворення простих, а в яких — складних речовин?

Розпізнають також органічні й неорганічні речовини.

Органічні речовини.

Назва цієї групи речовин походить від слова організм і стосується складних речовин, що вперше були виділені з організмів.

На сьогодні відомо понад 20 млн органічних речовин, і далеко не всі вони природного походження. Прикладами органічних речовин є білки, жири, вуглеводи, на які багаті продукти харчування (мал. 19).

Продукти харчування, багаті на органічні речовини.

Повноцінне харчування людини неодмінно включає споживання органічних речовин. Середних життєво необхідними є речовини, об’єднані втакі групи: білки, жири, вуглеводи.

Варто знати, що їх споживання має бути збалансованим. Надмірне споживання, як і нестача тих чи інших речовин, негативно позначаються наздоров’ї людини. За малюнками 19 ознайомтесь зпродуктами харчування, багатими на ті чи іншігрупи органічних речовин.

Чимало органічних речовин створили вчені в лабораторіях. Але сама назва «органічні речовини» збереглася. Відтепер вона поширюєтьсямайже на всі складні речовини, що місі ять атомиКарбону.

Органічні речовини — це складні речовини, молекули яких містять атоми Карбону.

Неорганічні речовини.

Решту складних речовин, що не відносяться до органічних, назвали неорганічними речовинами.

Усі прості речови-

ни належать до неорганічних. Неорганічними є такі складні речовини: вуглекислий газ, питнасода, кухонна сіль, вода та інші.

У тілах неживої природи переважають неорганічні речовини, у тілах живої природи більшість речовин — органічні. На мал. 20 (с.42) зображено тіла неживої природи та рукотворні тіла. Вониутворені або з неорганічних речовин (мал. 20, а-г),або виготовлені з органічних речовин природного походження чи штучно створених людиною(мал. 20, ґ-є).

Будьте захисниками природи

З органічних речовин (поліетилену, поліпропілену та ін.) виготовляють різноманітні пакувальні матеріали, наприклад пляшки для газованої води, пакети, а також одноразовий посуд. Вони міцні, легкі, але не піддаютьсяруйнуванню в природі, а тому забруднюють довкілля.Особливо шкідливим є спалювання цих виробів, тому щопід час їх горіння утворюються отруйні речовини.

Захистіть природу від таких забруднень — не спалюйте вироби з пластмаси, збирайте їх у спеціально відведенихмісцях. Радьте своїм рідним і знайомим використовуватибіопакети, біопосуд; які з часом розкладаються, не завдаючи шкоди природі.

Перевірка знань

1. Які речовини називають простими, а які — складними?Наведіть приклади цих речовин.

2. Чим відрізняється молекула простої речовини кисню відмолекули води?

3. Які речовини прийнято називати органічними? Яких речовин — органічних чи неорганічних — у природі більше?

4. Запишіть у зошит назви тіл, зображених на мал. 21. Назвіть відомі вам органічні і неорганічні речовини, що входять до їх складу.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Атоми й молекули
Наступна сторінка:   Чисті речовини і суміші^