Інформація про новину
  • Переглядів: 1626
  • Дата: 1-05-2019, 20:42
1-05-2019, 20:42

Літературний і мистецький авангард

Категорія: Українська література

Попередня сторінка:  Вступ до підручника Українська літера...
Наступна сторінка:   Михайль Семенко - "Місто", "Бажання"

Серед авторів 20-х років було чимало прихильників оновлення літературного мистецтва. Найбільш послідовні створювали літературні об'єднання, що виступали з гучними маніфестами. Активно діяла група «Авангард», до якої належали поети Валер'ян Поліщук, Гео Коляда, Раїса Троянкер, Леонід Чер-нов, художники Василь Єрмилов, Георгій Цапок та ін. Назва групи не була випадковою: вона єднала її учасників із загальноєвропейським мистецьким рухом авангардистів.

Слово авангард походить від французького avant-garde — передовий загін. Авангардисти відмовились від культурної спадщини, реалістичного зображення дійсності, обстоювали крайній авторський суб'єктивізм та експериментаторство. До основних течій авангарду відносять футуризм, сюрреалізм, кубізм, абстракціонізм, конструктивізм.

В українській літературі найбільшого поширення набув футуризм (від лат. futurum — майбутнє). Одним з ідеологів цієї течії був італійський письменник Філіппо Марінетті, який у 1909 році опублікував «Маніфест футуризму».

Українські футуристи теж заперечували традиційну культуру з її моральними й художніми цінностями — уважали їх віджилими, застарілими. Натомість проголошували культ урбанізованої цивілізації — великих міст, високих швидкостей, руху, сили й енергії. Провідною тенденцією творчості футуристів став урбанізм (від лат. urbs — місто), що виявився в переважанні міських тем і мотивів, а також в оспівуванні нових технічних досягнень.

Авангард — узагальнена назва мистецьких течій початку ХХ ст., що поєднали заперечення культурної традиції з творчою енергією, спрямованою на пошук нових засобів мистецького вираження.

Футуризм — одна з авангардистських течій, представники якої ставили перед собою завдання творити мистецтво майбутнього, що відповідало б новій епосі з її прискореними ритмами, бурхливим технічним прогресом.

Авангард: за і проти

У своєму прагненні до новизни авангардне мистецтво занадто рішуче заперечувало традицію. Почасти це можна пояснити стрімкими змінами, що сталися в суспільному житті, та впливом науково-технічного прогресу, почасти — далекосяжними планами (ілюзіями?) щодо побудови нового пострево-люційного світу. Багато з того, що проголосили авангардисти, так і лишилось порожніми деклараціями, а щось просто виявилось даниною швидкоплинній моді. Однак і реальні впливи авангарду на подальший розвиток мистецтва були немалі.

Найбільш помітну й цікаву спадщину авангард залишив по собі в музиці, малярстві, скульптурі й архітектурі. Українські композитори й композиторки Борис Лятошинський, Стефанія Туркевич-Лукіянович, Зіновій Лисько, Костянтин Шипович розширили виражальні можливості музичного мистецтва. Художники Олександр Богомазов, Михайло Бойчук, Казимир Малевич, Анатоль Петрицький зробили гідний внесок у європейське малярство. Світову славу завоювали роботи одного з основоположників кубізму в скульптурі Олександра Архипенка.

Літературний авангард збагатив наше письменство розмаїттям міських тем, образів і мотивів. Він сприяв розкриттю психіки й моралі людини індустріальної епохи, зобразив динаміку постреволюційних змін, відтворив життєвий ритм і світобачення перших десятиліть ХХ століття.

Та все ж годі повною мірою оцінити потенційні можливості українського авангарду — його природний поступ був трагічно перерваний у часи комуністичного терору.

Опрацьовуємо прочитане

1. Оберіть рівень складності, виконайте завдання та презентуйте свою роботу класу.

За прочитаним текстом поясніть поняття «авангард», «футуризм», «урбанізм». Занотуйте їхні особливості у зручній для вас формі (тексту, таблиці, схеми).

Використовуючи текстовий та ілюстративний матеріал підручника, знання з історії, економічної географії поясніть, чому провідною тенденцією українського авангардизму став урбанізм. У зручній для вас формі (тексту, таблиці, схеми) викладіть свої аргументи. Використовуючи текстовий та ілюстративний матеріал підручника, знання зарубіжної літератури, мистецтва, доведіть, що в авангардизмі мали існувати різні течії. У зручній для вас формі (тексту, таблиці, схеми) викладіть свої аргументи.

Виявляємо обізнаність у сфері культури

2. Підготуйте повідомлення про авангардні течії в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, скульптурі .

3. Розгляньте на фото скульптуру Олександра Архипенка «Карусель П'єро». Використовуючи свої знання про мистецтво скульптури, висловте свою думку щодо новаторства скульптора .

готуємо проект

4. Під час опрацювання теми «Літературний і мистецький авангард» пропонуємо підготувати проекти:

■ Українські поети-авангардисти

■ Михайль Семенко і сучасність

 

 

Це матеріал з підручника Українська література 11 клас Борзенко (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Вступ до підручника Українська літера...
Наступна сторінка:   Михайль Семенко - "Місто", "Бажання"^