Інформація про новину
  • Переглядів: 134
  • Дата: 27-04-2023, 16:58
27-04-2023, 16:58

Методи та джерела географічних досліджень. Як здійснюють географічні дослідження?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Що вивчає географія? Навіщо нам геогр...
Наступна сторінка:   Земля на глобусі й карті. Форма та розм...

§2

Методи та джерела географічних досліджень.

Як здійснюють географічні дослідження?

Які географічні дослідження можна здійснити самостійпо? і У яких джерелах міститься достовірна географічна інформація?

1. Як сучасні географи вивчають Землю.

Прагнучи відповісти на питання як і чому, географи використовують різні способи дослідження, або як їх називають методи. Усі методи досліджень тісно пов’язані між собою.

Опис та спостереження — найдавніші методи, які існують вже понад 2 тис. років. Вони дозволяють зібрати інформацію про географічні об’єкти, процеси та явища, виявити їхні ознаки та перейти до вивчення властивостей.

Порівняльно-географічний метод допомагає виявити риси схожості та відмінності результатів, отриманих під час спостереження. Так, наприклад, «батько географії» Ератосфен, завдяки спостереженню й порівнянню, винайшов спосіб вимірювання розміру Землі без складних приладів та точних знімків із космосу. А інший давньогрецький вчений — Арістотель, спостерігаючи та порівнюючи тіні Землі на Місяці під час місячних затемнень, дійшов висновку, що й Місяць, і Земля мають кулясту форму.

Не може обійтися сучасна географія й без математики. Обчислити відстань між об’єктами, знайти їх точне розміщення на карті, виміряти та порінняти показники погоди — усе це та багато інших обчислень географи здійснюють за допомогою математичних методів.

Для вивчення природних об’єктів та явищ використовують різні прилади. Деякі з них вам уже відомі, зокрема компас, термометр, флюгер, навігатор. Про інші прилади, наприклад, сейсмограф, гігрометр, анемометр, ви дізнаєтеся на наступних уроках географії.

Сучасні географічні дослідження також ґрунтуються на даних, які отримують з морських наукових суден (мал. 1), літаків, безпілотни-ків (мал. 2), космічних супутників (мал. 3) та станцій. Застосування сучасної техніки лежить в основі дистанційного методу дослідження.

Інформацію, яку отримують під час географічних досліджень, систематизують за допомогою карт. Карто графічний метод дає можливість визначити положення, форму, межі, властивості географічних об’єктів, виявити їх зв’язки та закономірності.

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють не лише швидко обробляти інформацію, отриману під час географічних досліджень, а й складати прогнози різних явищ та процесів, якими супроводжується розвиток людства (мал. і). Для прогнозування створюють географічні моделі, які допомагають вчасно попередити негативні наслідки ураганів, повеней, лісових пожеж та інших стихійних лих.

МОЇ НОТАТКИ

Методи географічних досліджень:

опис та спостереження

порівняльно-географічний

матетдатичний дистанційний картографічний прогноз та моделювання.

Мал. 1. Українське науково-дослідне судно «Борис Александров* .здійснює дослідження природи Чорного моря.

Мал. 2. Безпілотний літальний апарат (дрон, квадрокоптер). За їхньою допомогою вчені здійснюють спостереження за дикою природою, збирають інформацію про поширення масштабних пожеж, слідкують за таненням льодовиків у полярних областях, контролюють сходження лавин у горах, відстежують забруднені радіацією території.

Мал. 3. Метеорологічний супутник поряд зі збором інформації про погоду відстежуэ забруднення повітря, полярні сяйва, пожежі в лісі піщані бурі, океанічні течії, переміщення ураганів та виверження вулканів.

Мал. 4. Надводний безпілотний дослідник ураганів Saildrone Explorer SO 1045 цілодобово збирає та передає дані для прогнозування штормів. Ці знання зменшують втрати людських життів та забезпечують крашу підготовленність до стихії в прибережних територіях.

2. Як організувати власні географічні дослідження.

Дослідження — це цікавий та дуже важливий шлях пізнання. ІІа уроках географії ви навчитеся робити власні географічні дослідження, спостерігати та описувати географічні об'єкти та явища й навіть ставити експерименти.

Будь яке дослідження розпочинається з визначення мети, тобто слід дати відповідь на запитання: для чого я це роблю? Потім потрібно з’ясувати, які дії виконуватимуся для вивчення географічного об’єкта або явища. Отже, наступне запитання: що і як я роблю? Для цього потрібно записувати, що вивчається, у яких умовах, за допомогою яких приладів. Результати спостережень необхідно фіксувати у вигляді таблиць, схем, малюнків, фотографій або відео. На основі спостережень робляться висновки, де визначається, чи було досягнуто мсту виконаної роботи (мал. 5)

Man. 5. Послідовність організації власних географічних досліджень.

Географічні дослідження можна здійснювати за допомогою різних джерел інформації. У паш час дуже багато джерел географічної інформації. Тї неможливо зібрати в одній книжці або па вебсайті. Для того щоб отримати бажаний результат, вам потрібно навчитися користуватися різними інформаційними ресурсами. Під час підготовки до уроків географії надійним помічником і порадником для вас стане підручник. Універсальним джерелом географічних знань е карти — «друга мова* географії. Для виконання творчих завдань і досліджень вам знадобляться літературні та мультимедійні джерела, освітні сайти та ресурси бібліотек, спеціальні картографічні додатки, музейні експозиції тощо. Вразити світ новою ідеєю, здійснити науковий проект і навіть відкрити власний стартап вам допоможе Мала академія наук (МАН). Це спеціальний науковий центр для крсативних учнів та учениць, які бажають займатися дослідницькою, пошуковою та експериментальною роботою. Будьте уважні та спостережливі, пам’ятайте, навіть сьогодні в географії можливі нові дивовижні відкриття!

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Чи допомагає вам спостережливість у житті? Як ви вважаєте, навіщо вам здійснювати власні географічні дослідження? Які дослідження вам хотілося би провести власноруч? Які прилади та джерела іпформації вам потрібні для їх організації?

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ.

1. Назвіть та охарактеризуйте методи географічних досліджень.

2. Які з названих методів існували ще в давнину, а які виникли з розвитком технологій?

3. Укажіть послідовність дій під час організації власних географічних досліджень.

4. Назвіть основні джерела географічної інформації.

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Як організувати спостереження за висотою Сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі. Познайомимося з будовою метеорологічних приладів, які потрібні для визначення показників погоди.

Для спостережень за висотою Сонця над горизонтом використовуйте гномон, нитку та великий транспортир. Покажіть на малюнку, як змінюється висота сонця на небі протягом дня.

Ведіть спостереження за станом погоди: температурно повітря, хмарністю, опадами, атмосферним тиском, напрямом та силою вітру. Результати спостережень відмічайте в календарі погоди.

Ведіть спостереження за сезонними змінами в природі. Отримані дані заносьте на графік, вказавши дату явища, яке спостерігали, наприклад. початок листопаду, замерзання водойм, цвітіння пролісків тощо.

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Підготуйте презентацію про давні астрономічні інструменти, якими користувалися географи для проведення вимірювань та досліджень.

2. Дізнайтеся, як Ератосфен «виміряв» Землю без складних приладів.

3. Пригадайте та складіть перелік спостережень та експериментів, які ви проводили в початковій школі та у 5 класі. Укажіть мету та результати одного з них.

4. Складіть разом із близькими перелік книг та статей про природу нашої Землі.

5. Намалюйте та підпишіть прилади, що необхідні для організації спостережень за погодою.

6. Уявіть, що па машині часу ви перенеслися в глибоку' давнину, у Давню Грецію. У ті часи вчені нже робили припущення про те, що Земля мас форму кулі, але безперечних доказів не мали. Наведіть докази про кулястість Землі, які переконають давніх греків у вашій правоті.
Попередня сторінка:  Що вивчає географія? Навіщо нам геогр...
Наступна сторінка:   Земля на глобусі й карті. Форма та розм...^