Інформація про новину
  • Переглядів: 34
  • Дата: 27-04-2023, 17:04
27-04-2023, 17:04

Зображення Землі на карті. Як зображають Землю на площині? Чому на плані та глобусі відсутні спотворення, а на карті вони є?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Чи відомо, хто й коли першим придумав г...
Наступна сторінка:   Навіщо потрібний масштаб? Що він показ...

Тема 2. Зображення Землі на карті

§6

Види зображення земної поверхні

Як зображають Землю на площині?

Чому на плані та глобусі відсутні спотворення, а на карті вони є?

Які картографічні твори використовують найчастіше?

1. Зображення земної поверхні на площині.

Тепер ви знаєте, який переворот у географічній науці зробила поява глобуса. Однак за всіх переваг глобуса його використання неможливо під час розв’язання багатьох практичних завдань. Як, наприклад, дослідити територію нашої країни, області, району, свого населеного пункту? Через дрібний масштаб зображення поверхні Землі на глобусі дуже узагальнене. Тому найчастіше люди використовують пласкі моделі для зображення земної поверхні. У давні часи не робили за допомогою малюнків та креслень — планів. А давні карти більше нагадували казкові картини із зображенням невідомих країн та їхніх жителів (мал. 1).

Учені століттями шукали відповідь на питання, як отримати найбільш точне зображення земної поверхні? Для нас, жителів третього тисячоліття, відповідь на це питання проста. Слід сфотографувати її згори!

Man. 1. Фрагмент Каталонської карти світу (XIV ст.).

Складання карт — одна а найдавніших іа найоригінальніших форм передачі інформації. Карти вирізали на камені й дереві, креслили на піску, папері та пергаменті, малювали на шкірах тварин і навіть на одязі. Морські карти або карти взагалі ставали стратегічно важливими документами, до них ставились як до «знаряддя урядової влади* та «військової зброї». Упорядники карі давали клятву про не розголошення таємниці, працювали приховано й захищали карти ціною власного життя. Коли ворог захоплював корабель, карти затоплювали в морі. Досить довю держави тримали національні карти за сімома замками, а у воєнний час їх не дозволялося бачити майже нікому.

Знімання земної поверхні з літака та космічного апарата дозволяє отримувати знімки земної поверхні з докладним зображенням усіх деталей місцевості (мал. 2). Однак географічні об’єкти на коємічних знімках представлені в незвичному для нас вигляді. їх можна роздивитися, якщо збільшити зображення. Проте як дізнатися про призначення господарських об’єктів, назви населених пунктів, морів, річок, озер? Процес розпізнавання географічних об’єктів називають дешифруванням.

На основі отриманої інформації за допомогою спеціальних комп’ютерних програм картографи складають гео графічні плани та карти. Науку про карти, їх створення та застосування називають картографією.

Мал. 2 Фрагменти зображення: а) космічний знімок; 6) географічна карта (https-7/map.meta.ua)

2. План і карта.

План і карта не тільки показують, де розташовані географічні об’єкти, а й «розповідають* про їхні назви, розміри, форму, взаємне розташування. Невеликі ділянки земної поверхні зображують на планах місцевості (мал. 3). Такі плани виконують топографи (від грецького слова «топос* — місце і «графо* — пишу).

Давайте розглянемо фрагмент плану та виявимо його характерні ознаки. Як видно, місцевість зображено згори. Для того щоб ділянка місцевості «вмістилася* на плані, її зменшують, тобто застосовують масштаб. Для зображення різних географічних об’єктів розроблено своєрідну «азбуку* — систему загальноприйнятих умовних знаків. За їхньою допомогою можна отримати інформацію про характер земної поверхні, предмети, які на ній розташовані, та їхні характерні риси, наприклад,

розміри. Через малі площі зображуваної території на плані практично відсутні спотворення, пов’язані з кулястою формою Землі. Це дає змогу проводити за планом точні вимірювання відстаней між різними географічними об’єктами та площ.

Мал. 3. Фрагмент плану місцевості.

Карта, як і плай, — цс зменшспс зображення земної поверхні на площині. Усі об’єкти та явища на карті також показано умовними знаками. Однак карти, па відміну від планів, відображають більші за охопленням території (мал. 4) або навіть усю Землю. їх будують з урахуванням кулястості Землі. Уявіть, як перенести опуклу поверхню Землі на площину. Картографи це роблять за допомогою

МОЇ НОТАТКИ

Космічний знімок — це фотографія ділянки земної поверхні, зроблена з космічного літального апарата.

План місцевості — це креслення, на якому зображена невелика діяльна земної поверхні в зменшеному ВИІЛЯДІ.

Географічна карта — зменшене та узагальнене зображення земної поверхні на площині за допомогою умовних знаків

спеціальних математичних способів. Однак спотворень но уникнути. В одних місцях об’єкти можуть бути «розтягнуті*, а в інших навпаки — «стиснуті*. Спотворення об’єктів на карті легко помітити, якщо порівняти їх із зображенням па глобусі. Найбільші спотворення виникають на картах світу, особливо ближче до полюсів.

Мал. 4. фрачна карта України

РОБОТА В ГРУПІ. Роздивіться фізичну карту України й дайте відповіді на запитання.

1. У скільки разів зменшено зображення на карті порівняно з реальними розмірами України?

2. Як позначено кордон нашої країни?

3. Які великі річки перетинають територію України?

4. Які моря омивають береги нашої країни?

5. Які великі міста позначено на карті?

На картах неможливо зобразити місцевість у всіх деталях як на плані. За великого зменшення ці подробиці просто зникають. Тому при складанні карт зосереджуються на відборі найістотніших об’єктів.

На відміну під карти, глобус показує всі об’єкти земної поверхні без спотворення їхніх обрисів. Однак на глобусі видно лише ту частину, яка обернена до спостерігачів, а на карті можна побачити всю поверхню Землі одночасно. Карта детальніша за глобус, па ній можна показати окремі великі ділянки земної поверхні, наприклад, материк, країну або її частину. Тому н навчальній та практичній діяльності більше використовуються карти.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Чи виникала у кас необхідність намалювати план для того, щоб донести просторову інформацію? Чи цікаво вам «читати» географічні карти? Що, по-вашому, треба знати й уміти, щоб створити карти?

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Які способи зображення земної поверхні вам відомі? 2. Розкрийте зміст понять: космічний знімок, глобус, план, карта. 3. Чому на картах виникають спотворення, а на плані та глобусі ні? 4. У чому полягають переваги географічної карти, порівняно з космічним знімком, планом та глобусом?

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Учені стверджують: карти містять у сотні разів більше інформації, ніж відповідні їм за площею словесні описи різних районів Землі. Чи згодні ви з цим твердженням? Поясніть СВОЮ відповідь.

2. Ознайомтеся з іптерпет-ресурсом «МЕТА. Мани України». Розгляньте КОСМІЧНИЙ ЗНІМОК СВОГО регіону та порівняйте його з картографічним зображенням. Зробіть висновки.

3. Підготуйте презентацію за темою «Історія створення географічних карт*.

4. За допомогою тексту параграфа й карт атласу заповніть таблицю «Способи зображення земної поверхні*.

Спосіб зображення

Переваги

Недоліки

Космічний знімок

   

Глобус

   

План

   

Карта

   

 

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Чи відомо, хто й коли першим придумав г...
Наступна сторінка:   Навіщо потрібний масштаб? Що він показ...^