Інформація про новину
  • Переглядів: 35
  • Дата: 27-04-2023, 17:05
27-04-2023, 17:05

Навіщо потрібний масштаб? Що він показує? Як користуватися масштабом?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Зображення Землі на карті. Як зображаю...
Наступна сторінка:   Як змінювалися карти із часом? Які вид...

§7

Масштаб та його використання

Навіщо потрібний масштаб? Що він показує?

Як користуватися масштабом?

1. Масштаб та його види.

У який спосіб картографам вдається на невеликому аркуші паперу вмістити відстані в десятки, сотні й навіть тисячі кілометрів? Для розв’язання цієї проблеми вчені застосовують математичний метод — масштаб.

Масштаб — слово походить з німецької мови й складається з двох частин: mass — «міра, величина» і stab — «палиця, жердина». Мірна жердина — ось як можна перекласти цей термін. Що ж таке масштаб? Це математична величина, яка показує, у скільки разів зменшена модель (зображення), порівняно з оригіналом.

Розгляньте карти в шкільному атласі. В одному з кутів ви обов’язково знайдете слово «масштаб* та його значення. Масштаб показують на картах і кресленнях за допомогою чисел або графічно. Огже виділяється кілька видів масштабу (мал. 1).

Man. 1. Вили масшіабу.

Числовий масштаб являє собою дріб, чисельник якого дорівнює одиниці, а знаменник — число, що показує

у скільки разів відстань иа плані або карті менша за енракжню відстань на місцевості. Наприклад, масштаб 1:25000 (одна двадцятип'ятитисячна) можна записати так: 1:25000.

Іменований масштаб виражає словами й цифрами, яка відстань на місцевості відповідає 1 сантиметру на плані або карті. Числовий масштаб 1:25000, переведений в іменований, записують так: «в 1 см 250 м» й читають: в 1 сантиметрі 250 метрів.

Лінійний масштаб — цс графічний вид масштабу. Його зображують у вигляді прямої лінії, поділеної на рівні відрізки завдовжки 1 см. Біля кожної поділки над лінією ставлять цифри, що вказують, яка дійсна відстань па земній поверхні відповідає відстані на плані або карті. Для більшої точності вимірів першу поділку ліворуч від 0 ділять на дрібніші відрізки.

МОЇ НОТАТКИ

Масштаб — це відношення довжини відрілш М<1 плані, карті або глобусі до його дійсної довжини на земній поверхні. Види масштабу: числовий, іменований, лінійний Чим дрібніше масштаб, тим менша детальність зображення, й навпаки.

2. Як переводити числовий масштаб в іменований.

Для того щоб за допомогою масштабу розв’язувати різні практичні завдання, потрібно навчитися переводити числовий масштаб в іменований.

Числовий масштаб завжди надається в сантиметрах, тобто запис 1:25000 буквально означає: одному сантиметру на карті відповідають 25 000 сантиметрів на місцевості. Для того щоб перевести його в іменований, пригадаємо знання з математики: в 1 метрі — 100 сантиметрів (два нулі), в 1 кілометрі — 1000 метрів (три нулі), в 1 кілометрі — 100 000 сантиметрів (м’ять нулів).

Тож, для того щоб легко перевести числовий масштаб в іменований, необхідно порахувати, на скільки нулів закінчується число в знаменнику. Наприклад, якщо в знаменнику п’ять і більше нулів, то, прибравши п’ять нулів, ми отримаємо число кілометрів, що відповідає 1 см на місцевості. Якщо в знаменнику менше п’яти нулів, то, прибравши два нулі, отримаємо число метрів на місцевості, що відповідає 1 сантиметру на карті.

1:500000 (п’ять нулів, тому переводимо в км) в 1 см 5 км 1:25000 [три нуля, тому переводимо в м) в 1см 250 м

Якщо потрібно зробити ЗВОРОТНЮ ДІЮ. тобто перевести іменований масштаб у числовий, то нулі, навпаки, додаємо: при переводі з кілометрів в сантиметри — п’ять нулів, із метрів у сантиметри — два пулі.

3. Як обчислити відстані за допомогою масштабу.

Припустимо, нам необхідно на карті дізнатися дійсну відстань між об’єктами А та В (мал. 2). Масштаб карти при цьому становить 1:50000. Для розв’язання задачі робимо такі дії:

переводимо числовий масштаб в іменований (у 1 см 500 м);

вимірюємо лінійкою відстань між точками (на малюнку це 5 см);

Мал. 2. Вимірювання відстані на карті лінійкою.

множимо виміряний відрізок па значення масштабу:

5*500 = 2500 м, або 2,5 км. Аналогічно визначається дійсна відстань на глобусі. Звертаємо увагу, що під час вимірювання відрізків слід використовувати гнучку лінійку (або нитку).

Відстані між об’єктами, зображеними на плані та карті, можна визначити за допомогою лінійного масштабу. Для цього використовується циркуль-вимірювач (мал. 3).

Мал. 3. Визначення відстаней за допомогою циркуля-вимірювача та лінійного масштабу.

4. Як масштаб впливає

на детальність зображення.

Залсжпо від масштабу змінюється ступінь детальності зображення (мал. 4). За масштабом виділяють великомасштабні, середпьомасштаб-ні та дрібномасштабні карти. Чим менше число масштабу в знаменнику, тим більший масштаб, і навпаки.

Так, наприклад, масштаб 1:2500 більший за масштаб 1:25000 і менший за масштаб 1:250. На картах великого масштабу зображено порівняно невелику за розміром ділянку земної поверхні. На дрібномасштабних картах, де 1 сантиметр відповідає декільком тисячам кілометрів на місцевості, можна показати навіть всю поверхню Землі. Однак детальність зображення на таких картах невелика.

Man. 4. Фрагменти карт міста Києва, виконані в рітних масштабах.

РОБОТА З КАРТОЮ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. Порівняння зображень однієї ділянки місцевості на картах різних масштабів

1. Уважно розгляньте зображення на мал. 4.

2. Установіть, на якій карті масштаб найбільший, а на якій — няйдрібніший.

3. Зробіть висновки про зв’язок масштабу та детальності зображення місцевості.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Навіщо людині в звичайному житті потрібні вміння кори стукатися масштабом? Під час кикчснни яких накчальних предметів вам знадобляться знання про масштаб? Які методи досліджень використовують під час роботи з масштабом?

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Що такс масштаб? Які види масштабу ви знаєте? 2. Поясніть правила переведення числового масштабу в іменований. 3. Як визначити відстані за допомогою лінійного масштабу? 4. Як масштаб впливає на докладність зображення на географічних картах?

ОБЕРІТЬ. ШО ВАМ ЦІКАВО!

1. Перетворіть числові масштаби в іменовані: 1 : 500, 1:10 000, 1 : 500 000, 1 : 4 000 000, 1:90000000.

2. Обчисліть, яка відстань на місцевості відповідає відрізку довжиною 4 см, на картах різних масштабів: 1:5000, 1:50000, 1:500000, 1:5000000.

3. Користуючись фізичною картою та масштабом, знайдіть відстані між Києвом та великими містами України (3—4 приклади на власний вибір).

4. Побудуйте в зошиті прямокутник розміром 600 х 100 м у масштабі 1:10000.

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Зображення Землі на карті. Як зображаю...
Наступна сторінка:   Як змінювалися карти із часом? Які вид...^