Інформація про новину
  • Переглядів: 38
  • Дата: 27-04-2023, 17:06
27-04-2023, 17:06

Як змінювалися карти із часом? Які види карт існують? Для чого складають географічні атласи?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Навіщо потрібний масштаб? Що він показ...
Наступна сторінка:   Що потрібно знати, щоб "прочитати" кар...

§8

Географічні карти, їхні види та використання

Як змінювалися карти із часом?

Які види карт існують? Для чого складають географічні атласи?

1. Географічна карта: від минулого до сучасності.

Перші географічні карти люди почали створювати задовго до існування писемності. їх складали стародавні мисливці, змушені не тільки переміщуватися з місце на місце в пошуках здобичі, але й знаходити зворотній шлях додому. Ці карти малювали на кістках тварин, каменях, корі дерев, найпростішими позначками помічаючи найближчі околиці. Чим далі відходила людина від свого житла, тим необхіднішими ставали карти. У Давніх Єгипті, Греції та Римі карти застосовувалися для визначення відстаней, обліку площ, ведення військових дій. У Середні віки карти стали життєво необхідними морякам, купцям, мандрівникам. Карти малювали такі відомі художники, як Леонардо да Ііінчі (мал. 1), Альбрехт Дюрер. Карти малювали прямо на стінах палаців та вішали у формі гобеленів, ними прикрашали музеї й палаци (мал. 2).

Із часом малюнки змінили рукописні паперові карти, потім — друковані гравюри, кольорові поліграфічні видання, а зараз — електронні зображення та їхні кольорові копії. Однак учені й сьогодні перебувають

у постійному пошуку найбільш точних та інформативних способів відображення особливостей земної поверхні. На допомогу їм приходить космічна та електронна техніка. З'явився новий напрямок — вебкартографія, яка створює йіртиальні карти.

Мал. 2. Галерея географічних карт у Ватикані — найбільша в світі збірка намальованих карт (довжина галереї дорівнює довжині футбольного поля).

Електронні карти мають безліч переваг порівняно з їх паперовими родичами. їх відрізняє велика точність, можливість змінювати масштаб, швидке оновлення даних.

Електронні карти, створені за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, шо доповнюються текстами, таблицями, програмами для побудови схем, графіків, тривимірних моделей, називають географічними інформаційними системами, або скорочено ГІС. Сучасні ПС застосовують у найрізноманітніших сферах життя, наприклад, плануванні міської забудови, знаходження найкоротшого шляху до місця пожежі або для машин швидкої допомоги, складання планів будівництва, ведення спостережень за районами поширення небезпечних явищ, пошуку найефективнішого маршруту в щільному

міському потоці тошо. За допомогою доданих у ГІС мобільного пристрою точок інтересу можна, перебуваючи н незнайомому місті, швидке» знайти найближчий банко-мат, лікарню, кафе, автозаправку, аптеку, музей тощо.

Тож не дивно, що карти стали нсвідємною частиною нашого повсякденного життя й ми часто бачимо їх на екранах телевізорів, шпальтах друкованих видань, га-джегах, GPS-навігаторах.

2. Види карт та їх використання.

Сьогодні а світі створюють величезну кількість різноманітних географічних карт: їх щорічний наклад сягас 400—500 тис. Це свідчить про величезне значення карт для суспільства. Вони різняться за масштабом, охопленням території, призначенням, змістом.

Мал. 3. Фрагменти карг загальногеографічних (о, б), тематичних (в. г).

За змістом географічні карти бувають загальногеогра-фічнпми та тематичними (мал. 3). Загальногеографічпі карти приблизно з однаковою докладністю відображають основні елементи місцевості: рельєф, річки, озера, ґрунти, рослинний і тваринний світ, населені пункти, шляхи сполучення, господарські об’єкти. На тематичних картах показують не всі деталі місцевості, а тільки ті, що важливі для певної теми. Наприклад, для геологічного

дослідження потрібні карти будови земної кори, для метеорологічного — карти погоди, вчені-екологи за картами вивчають стан навколишнього середовища, а медична спільнота — поширення певних хвороб.

3. Географічні атласи.

Особливу роль у географічних дослідження відіграють географічні атласи — систематизовані збірники географічних карт, своєрідні картографічні енциклопедії. Поняття «атлас» було вперше застосовано видатним картографом Середньовіччя Герардом Меркатором (мал. 4). Він назвав свою збірку карт на честь дав-ньогрецького титана Атлаеа (або Атланта), який тримав на своїх плечах небосхил (мал. 5).

Мал. 4. Герард Меркагор (1512 — 1594 рр.) — математик, філософ-карто-граф. Він зібрав воєдино накопичені на той час у Європі географічні знання та створив найбільш точні карти.

Мал. 5. Атлас світу Мерка-тора (видання 1595 р.). Атлас містия 107 карт, які представляли всі відомі на той час землі.

Існує безліч різноманітних географічних атласів, як за охопленням території, так і за призначенням. Особлива роль належить національним атласам, які складають особливі атрибути життя держаки, такі, наприклад, як прапор або герб. Майже всі європейські країни вже видали свої національні атласи. У 2007 р. був виданий Національний атлас України (мал. в).

Створено атласи й для людей із порушеннями зору (мал. 7). Перше таке видання з’явилося в США 1837 р. Поява такого атласу дала змогу налагодити видання тактильних карт у всьому світі.

Ваше шкільне життя на уроках географії також супроводжувати шкільні географічні карти та атласи. Ознайомтеся зі змістом атласу та погортайте його сторінки. Карти атласу зручно порівнювати, за необхідності за ними можна отримати статистичні відомості. Карти та додаткову до них інформацію у вигляді схем, малюнків, таблиць впорядковано так, щоб вам було цікаво та зручно досліджувати навколишній світ.

Man. 6. Національний атлас України містить 875 унікальних карт, створених на базі новітніх знань і сіатисіичмої інформації, а іакож тексти, графіка та фотографії.

Мал. 7. Фрагмент тактильної карти для людей із порушеннями зору.

Найбільше у світі зібрання карт, атласів, глобусів та рельєфних моделей зберіїастьсн у відділі іеоірафії та карт бібліотеки Конгресу США. Це величезний дослідний центр, який забезпечує картографічною інформацією користувачів з усього світу. Загалом фонд налічує понад 5,2 млн картографічних творів, у тому числі 80 тис. атласів. 25 тис. баз геопросторових даних. 6 тис. довідкових видань, численних глобусів тощо.

4. Картографічні онлайн-ресурси.

Із розвитком всбкартографії в мережі Ііггернет з'явилися різноманітні картографічні сервіси, що дозволяють вільно никористовукати картографічні ресурси та навіть створювати карги самостійно. Найпотужнішим вебресур-сом у масштабах планети є картографічний сервіс Google Maps (Гугл Мепс), створений компанією Google (Гугл) (мал. 8).

Зусиллями користувачів Інтер-пету створено проект OpenStreetMap (ОупенСтрітМеп). Для створення карт тут використовується принцип «нікі», тобто кожен зареєстрований користувач може вносити свої дані. Учасники проекту надають допомогу рятувальним органам під час землетрусів, цунамі, масштабних лісових пожеж.

Man. 8. Картографічний сервіс Google Maps (Гугл Мепс). Із сервісом пов'язана програма Google Earth (Гугл Планета Земля}, яка дозволяє оглянути у тривимірному режимі практично будь-яку місцевість, про-к/іасіи маршрут іа здійснити віртуальну подорож, визначити точне місцеперебування, дослідити природні явища з космосу, навіть подорожувати в минуле, облетіти всю планету та зануритися на дно океану.

МОЇ НОТАТКИ

Види карт за змістом: загальногеогра-фічні, тематичні. Географічний атлас — систематизований збірник географічних карт. Картографічні онлайн-ресурси — картографічні віртуальні моделі.

Докладну картографічну інформацію про територію нашої країни ви можете отримати, скориставшись інтер-нет-ресурсом «МЕТА. Мани України».

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Яку роль відіграють географічні карти у вашому житті? Чи вмієте ви користу ватися картографічними онлайн-ссрвісамн? Коли ви або члени вашої родини звертаються по допомогу до географічних карт? Чи потрібно вивчати картографічні твори минулих часів?

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Коротко розкажіть, як змінювалися картографічні зображення із часом та розвитком технологій.

2. Відкриття та досягнення яких областей науки та техніки використовує сучасна картографія?

3. У яких вилах практичної діяльності використовуються географічні карти?

4. Чим відрізняються загальногеогряфічні та тематичні карги?

5. Укажіть призначення вашого атласу.

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Здійсніть віртуальну мандрівку до місця, яке ви мрієте відвідати. Завантажте на свій електронний пристрій безкоштовну програму Google Earth (Гугл Планета Земля) та ознайомтеся з її функціями. Прокладіть маршрут та вирушайте! Створіть мультимедійну презентацію з короткими відомостями пік) місця, що ви відвідали.

2. Розгляньте карти в атласі та складіть перелік тем, яким вони присвячені.

3. Намалюйте карту уявної країни, придумайте їй назву. Виберіть власні умовні позначення та складіть короткий опис її природи, населення та їхні заняття.

4. Складіть перелік художніх творів, сюжет яких ґрунтується на використанні географічних карг.
Попередня сторінка:  Навіщо потрібний масштаб? Що він показ...
Наступна сторінка:   Що потрібно знати, щоб "прочитати" кар...^