Інформація про новину
  • Переглядів: 33
  • Дата: 27-04-2023, 17:08
27-04-2023, 17:08

Що потрібно знати, щоб "прочитати" карту? Про що розповідає л егспда карти? Як працювати з контурними картами?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Як змінювалися карти із часом? Які вид...
Наступна сторінка:   Оболонки Землі. Як вчені дізнаються пр...

§9

Вчимося працювати із географічними картами

Що потрібно знати, щоб "прочитати" карту?

Про що розповідає л егспда карти?

Як працювати з контурними картами?

1. Умовні знаки та легенда карти.

Географічні карти містять у десятки тисяч разів більше інформації, ніж аналогічні за форматом сторінки тексту. Високий рівень інформативності карт ґрунтується на використанні спеціальних символів — умовних знаків.

За їхньою допомогою на карту наносять різноманітні об’єкти та передають характерці риси окремих ділянок земної поверхні.

На полях карти або вільних місцях усередині її рамки міститься перелік усіх позначень, що є на карті, із відповідними поясненнями до них. Цей перелік називається легендою карти (у перекладі з латинської мови ♦легенда* — те, що читають) (мал. 1). За її допомогою можна прочитати кату.

2. «Азбука карти».

Картографи використовують різноманітні умовні знаки. Вони залежать від ступеня деталізації, охоплення території та змісту картографічного зображення. Символи умовних зпаків зображують різними способами. Найпростіші з них — точки, лінії, штрихи, кольори.

Мал. 1. Легенда до фізичної карти України.

Умовні знаки можуть бути як виражені в масштабі, так і позамасшабішми.

За призначенням та властивостями умовні знаки карт поділяють на декілька груп.

Масштабні (контурні) знаки використовуються для зображення об’єктів, які на місцевості займають значні площі (мал. 2, а). Наприклад, сільськогосподарські угіддя, ліси, озера. За допомогою масштабних знаків можна визначити дійсні розміри об’екта, ного межі та особливості розташування на земній поверхні.

Значки — це спеціальні позначення — малюнки. Вони показують об’єкти, які не можна відобразити в масштабі. Існують значки у вигляді квадратів, прямокутників, окремих букв і навіть малюнків. Що вони позначають, залежить від масштабу. На дрібномасштабних картах вони відмічають родовища корисних копалин (мал. 2, а), населені пункти; на великомасштабних картах це може бути джерело, КОЛОДЯЗЬ, ОК|>ЄМИЙ будинок.

Лінійні знаки передають на карті об’єкти лінійної протяжності: дороги, кордони, річки (мал. 2, б). їхня довжина передасться н масштабі, а ширина — поза масштабом.

Ізолінії з’єднують точки з однаковими кількісними показниками (із грецької мови «ізос* — рівний, однаковий) (мал. 2, в). Ізолінії мають власні назви залежно від того, що вони відображають. Ізотерми з’єднують на карті точки з однаковими температурами, ізогіпси (горизонталі) — точки з однаковою висотою над рівнем моря.

Мал. 2. Види умовних знаків.

Знаки руху відображають переміщення різних явищ. На картах можна побачити стрілки різного кольору та форми, якими показано морські течії (мал. 2, г), рухи вітрів, маршрути мандрівників.

Важливу роль на карті відіграє колір. Кольоровими можуть бути по лише значки та лінії, а й сам фон карти. Так, на фізичних картах, як і на глобусах, відтінками зеленого, жовтою та коричневою показують рельєф, а па політичних картах різними кольорами пофарбовано території країн. Водні об’єкти на всіх картах зображують синім кольором.

На картах багато власних назв, пояснювальних підписів та цифрових позначень. Вони дають додаткову кількісну або якісну характеристику об’єктів (глибина водойми, висота гори, швидкість течії тощо). Деякі підписи часто скорочують: «вдсх.» — означає водосховище, оз.» — озеро, «пів» — півострів.

Мова електронних карт також містить знакову та текстову інформацію. Розвиток технологій та застосування спеціальних картографічних програм забезпечують нам максимальну доступність та інформативність цифрових моделей. На таких картах з’явилася нова група умовних знаків — динамічні знаки. Не знаки з анімацінними ефектами, які можуть змінювати форму, розмір, колір, насиченість, положення (мал. 3). За допомогою анімаційних знаків можна «спостерігати* за явищами, слідкувати за перебігом подій.

3. Як на карті визначити напрями.

Умовні знаки та їхні групи — це «букви*, «слова* та «речення* карти. Зрозумівши їхнє значення, ви можете приступати до читання карт. Однак для повно-то розуміння змісту картографічного зображення, слід

Мал. 3. Динамічні знаки руху віїрів на фрагменті інтер-акіивної карій (httpsyAvww. gismeteo.ua/uai/ maps/eur/wind).

багато чого ще навчитися, зокрема й визначати напрямки. Ви вже знаєте, що па глобусі є градусна сітка, яка складається з меридіанів та паралелей. Аналогічна градусна сітка є й на географічних картах. Меридіани вкажуть напрям «північпівдень», а паралелі — «захід-схід».

РОБОТА В ГРУПІ. Пригадайте основні й проміжні сторони горизонту та за фізичною картою України в атласі проведіть навчальну гру. Виберіть по три-чотири пари міст України й визначте їхнє розташування щодо одне одного. Наприклад: місто Дніпро розташовано на північ від міста Запоріжжя.

4. Контурні карти.

На уроках географії вам належить познайомитися та навчитися працювати з особливим видом географічних карт — контурними (від олова «контур», що означає лінію, яка є графічним окресленням предмета). На контурних

картах є меридіани й паралелі, нанесено річки й озера, але всі ці об'єкти без підписів (мал. 4). Вам слід знайти місце розташування географічних об’єктів, правильно позначити їх і підписати.

Навіщо вам це робити, якщо є готові карти, де все надруковано та підписано? Відповідь проста: находження об’єктів по контурам вимагає уважного вивчення карти, у результаті в пам’яті залишається інформація про розташування географічних об’єктів. І не тільки. Узявши за основу контурні карти, ви можете створювати класні карти! Наприклад, прокладати маршрути власних мандрівок, відмічати найбільш цікаві об’єкти.

Мал. 4 Фрагмент контурної карги Європи.

МОЇ НОТАТКИ

Умовні знаки — це символи, що позначають різні об'єкти на картах, планах та глобусах.

Існують різні способи картографічного зображення об'єктів: значки, лінійні знаки, ізолінії, знаки руху, кольори, підписи тощо.

Легенда — це перелік усіх умовних позначень, які були використані під час складання конкретної карти із текстовими поясненнями їхнього значення.

Тому, хто вміє працювати з каргами, вони здатні розповісти дуже багато, підказати правильні рішення, підштовхнути до нових відкриттів.

Як правильно виконувати завдання на контурних картах

1. Передусім знайдіть карту з такою самою назвою в атласі.

2. Знайдіть та позначте на контурній карті об'єкти, які зазначено в завданні, або рекомендовано вчителем.

3. Намагайтеся підписати об'єкти так, як це роблять на карті в атласі: назви гір — у напрямку хребтів; назви річок — уздовж течії (у кількох місцях), назви міст — після пунсона (кружечка) міста вздовж паралелі.

4. Якщо вам не вистачає місця для підпису, позначте об’скт числом та винесіїь його назву в умовні позначення.

5. Бажано робити написи друкованими літерами простим або кольоровими олівцями. Не варю використовувати фломастери або маркери.

6. Складіть легенду карти: у спеціально відведеному на контурній карті місці намалюйте умовні позначки та напишіть, що кожна з них означає.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Поясніть, як ви розумієте вислів відомого французького письменника Жуля Берна: «Для чого люди люблять карти й плани? А чому? Та тому, шо там, па картах і планах, можна торкнутися півночі, півдня, сходу й заходу рукою, а потім сказати: ось ми, а ось — невідоме, — ми будемо рости, а воно буде зменшуватися».

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Для чого на картах потрібні умовні знаки?

2. Чи можна сказати, що умовні знаки та легенда карти — тотожні поняття?

3. Назвіть оснокні групи умовних знаків та знайдіть їх на картах атласу.

4. Чому умовних

знаків дуже багато?

5. Чим контурні карти відрізняються від інших географічних карт?

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Ми всі добре знаємо Т. Шевченка як видатного поета та художника, але мало хто знає, що він брав участь у складі експедиції, яка досліджувала Аральське морс. За додатковими джерелами складіть невелике повідомлення про роль Т. Шевченка в географічних та картографічних дослідженнях.

2. Зробіть копію фізичної карти України та розріжте її на невеличкі шматочки різної форми, перемішайте. Зберіть карту, наклеюючи окремі частинки на аркуш паперу.

3. Доведіть, що вміння «читати* карти потрібно кожному навіть у повсякденному житті.
Попередня сторінка:  Як змінювалися карти із часом? Які вид...
Наступна сторінка:   Оболонки Землі. Як вчені дізнаються пр...^