Інформація про новину
  • Переглядів: 54
  • Дата: 27-04-2023, 17:38
27-04-2023, 17:38

Що таке мінерали та гірські породи? Як вони утворюються? Із якою мстою люди видобувають корисні копалини?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Як і чому відбувається виверження вул...
Наступна сторінка:   Що таке зовнішні процеси й чому вони в...

§14

Мінерали та гірські породи

Що таке мінерали та гірські породи?

Як вони утворюються?

Із якою мстою люди видобувають корисні копалини?

1. Із чого складається земна кора.

У земній корі зберігаються накопичені протягом мільйонів років багатства — мінерали й гірські породи. Мінерали — це однорідні природні сполуки, які відрізняються твердістю, блиском, кольором та іншими властивостями. Об’єднуючись у різноманітні сполуки, мінерали утворюють гірські породи (мал. 1). Деякі гірські породи складаються тільки з одного мінералу: чистий пісок — із кварцу, вапняк — із кальциту.

У земних надрах зосереджено декілька тисяч видів мінералів та гірських порід. Найпоширенішими серед них є граніт, пісок, глина, вапняк, базальт, крейда.

Мал. 1. Зріз (0,03мм) граніїу під мікроскопом. До складу гірської породи граніту входять три мінерали: кварц, слюда й польовий шпат.

Вивченая гірських порід під мікроскопом дає можливість ученим дослідити не лише їх склад та властивості, а й розкрити таємниці їхнього походження. За умовами утворення гірські породи розділяють на три великих групи: магматичні, осадові та метаморфічні.

2. Походження гірських порід.

Магматичні гірські породи утворюються внаслідок охолодження й затвердіння розплавленої магми (мал. 2). Залежно від умов застигання па поверхні або в глибинах земних надр, формуються різні гірські породи. На великих глибинах магма остигає повільно, як у термосі. Це приводить до утворення гірських порід із великими кристалами, наприклад, граніту або глббро. На земній поверхні магма застигає досить швидко, у результаті чого утворюються інші гірські породи — базальт, обсидіан (мал. 2) тощо.

Man. 2. Магматичні гірські породи: а) граніт, 6) бааальт, г) обсидіан.

Найпоширенішими на поверхні нашої планети Є оса дові гірські породи. Вони займають більшу частину її площі (мал. 3). Уже сама назва цих порід вказує на те, як вони утворюються: осаджуються на дні океанів, морів, інших водойм, на суходолі. У формуванні осадових порід беруть участь багато чинників: сонячне світло, коливання температури, вода, атмосферні опади та навіть організми. Тому способи накопичення осадових гірських порід досить різноманітні. Деякі осадові породи,

наприклад, пісок, гравій, утворюються з уламків різних мінералів та гірських порід. Інші, такі як кам'яна сіль, гіпс, накопичуються на дні водойм із розчинів під час випаровування води. А ось відомі нам кам’яна вугілля, крейда, торф с результатом життєдіяльності організмів.

Осадові породи в основному м’які та легко руйнуються.

Метаморфічні гірські породи виникають унаслідок перетворення магматичних і осадових порід під дією високого тиску й температур у надрах Землі (мал. -1). Це відбувається дуже повільно — десятки й сотні мільйонів років. Під час рухів земної кори товщі порід поступово переміщуються вглиб земних надр. Потрапляючи в інші умови, вони набувають інших властивостей. Так, граніт перетворюється на гнейс, вапняк — на мармур, кам’яне вугілля — на антрацит.

А далі — знову переплавлення, магматизм, руйнування, накопичення осадів. Тож у природі постійно відбувається нескінченний процес перетворення одних гірських порід на інші.

3. Корисні копалини — дарунок земних надр.

Гірські породи та мінерали, які люди видобувають із иадр землі й використовують для своїх потреб, називають корисними копалинами. Залежно від застосування розрізняють паливні, рудні й нерудні корисні копалини (мал. 5).

РОБОТА В ГРУПІ. Виберіть по одному виду корисної копалин кожної групи. Доберіть та розгляньте їхні зразки з колекції корисних копалин (за можливістю). Складіть характеристику вибраних корисних копалин за планом: а) походження; б) наявність запасів у світі та Україні; в) способи видобутку; г) шляхи раціонального використання.

Значення корисних копалин для людства важко переоцінити. Одні з них використовуються як джерело енергії, інші — на виготовлення промислової продукції.

До паливних корисних копалин належать вугілля, нафта, природний гаа, юрф. Вони мають властивість горіння і дораючи виділяють багато тепла. Із рудних корисних копалин виробляють метали та їхні ишави. Наприклад, із залізної руди виплавляють чавун і сталь. До нерудних корисних копалин належить хімічна, будівельна, технічна сировина. Наприклад, із калійних солей та фосфоритів виготовляють добрива, а з піску, глини, мертелю — будівельні матеріали.

Місця, де корисні копалини залягають у кількості, достатній для промислового видобутку, називають ро довищами. Для пошуку нових родовищ корисних копалин здійснюються геологічні дослідження. Родовища позначають на географічній карті за допомогою умовних знаків. Кожна корисна копалина мас свій умовний знак.

Зараз із надр Землі видобувають сотні різноманітних корисних копалин. Для цього бурять свердловини, будують шахти, викопують кар’єри. Такі способи видобутку мають негативний вплив па стан навколишнього середовища. До того ж видобуток корисних копалин у світі постійно зростає. Учені підрахунали, що запасів корисних копалин людству може вистачити лише на 100—150 років. Тож постає необхідність

МОЇ НОТАТКИ

Земна кора складається з мінералів іа Орських порід.

За походженням розрізняють магматичні, осадові та метаморфічні гірські породи.

Корисні копалини — це гірські породи та мінерали, які люди видобувають із надр землі й використовують у господарській діяльності.

За способом використання корисні копалини поділяють на паливні, рудні й нерудні.

охороняти надра, ощадливо використовувати підземні багатства. Для цього е кілька шляхів: знижувати втрати корисних копалин під час їх видобування, більш повно вилучати з породи всі корисні компоненти, шукати нові більш перспективні родовища.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Чому в наші часи постає проблема охорони земних надр? Який внесок ви можете зробити у справу ощадливого використання корисних копалин?

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Що таке гірські породи та мінерали?

2. Назвіть способи утворення гірських норід та коротко охарактеризуйте їх.

3. Наведіть приклади гірських порід, які мають різне походження.

4. Поясніть значення корисних копалин для людства.

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Сучасній людині важко уявити своє життя без речей, виготовлених із корисних копалин. Подивіться уважно навколо себе вдома або школі та складіть п’ять-шість пар: «річ — корисна копалина(и)».

2. Дізнайтеся: а) які групи гірських порід за походженням поширені у нашій місцевості; б) чи ведеться там видобуток цієї мінеральної сировини; в) якщо так, то в який спосіб.

3. Укажіть спільне та відмінне між поняттями "гірська порода» та «корисна копалина*.

4. Доберіть п’ять-шість прислів’їв та приказок, у яких йдеться про корисні копалини та іхне значення в житті людей.

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Створення власної колекції гірських порід

Обладнання: коробка з комірками (її можна виготовити власноруч із картону або взяти готову пластикову коробку).

1. Зберіть декілька зразків гірських порід та мінералів, пронумеруйте їх.

2. Зробіть підпис для кожного зразка. Укажіть назву гірської породи (мінералу), місце й дату, коли було знайдено зразок. Якшо ви сумнівайтеся щодо назви певного зразка, скористуйтеся визначником мінералів та гірських порід (https://www.twirpx.eom/file/l181937/

або

http://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default. aspx?BooklL)-0000011478).

Виростіть кристали солі вдома. Подивиться на YouTube інструкцію щодо проведення досліду. Сфотографуйте та опишіть хід спостережень.

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Як і чому відбувається виверження вул...
Наступна сторінка:   Що таке зовнішні процеси й чому вони в...^