Інформація про новину
  • Переглядів: 44
  • Дата: 27-04-2023, 17:39
27-04-2023, 17:39

Що таке зовнішні процеси й чому вони виникають? Чи можуть зовнішні процеси бути небезпечними для людей?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Що таке мінерали та гірські породи? Як...
Наступна сторінка:   Що таке рельєф? Як можна відобразити н...

§15

Зовнішні процеси, які зумовлюють зміни земної кори

Що таке зовнішні процеси й чому вони виникають?

Чи можуть зовнішні процеси бути небезпечними для людей?

1. Які процеси змінюють земну кору.

Земна кора постійно змінюється під впливом різноманітних процесів, які називають геологічними. Завдяки геологічним процесам утворюються гірські породи, формується рельєф земної поверхні.

Залежно від джерела енергії виділяють внутрішні та зовнішні процеси. Внутрішні процеси — рухи літосферних плит, магматизм, землетруси, вулканічні виверження та результати їхнього прояву — вам вже відомі. Тепер настав час розглянути зовнішні процеси. Вони отримали таку назву тому, що відбуваються на поверхні та у верхніх шарах земної кори під впливом сонячної енергії та сили тяжіння. До зовнішніх процесів відносять вивітрювання, роботу вітру, текучих і підземних вод, морів і льодовиків.

2. Що таке вивітрювання.

Вивітрюванням називається процес руйнування й зміни гірських порід на земній поверхні під впливом коливань температури, повітря, води та організмів. Розрізняють три основні типи вивітрювання: фізичне, хімічне та органічне.

Фізичне вивітрювання проявляється в руйнуванні гірських порід у результаті коливань температури повітря та замерзання води в тріщинах гірських порід. При цьому руйнуються навіть нййміцніші породи (мал. 1). Особливо сильно фізичне вивітрювання проявляється в пустелях, де перепади температури протягом доби сягають 50°С.

Під час хімічного вивітрювання за справу беруться повітря й вода з розчиненими в пій речовинами. Вони окислюють, розчиняють та розкладають гірські породи, утворюючі нові мінерали та гірські породи (мал. 2). Особливо активно хімічне вивітрювання відбувається в теплих та вологих умовах.

Мал. 1. Фізичне вимірювання. Удень під променями Сонця гірські породи нагріваються й розширюються. а вночі охолоджуються й стискаються. Процес триває тисячоліттями й призводить до розтріскування та поступового подрібнення породи.

Мал. 2 Хімічне вивітрювання «атакує* відносно нестійкі гірські породи, та, наприклад, створює «іржу» на їхній поверхні.

Мал. 3. Органічне вивіїрювання. Прські породи руйнуються різними організмами (бактерії, мохи, лишайники, коріння дерев, землерийні тварини).

Органічне вивітрювання є результатом життєдіяльності організмів. Неймовірно, але доведено — рослини й тварини здатні змінювати і руйнувати гірські породи, діючи на них як механічно, так і хімічно (мал. 3)!

3. Робота текучих та підземних вод.

Величезну геологічну роботу' виконують поверхневі та підземні води. Вони руйнують гірські породи, переносять і відкладають продукти руйнування та змінюють рельсф. Процес руйнування гірських порід водними потоками називають водною ерозією (із латин, мови erosio — ® роз’їдання*).

На рівнинах робота тимчасових водотоків може призводити до утворення ярів (мал. 4). Вони завдають шкоди сільському господарству, знищують поля, руйнують шляхи. Щоб запобігти розвитку ярів, на їхньому дні та схилах висаджують дерева й чагарники, які кореневою системою міцно «тримають* ґрунт.

До роботи текучих вод належить і робота річок: водні потоки змивають значні маси твердої речовини, транспортують їх, перекочуючи по дну, і відкладають. У результаті формуються видовжені заглибини — річкові долини.

Мал. 4. Після дощів або тамемня снігу вода утворює вимоїни, що, розширюючись, перімворюклься на яри (о), а лодом — на балки (б).

У місцях, де залягають легкорозчинні гірські породи (наприклад, напники, гіпс, крейда, сіль), поверхневі та підземні води утворюють пустоти різного розміру й форми, зокрема підземні печери та шахти.

4. Як працюють вітер та інші зовнішні сили.

Роботу текучих вод доповнює робота вітру. Він переносить на великі відстані пісок і пил, згладжує і шліфує скелі, бере участь у руйнуванні ґрунтів. Вітер, як і текучі води, не тільки руйнує і транспортує тверді речо-нмни, але й створює такі форми рельєфу, як бархани й дюни (мал. 5).

Пересуваючись, бархани й дюни можуть засипати поля, господарські й житлові будівлі. Щоб зупинити рухливий пісок, на схилах барханів і дюн, як і на схилах ярів, висаджують дерева й чагарники.

Невтомно працюють пад виглядом нашої планети моря й льодовики. Під час сильного шторму за декілька годин зникають піщані пляжі, утворюються гігантські обвати та осипи. Давні зледеніння залишили після себе великі заглибини, окатані валуни, долини льодовикового виорювання.

Взаємодія сили тяжіння з іншими зовнішніми силами може спричиняти зсуви — сповзання мас гірських порід схилом униз (мат. 6). Найчастіше зсуви утворюються на

мої НОТАТКИ

До зовнішніх процесів відносять вивітрювання, роботу вітру, текучих і підземних вод морів і льодовиків.

Зовнішні процеси, на відміну від внутрішніх, відбуваються на поверхні або у верхній частині земної кори.

Зовнішні процеси можуть мати негативні наслідки для життя та діяльності людей, яри, обвали, осипи, зсуви тощо.

берегах водойм, схилах горбів та гір після сильних дощів та танення снігу.

Мал. 5. Бархани — рухливі піщані пагорби серповидної форми. Ці величезні маси піску протягом року можуть просуватися на сотні метрів.

Мал. 6. Зсуви завдають значних збитків господарству й іноді навіть призводять до людських втрат.

РОБОТА В ГРУПІ. Дізнайтеся, у яких регіонах України існує небезпека зсувоутворення. Опрацюйте інформаційні ресурси та складіть пам'ятку «Як поводитися під час виникнення загрози зсуву».

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Які зовнішні процеси набули поширення у вашій місцевості? Які знання про зовнішні процеси, па вашу думку, стануть вам корисними в житті?

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ.

1. Що називають зовнішніми процесами? Яку роль кони виконують на Землі?

2. Що таке вивітрювання? Які види вивітрювання видаляють?

3. Як утворюються яри? Які заходи допомагають запобігти утворенню ярів?

4. Чим небезпечні зсуви?

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВОЇ

1. Підготуйте до наступного уроку запитання для навчальної грн «Влучна відповідь*. Складіть до кожного виду зовнішнього процесу,

який розглядали в параграфі, по три запитання, що передбачають короткі відповіді.

2. (’творіть фотогалерею унікальних печер, які утворилися внаслідок роботи розчинення гірських порід підземними водами.

3. За матеріалами уроку складіть кросворд «Зовнішні процеси".

4. Напишіть невеличкий твір-роздум за темою: «Текучі води й вітер — творці чи руйнівники?».

5. Поясніть, чому кнжлико вивчати зовнішні процеси, що відбуваються в земній корі.

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Що таке мінерали та гірські породи? Як...
Наступна сторінка:   Що таке рельєф? Як можна відобразити н...^