Інформація про новину
  • Переглядів: 60
  • Дата: 27-04-2023, 17:40
27-04-2023, 17:40

Що таке рельєф? Як можна відобразити нерівності земної поверхні на площині? Що таке відносна та абсоліотпа висота місцевості?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Що таке зовнішні процеси й чому вони в...
Наступна сторінка:   Чим відрізняються гори та рівнини? Як...

§16

Рельєф. Способи зображення рельєфу на планах та картах

Що таке рельєф?

Як можна відобразити нерівності земної поверхні на площині?

Що таке відносна та абсоліотпа висота місцевості?

1. Формування рельєфу земної поверхні.

Життя земної кори — це безперервна взаємодія внутрішніх і зовнішніх процесів. Вони створили на Землі гірські ланцюги й западини, скелі й рівнини. Ці споруди нашої планети об’єднуються поняттям рельєф, під яким розуміють сукупність нерівностей земної поверхні. Рельєф Землі надзвичайно різноманітний.

Планетарними формами рельєфу Землі є материки й западини океанів. Вони сформувалися під впливом внутрішніх процесів. У їхніх межах виділяють основні форми рельєфу — рівнини і гори. Основні форми рельєфу виникли переважно завдяки дії внутрішніх процесів за участю зовнішніх. Дрібні форми рельєфу формують зовнішні процеси. До них належать, зокрема, яри, балки, зсуви, бархани, дюни тощо.

2. Що таке абсолютна та відносна висота.

Тривалий час картографи шукали кращий спосіб відображення рельєфу на площині. Для того щоб зобразити нерівності земної поверхні, слід спочатку виміряти висоту точок. Як це зробити? Наприклад, висоту гори можна обчислити відносно її підніжжя, я глибину

озера — відносно його берега. Висота та глибина, виміряні в такий спосіб, називається відносною. Вона показує, наскільки одна точка перевищує іншу. Проте відносну висоту можна розрахувати щодо будь-якої точки, умовно взятої за 0 м. Уявіть, до якої плутанини призвело б використання на планах місцевості та в картах різних точок відліку висоти. Щоб уникнути цього, люди домовилися використовувати для відліку рівень Світового океану, який беруть за позначку 0 м. Таким чином, на плані й карті вказують абсолютну висоту — відстань по вертикалі від рівня Світового океану до цієї точки (мал. 1).

Man. 1. Абсолютна висом ттаюрба становить 150 метрів. Це означає, що вона вища за середній рівень Світового океану на 150 метрів. Визначте (приблизно) йото відносну висоту.

3. Як зображують нерівності поверхні горизонталями.

Па планах місцевості для зображення рельєфу використовують горизонталі — умовні .лінії, що з’єднують точки, які мають однакову абсолютну висоту. Ці лінії проведені через певну кількість метрів, наприклад 5,

10 або 20. Інформацію про це вмішено поруч із рамкою плану. На деяких горизонталях проставляють числами іхні абсолютні висоти. Можуть також указуватися абсолютні висоти окремих точок місцевості. Вони позначаються на картах крапками та з указаними біля них числами.

Горизонталями зображують як зниження, так і підношення, наприклад пагорб (мал. 2). Про конкретний різновид рельєфу можна дізнатися за бергштрихами — короткими рисками, які вільним кінцем вказують напрямок зниження схилу. Так, при зображенні пагорба ці риски-покажчики будуть спрямовані із зовні окресленої горизонталями форми рельєфу (мал. 3).

Мал. 2. Зображення пагорба горизонталями.

Мал. 3. Позначення горба та улоговини за допомогою бергилрихів.

4. Як користуватися шкалою висот та глибин.

Як і на плані місцевості, на карті є горизонталі, але вони проведені більш узагальнено й дають уявлення тільки про значні нерівності земної поверхні. Па дрібномасштабних навчальних фізичних картах горизонталі можуть сполучати точки з абсолютною висотою 0 м, 200 м, 600 м, 2000 м і більше.

Вдавалося б, нічого нового — усе, як і на плані, але це не зовсім так.

Щоб нерівності на картах виглядали більш наочно, проміжки між горизонталями розфарбовують відповідно до шкали висот. Шкалу розміщують поруч із рамкою карти (мал. 4).

Для позначення рольсфу дна океанів, морів та озер використовують ті самі горизонталі, але вони вказують не висоти, а глибини. Відповідно до шкали глибин кожному проміжку між горизонталями відповідають відтінки синього та блакитного кольорів (мал. 4).

Мал. 4. Райони з абсолютною висотою від 0 до 200 м позначені зеленим кольором, від 200 м до 500 м — світло-жовтим кольором, від 500 і більше - жовіо-коричнееим; гірські райони позначені коричневим кольором, причому чим гори вищі, тим інтенсивніш ий колір.

МОЇ НОТАТКИ

Рельєф — це сукупність мерівносіей земної поверхні.

Абсолютна висота — відстань по вертикалі від рівня Світового океану до даної точки.

Для позначення абсолютних висот використовують горизонталі — умовні лінії, що сполучають точки з однаковою абсолютною висотою. Шкала висот дозволяє визначити абсолютну висоту конкретної ділянки поверхні Землі.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Чи важливою для себе вважаєте інформацію, про яку довідалися? Як вона пов'язана з тим, про що йшлося на попередніх уроках?

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ.

1. Що таке рельєф? Які форми рельєфу розрізняють?

2. Що таке абсолютна висота? Як її визначають? Чим відрізняється відносна висота точки від абсолютної?

3. Що таке горизонталі?

4. Для чого на фізичпих картах використовуються шкала висот і шкала глибин?

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Намалюйте горб та западину. Покажіть за допомогою горизонталей та бергштрихів відмінності в зображенні цих форм рельєфу.

2. Чи згодпі ви з твердженням: «Відносна висота не може бути більшою за абсолютну». Поясніть свою відповідь.

РОБОТА З КАРТОЮ

1. Визначте за фізичною картою України приблизну абсолютну висоту місцевості, де ви проживаєте.

2. За фізичною картою світу визначте абсолютну висоту гори Джомолунгма та абсолютну глибину Маріписької западини.

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Що таке зовнішні процеси й чому вони в...
Наступна сторінка:   Чим відрізняються гори та рівнини? Як...^