Інформація про новину
  • Переглядів: 152
  • Дата: 27-04-2023, 22:34
27-04-2023, 22:34

Звідки береться вітер? Як "вимірюють" вітри? Для чого вивчають вітри?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Чому «тисне» атмосфера? Як це донести? ...
Наступна сторінка:   Звідки береться вода в атмосфері? Що т...

§22

Вітер

Звідки береться вітер?

Як "вимірюють" вітри? Для чого вивчають вітри?

1. Чому дме вітер.

Повітря невгамовний мандрівник. Постійно переміщаючись над поверхнею Землі, повітря жене хвилі по воді й хмари по небу, переносить живильну вологу з океанів, пил із пустель на тисячі кілометрів, розносить насіння і пилок рослин. Рух повітря в горизонтальному напрямку називають вітром. Чому ж повітря рухається?

Головна причина утворення вітру — це різниця в атмосферному тиску, спричинена нерівномірним нагріванням земної поверхні. Повітря завжди переміщується з області з високим атмосферним тиском в область із низьким тиском. Розглянемо це на прикладі бризу — вітру, що утворюється на березі моря, великого озера.

У літній сонячний день повітря над суходолом швидко нагрівається, розширюється, легшає й піднімається вгору, створюючи область низького атмосферного тиску. Вода нагрівається повільніше, ніж суходіл, тому повітря над водою прохолодніше, а отже, важче. Над водою формується область високого тиску. Повітря з області високого тиску рухається в область низького тиску, породжуючи денний бриз (мал. 1). Уночі все змінюється. Суходіл охолоджується швидше за воду. Отже над суходолом формується область із високим тиском, а над водоймою — із низьким, виникає нічний бриз. У приземному шарі він дме із суходолу на море.

Man. 1. Удень бриз утворює своєрідне коло: у приземному шарі повгтря переміщується з надводного простору до суходолу, а на висоті 1—2 км — у зворотному напрямку.

2. Спостереження за вітрами.

Вітер, шо невтомно подорожує земними просторами, с об’єктом постійного спостереження й вивчення. Найважливішими характеристиками вітру є напрямок, швидкість та сила.

Напрям вітру визначають за стороною горизонту, звідки він дме. Наприклад, якщо вітер дме з півночі, його називають північним, якщо із заходу — західним ТОЩО. Напрям вітру визначають за допомогою флю гера (мал. 2).

Інформацію про вітри, що переважають у даній місцевості, можна отримати за графіком, що називається «розою вітрів*. Він дає наочне уявлення про повторюваність вітрів різних напрямів у певній місцевості за певний період (мал. 3).

Мал. 2. Флюгер — прилад для визначення напряму вітру.

Мал. 3. Основою для побудови рози вітрів є лінії, що позначають сторони горизонту. Лінії поділені на рівні відрізки: кожен відповідає одному (двом залежно від масштабу) дням місяця. Кінці відрізків з'єднують між собою. «Витягнутість» побудованого багатокутника показує переважання вітрів певного напряму.

РОБОТА В ГРУПІ. Уявіть, що вас включили до складу наукової групи, яка має визначити у вашій місцевості місце розташування підприємства з виробництва товарів побутової хімії. Мета роботи групи — мінімізувати вплив шкідливих викидів підприємства. Дослідіть вітровий режим у вашій місцевості. Запропонуйте варіанти розташування підприємства з урахуванням рози вітрів.

Ви помічали, що вітер дме з різною швидкістю. Іноді, здається, що його немає, а буває й такий, що «збиває з ніг*. Швидкість вітру вимірюється в метрах за секунду (м/с) за допомогою анемометра (мал. 1) й залежить від різниці тиску повітря: чим більше різниця, тим більша ШВИДКІСТЬ.

Сила вітру визначається за 12-Паль-ною шкалою, яка розроблена на основі місцевих ознак. Чим більше швидкість вітру, тим більша його сила (мал. 5).

Мал. 4 Анемометр — прилад для вимірювання швидкості вітру.

Man. 5. Сила та швидкість вітру.

Під час шторму та одну секунду повітря може «пролітати» понад 20 м, а під час найсильніших ураганів — понад 32 м. Найбільша середньорічна швидкість повітря спостерігається в Антарктиді — 22 м/с, а в окремих місцях — до 100 м/с.

3. Вітер у житті людини.

Людство цінує силу вітру з давніх часів. Ще до настання нашої ери на човнах почали використовувати вітрила. У Середньовіччі було винайдено млини для переробки зерна. У XVI ст. в містах Європи почали будувати водонасосні станції з використанням вітряків. У Нідерландах такі вітряки відкачували воду із земель, огороджених дамбами. Відвойовані у моря землі використовувалися в сільському господарстві. У посушливих областях Європи вітряки застосовувалися для зрошення полів. Зараз вітер допомагає людям виробляти електроенергію, не забруднюючи атмосферу.

Виявляється, що вітер мас св«й особистий день — свято, яке відзначають 15 червня. Ініціатором цьото слали дві оріанізації Рада з енергії вітрів та Європейська асоціація вітроенергетики. Із якою метою це було створено? Для того щоб привернути нашу увагу до потенціалу енергії, яку має вітер.

Проте вітри можуть бути й небезпечними. Шторми та урагани здатні накликати значні руйнування й навіть призводити до людських втрат. Тож досліджуючи вітри, люди можуть запобігти їхній руйнівній силі, та використати її у своїй діяльності.

МОЇ НОТАТКИ

Вітер — це горизонтальний рух повітря.

Головна причина утворення вітру — нерівномірність розподілу атмос ферного тиску на Землі.

Впер характеризується швидкістю, силою й напрямком.

Бриз — вітер, який виникає на узбережжях водойм і двічі на добу змінює свій напрямок (із водойми на суходіл і навпаки).

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Що найбільше зацікавило вас у розповіді про вітер? Про що ви хотіли б дізнатися більше?

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ.

1. Що називають вітром і як він утворюється?

2. Що таке бриз? Поясніть механізм утворення бризу.

3. Назвіть основні характеристики вітру.

4. Які прилади застосовують для спостереження за вітрами?

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Поряд із денним існує пічний бриз. Накрес-літь схему його утворення та опишіть причини виникнення.

2. Напишіть невеликий твір-роздум за темою: «Вітер — друг чи ворог?*.

3. Дізнайтеся в мережі Інтсрпет, як виготовити флюгер у домашніх умовах. Виберіть доступний для нас спосіб, сконструюйте прилад, перевірте його роботу та розпочніть власні спостереження.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. «Побудова рози вітрів»

1. Побудуйте за даними, наведеними в таблиці, розу вітрів.

Напрям віїру

Пн

Пн-Сх

Сх

Пд-Сх Пд Пд-Зх

Зх

Пн-Зх Штиль

Тривалість, дні

10

1

1

3 2 2

4

4 1 3

2. Зробіть висновок про переважання вітрів певного напрямку за період спостережень.

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Визначення швидкості вітру за місцевими ознаками

Проведіть дослідження, замалюйте та опишіть способи визначення швидкості вітру за місцевими ознаками.

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Чому «тисне» атмосфера? Як це донести? ...
Наступна сторінка:   Звідки береться вода в атмосфері? Що т...^