Інформація про новину
  • Переглядів: 57
  • Дата: 27-04-2023, 22:36
27-04-2023, 22:36

Звідки береться вода в атмосфері? Що таке вологість повітря? Як її вимірюють? Чому утворюються хмари?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Звідки береться вітер? Як "вимірюють"...
Наступна сторінка:   Якими бувають атмосферні опади? Як ут...

§23

Вологість повітря

Звідки береться вода в атмосфері?

Що таке вологість повітря? Як її вимірюють?

Чому утворюються хмари?

1. Дивовижні перевтілення води в атмосфері.

Вода постійно демонструє нам чудеса. їй немає рівних у майстерності перевтілення. Ось наприклад: пройшов дощ — з’явилися калюжі, але виглянуло Сонце — і калюжі зникли. Куди ж поділася вода? Випарувалася (мал. 1). Це не означає, шо вода зникла, просто вона перейшла в газоподібний стан, і у вигляді водяпої пари опинилась у повітрі.

3 приблизними підрахунками, атмосфера нашої планети місіть не менше 10 тис. млрд тонн водяної пари, тобто до 200 тонн над кожним гектаром її поверхні!

Тож у повітрі водяна пара с постійно. Для того шоб переконатися в цьому, проведіть простий дослід. Покладіть у морозильну камеру холодильника металевий предмет, наприклад ложку, і через 15 хв дістаньте її. Уважно подивиться на ложку: поступово вона стає вологою, покривається ледь помітними крапельками води. Це водяна пара, зіткнувшись з охолодженою поверхнею ложки, перетворилася на рідину — воду, тобто конденсувалася. Основна умова конденсації водяної парн — зниження температури.

Завдяки випаровуванню та конденсації відбувається кругообіг води в природі, утворюються хмари, відновлюються запаси прісної води на Землі.

Мал. 1. Найбільш ініемсивмо процес випаровування води відбуває і вся за сонячної спекот ної погоди.

2. Абсолютна й відносна вологість.

Унаслідок випаровування у повітрі завжди міститься певна кількість водяної пари. Цю кількість характеризує вологість повітря. Чим більше водяної пари в повітрі, тим більшою є вологість. Розрізняють абсолютну й відносну вологість.

Абсолютна вологість — це кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 м8 повітря. Цей показник залежить від температури повітря: чим вища температура, тим більшу кількість водяної пари воно може містити (мал. 2).

Однак кількість водяної пари, яка може утримуватися в повітрі, не безмежна. У тому випадку, коли за певної температури повітря містить максимально можливу кількість водяної пари (наприклад за температури +20°С у повітрі максимально може міститься 17 г водяної пари), випаровування припиняється. Таке повітря вже не поглинає вологу, тому що насичене пею. Його так і називають — насиченим.

Мал. 2. Залежність між температурою повітря й максимально можливою кількістю водяної пари в ньому в грамах.

Відносна вологість — відношення кількості водяної пари, що міститься в повітрі, до її максимально можливої кількості за даної температури. Відносна вологість виражається у відсотках. У прогнозі погоди можна почути: температура повітря +20°С, відносна вологість повітря 50%. Це означає, шо в 1 м* повітря міститься 8,5 г водяної пари, тобто 50% від максимально можливої кількості. Відносна вологість насиченого повітря дорівнює 100%, а сухого — менше 40%.

Стовідсоткова вологість буває під час густого туману. Для вимірювання відносної вологості повітря застосовують гігрометри (мал. 3). Також вологість повітря можна вимірювати за допомогою смартфону. Для цього потрібно лише встановити спеціальний додаток, наприклад, Hygrometer — Cheek the humidity.

3. Хмари.

Від вологості та температури повітря залежить утворення хмар. Коли тепле й вологе повітря піднімається над Землею, воно поступово охолоджується. Водяна пара, що міститься в повітрі, конденсується, перетворюється па дрібні краплинки води, які, у свою чергу, швидко .збільшуються. Так утворюються хмари. За температури

нижче 0°С крапельки води замерзають і стають центрами росту кристаликів льоду. Із них також можуть утворюватися хмари.

Більшість хмар формується в межах тропосфери. Залежно від умов утворення, хмари бувають різних типів і форм. Найпоширенішими є шаруваті, купчасті, перисті хмари (мал. 4). Кожен вид хмар має різновиди, які людина зазвичай спостерігає на небі.

Мал. 3. Гігрометри; а) волосяний; б) механічний: в) електронний. Оптимальна вологість для самопочуття людини складас приблизно 40 — 60%.

Мал. 4. Види хмар.

Шаруваті хмари утворюються на висоті до 2 км. Зазвичай вони покривають небо щільною завісою, приносять дрібний тривалий дош або сніг.

Купчасті хмари формуються на висоті 2—5 км, а їх вершини можуть сягати 8—10 км. Коли конденсація проходить інтенсивно, крапельки води стають крупнішими, купчаста хмара темнішає Поява потужних купчасто-дощових хмар с ознакою наближення ірози. Грози супроводжуються сильними електричними розрядами — блискавками.

Перисті хмари утворюються на висоті понад 6 км. Вони складаються із кристаликів льоду й мають білий колір. Ці хмари не приносять опадів, але деякі їхні різновиди можуть передвіщати зміну погоди.

Для вчених картина хмарного неба, що змінюється щомиті, джерело інформації про погоду та її можливі зміни.

Ступінь покриття неба хмарами — хмарність — вимірюють «на око"і оцінюють за 10-бальною шкалою від 0 до 10 балів (мал. 5).


0 балів

2—3 бали

5 балів

7—8 балів

10 балів

Мал. 5. Умовні позначення хмарності.

МОЇ НОТАТКИ

Унаслідок випаровування в поварі завжди с водяна пара. Вологість повітря — це кількість водяної пари в атмосфері. Розрізняють абсолютну та відносну вологість.

Утворення хмар залежить від висоти та температури.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Чи спостерігаєте ви або члени нашої родини за показниками вологості повітря у вашій оселі? Чи вважаєте вн необхідним робити такі спостереження? Чому?

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Як водяна пара потрапляє н атмосферу?

2. Що таке вологість повітря? Від чого вона залежить?

3. Поясніть своїми словами різницю між абсолютною та відносною вологістю.

4. Як утворюються хмари? Назвіть основні види хмар та їхні ознаки.

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

І. За текстом параграфа зробіть власну графічну візуалізацію — хмару слів. Для цього скористайтеся безкоштовними інтернет-сервісами

(наприклад, Word It Out або Word Cloud Generation тощо) або зробіть «хмарку» на аркуші паперу кольоровими олівцями.

2. Дізнайтеся, як вологість повітря впливає на здоров’я людини. Підготуйте інформаційний плакат, що дсмопструс способи регулювання вологості повітря в приміщенні з метою покращення самопочуття людини.

3. Складіть по два запитання до кожного пункту параграфа, які починаються зі слона «Чому?». Обміняйтеся запитаннями з однокласницями та однокласниками на наступному уроці.

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Здійснення спостереження за хмарністю неба

Протягом двох тижнів приводьте спостереження за хмарністю неба. Фотографуйте різні типи хмар. Установіть зв’язок між певними видами хмар та змінами погоди. Підготуйте звіт у вигляді мультимедійної презентації.

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Звідки береться вітер? Як "вимірюють"...
Наступна сторінка:   Якими бувають атмосферні опади? Як ут...^