Інформація про новину
  • Переглядів: 194
  • Дата: 27-04-2023, 22:38
27-04-2023, 22:38

Чим клімат відрізняється від погоди? Чому клімат у різних районах Землі різний? Що зображують на кліматичній карті?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Що таке погода? Як визначити тип погод...
Наступна сторінка:   Як люди використовують багатства атмо...

§26

Клімат

Чим клімат відрізняється від погоди?

Чому клімат у різних районах Землі різний?

Що зображують на кліматичній карті?

1. Погода та клімат.

Пригадаємо, який день був вчора. Теплий чи прохолодний, ясний чи похмурий, вітряний чи спокійний? Відповідаючи на ці питання, ми говоримо про погоду. Якщо ж йдеться про те, яка з року в рік в даній місцевості зберігається одна й та сама погода, то ми характеризуємо клімат.

Клімат — це багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості. Для того щоб описати клімат будь-якої території, збирають відомості про погоду за багато років. До основних кліматичних показників відносять середні температури повітря, переважаючі напрямки нітру, кількість і режим випадання опадів протягом року тощо.

У різних регіонах Землі клімат має свої характерні особливості. Так, в екваторіальних широтах протягом всього року постійно тепло й волого. У той час у полярних районах лютують морози. У помірних широтах, де ми з вами живемо, клімат характеризується зміною чотирьох пір року. Від чого це залежить?

2. Причини, що впливають на клімат.

Учені Стародавньої Греції виявили, що існує зв'язок між повторюваними особливостями погоди та кутом

падіння сонячних променів. Вони першими стали використовувати слово «клімат» (у перекладі з грецької мови означає «нахил»). Звичайно ж, давньогрецькі вчені мали на увазі нахил сонячних променів до земної поверхні. Цс головний чинник формування клімату, а оскільки вій залежить від географічної широти, то звичайно творять: клімат даної місцевості залежить від географічної широти, на якій нона розташована.

Проте не тільки географічна широта впливає на клімат. Подивимося на дані спостережень, нанедені в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники

Пункти спостережень, їхня широта

Лондон 51° пн. ш.

Київ' 50° пн. ш.

Харків 50° пн. ш.

Актобе 5Г пн. ш.

Середня температура січня, °С

+4

-6

-8

-17

Середня температура липня, °С

+ 17

+ 19

+20

+22

Кількість опадів на рік, мм

750

600

530

200

*Точна широта м. Києва 50а27' пн. ш.

Міста Лондон, Київ, Харків та Актобе розташовані приблизно на одній широті. Однак середні показники температури повітря, амплітуда температур та річна кількість опадів у цих містах суттєво відрізняються.

Основною причиною відмінностей є різне положення міст стосовно Атлантичного океану. Лондон розташований па острові, що омивається водами Атлантичного океану, а інші міста віддалені від нього приблизно від

2000 км (Київ) до 4000 км (Актобе). Повітряні маси, що приходять з океану, пом’якшують клімат, зменшуючи амплітуду колинлнь температур, і роблять його більш вологим. По мірі просування від океану морське вологе повітря поступово охолоджується та віддає вологу. Отже, важливу роль у формування клімату’ відіграє переміщення повітря, тобто вітри. Вони переносять тепло й вологу з одних широт в інші, з океанів на материки та навпаки.

На значній частині території України переважають західні вітри. Вони переміщаюіь повітряні маси з Атлантичного океану. Тому зима в нас досить м’яка, із відлигами, і не дуже спекотне літо.

Властивості мас повітря значною мірою залежать від характеру поверхні, над якою воно перебуває. Її називають підстильною поверхнею. Льодовиковий, сніговий та рослинний покрив, водна поверхня або суходіл неоднаково поглинають сонячну енергію та нагріваються з різною швидкістю.

Істотний вплив на клімат має рельєф земної поверхні. У гірських районах температури повітря нижчі, ніж на прилеглих рівнинах. Зростає у горах і кількість атмосферних опадів. Причому більша частина опадів випадає на схилах, звернених до повітряних мас, що несуть більше водяної нари.

Океанічні течії переносять теплу або холодну воду до узбереж материків. У результаті повітряні маси над поверхнею води відповідно нагріваються або охолоджуються, і це впливає на клімат прилеглої території.

Таким чином, клімат певної території є результатом поєднання та взаємодії багатьох причин. їх називають кліматотвірними чинниками (мал. 1).

Мал. 1. Кліматотвірні чинники.

3. Кліматична карта.

Кліматичні карти відображають основні складові клімату: середні температури, опади, області високого та низького тиску, напрями переважаючих нітрін тошо. Уміння працювати з кліматичною картою допоможе вам скласти характеристику клімату будь-якої місцевості.

Середні температури на кліматичних картах зображують ізотермами. Зазвичай показують ізотерми січня та липня. Цифрами позначають найвищі та найнижчі температури повітря, які були коли-небудь зафіксовані на даній території (мал. 2). Напрями панівних нітрін позначають стрілками (мал. 3). Для того щоб показати.

Мал. 2. Ізотерми на фрагменті кліматичної карти.

скільки та де випадає опадів, застосовують ізогієти — лінії, що з'єднують точки з однаковою середньорічною кількістю опадів, а простір між ними зафарбовують різними кольорами відповідно до наведеної шкали (мал. 4). Області високого тиску позначають буквою В, а області низького тиску — буквою Н (мал. 5).

Мал. 3. Позначення напрямів панівних вітрів на фрагменті кліматичної карті.

Мал. 4. Позначення середньорічної кількості опадів на фрагменті кліматичної карти.

Мал. 5. Позначення постійних областей високого та низького тиску на фрагменті кліматичної карти.

МОЇ НОТАТКИ

Клімат — багаторічний режим погоди, характерний для даної місцевості. Основні кліматоівірмі чинники: куі падіння сонячних променів, переміщення мас повітря, характер підстильної поверхні.

На кліматичних картах відображено основні показники клімату.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Який кліматотвірний чинник, на вашу думку, е головним? Поясніть свою точку зору.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ.

1. Що таке клімат?

2. Чим клімат відрізняється від погоди?

3. Назвіть основні кліматотвірні чинники. Поясніть їх вплив на конкретних прикладах.

4. Які кліматичні показники відображено на кліматичній карті?

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Погода й клімат — різні поняття. Однак на Землі є місця, для яких описи погоди й клімату майже збігаються. Де вони розташовані? Поясніть причину збігу ОПИСІВ.

2. Підготуйте по два запитання до кожного пункту параграфа, які починаються зі слів: «Чи

правда, що...» (одне із запитань мас передбачати правильну відповідь, інше — неправильну).

3. Складіть карту кліматичних рекордів світу. За додатковими джерелами знайдіть інформацію про місця на Землі, у яких зафіксовано:

а) найвищі та найнижчі температури;

б) максимальну та мінімальну кількість опадів;

в) найсиль-ніші вітри;

г) найбільша кількість похмурих та ясних днів. Позначте відповідні місця на контурній карті, складіть до неї легенду.

РОБОТА З КАРТОЮ

«За кліматичною картою України в атласі визначте:

1) які січневі та липневі ізотерми проходять поблизу вашого населеного пункту; обчисліть середню річну амплітуду температур для вашої місцевості;

2) середню річну кількість опадів, що випадає у вашій місцевості;

3) у яких частинах України зафіксовано найвищі та найнижчі значення температури повітря;

4) у яких частинах України випадає найбільша та найменша кількість опадів.

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Що таке погода? Як визначити тип погод...
Наступна сторінка:   Як люди використовують багатства атмо...^