Інформація про новину
  • Переглядів: 42
  • Дата: 27-04-2023, 23:22
27-04-2023, 23:22

Хто живе в морях та океанах? Які багатства океану користовує людина? Як урятувати Світовий океан?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Які сили переміщують води Світового о...
Наступна сторінка:   Що таке річка? Із яких частин коня скла...

§32

Багатства вод Світового океану

Хто живе в морях та океанах?

Які багатства океану користовує людина? Як урятувати Світовий океан?

1. Життя в океанах і морях.

Морська вода є середовищем, яке сприяє розвитку життя. Вчені вважають, що життя на нашій планеті почалося саме в океані. Води океанів і морів населені величезною кількістю живих організмів, які характеризуються надзвичайною різноманітністю.

Життя в океані розподілене нерівномірно. У поверхневому шарі, який найкраще прогрівається та освітлюється, зосереджена основна кількість морських рослин. Найпоширеніші бурі й червоні водорості. На різних глибинах океану живе майже 160 ТИС. ВИДІВ морських тварин, більшість із шіх — молюски, ракоподібні й риби.

За умовами перебування морські організми поділяються на три групи: планктон, нектон і бентос.

За обсягом більшу частину становить планктон — група найдрібніших організмів поверхневого шару води (мал. 1), у тому числі бактерії. Планктон є основною їжею для риб і китоподібних.

До нектону належать риби, китоподібні, черепахи, ластоногі, кальмари. Більшість із них — вправні плавці. Усі нони актикно пересуваються в товщі води й можуть «подорожувати* на значні відстані. Не випадково слово «нектон* у перекладі з грецької мови означає «той, що пливе» (мал. 2)

Мал. 1. У перекладі з грецької мови слово «планктон» означає *юй, що блукає». До планктону належать мікроскопічні водорості, рачки, медузи, креветки, ікра риб, личинки безхребетних тварин. Ці організми справді блукають завдяки хвилям і течіям, адже в більшості з них відсутні органи руху.

Мал. 2. Біла акула — яскравий представник нектону. її тіло пристосовано для активною пересування у воді.

Особливо дивним є світ глибоководних западин. Деякі риби, що живуть у темних глибинах, мають страхітливий вигляд: слабка мускулатура й невеликі розміри часто доповнюються величезним ротом та органами, що світяться. Це світло, яке вони виробляють, допомагас орієнтуватись у темряві й знаходити здобич.

Найскаотичніша група організмів — бентос — мешканці дна. Живуть вони по-різному. Одні боязко зариваються в донний ґрунт (молюски, морські черви)-Другі неспішно пересуваються по дну (краби й морські зірки). Треті прикріплюються до дпа (водорості й коралові поліпи).

2. Ресурси Світового океану.

Океан — сховище незліченних природних багатств, у першу чергу біологічних. Щорічно рибальські судна виловлюють мільйони тонн риби й інших морепродуктів, що містять велику кількість необхідних людині речовин. Усе більшого розвитку набуває штучне розведення на морських плантаціях різних видів риб, .молюсків, водоростей.

Океан є скарбницею мінеральних багатств — корисних копалин. У морській воді розчинені різноманітні речовини — від кухонної солі до урану та золота. Із родовищ морського дна добувають вугілля, залізні руди, олово, сірку, фосфорити, будівельну сировину. На прибережному шельфі зосереджено майже третину світового видобутку нафти й великої кількості природного газу.

Світовий океан має величезні енергетичні багатства — природні процеси (енергія хвиль, морських течій, припливів), що є носіями енергії. Так, наприклад, тільки припливи можуть дати більше енергії, ніж усі річки Землі.

І нарешті, Світовий океан — зручна й дешева дорога, яка пов’язує між собою материки та острови. Щороку морські судна перевозять величезну кількість вантажів. ІІо дну океанів і морів прокладені кабелі зв’язку (мал. 3).

Man. 3. Кабель інтернет-зв'язку на дні Атлантичного океану. Саме так телекомунікаційні компанії забезпечують надання послуг міжнародного зв'язку. Звісно, на кабель наносять додаткове захисне покриття щоб мешканці океанічних глибин його не пошкодили.

3. Океан і людина.

Люди століттями використовували багатства Світового океану, однак за останні десятиліття загальний кмлик людини на океан суттєво збільшився. Господарська діяльність людини признела до негативних наслідків: загибелі морських тварин, зменшення рибних запасів, забруднення. На межі зникнення перебувають деякі види китів, черепах і молюсків. Різко зменшилася кількість окремих видів риб.

Особливу небезпеку для океану та його мешканців становить нафта. Потрапляючи в океан, ця чорна масляниста рідина утворює на поверхні коди плівку, яка перешкоджає проникненню сонячного світла та ускладнює доступ кисню в поверхневий шар океану.

Усі чули про катастрофічний рівень забруднення Світового океану пластиком. Уже зараз там накопичилося близько 150 млн т нерозкладних матеріалів. І щорічно цей «смітник" поповнюється. Рідні для України моря — Чорне та Азовське також потерпають від зя-бруднення пластиком, хімічними речовинами, промисловими й побутовими відходами.

Майже бo морепродукти, які люди споживають, містять цей вид сміття. З'їдаючи середню порцію морепродуктів, людина отримує близько одного граму мікролластику.

Якщо не вжити рішучих заходів, проблеми Світового океану загострюватимуться. І це в першу чергу позначиться на здоров’ї та безпеці людей. Для запобігання забрудненню вод океану, надлишковому вилову риби та промислу морських тварин необхідно об’єднати зусилля всіх країн світу. Якщо кожна людина зробить свій внесок у боротьбу з проблемами

Світового океану, його відновлення станеться набагато швидше.

Водночас для тих, хто ставиться до океану з повагою, він готовий відкрити свої таємниці й дати притулок. У 196Гі р. видатний французький вчений Жяк-Ів Кусто з дослідницькою групою провів 21 день у підводному будинку (мал. 4). У майбутньому цілком можливе масове створення підводних помешкань. Наприклад, при розведенні морських тварин і вирощуванні морських рослин у таких помешканнях можуть жити люди, які обслуговуватимуть підводні ферми й городи.

Мал. 4. Жак-Ів Кусто — французький океанограф, інженер і мандрівник, винахідник акваланга, автор популярних книг і кінофільмів. У 1967—1970 рр. він здійснив навколосвітню подорож, під час якої зібрав величезний науковий матеріал про негативний вплив людини на Світовий океан.

МОЇ НОТАТКИ

Океан — комора корисних копалин та енерлї, найпросторіший шлях, що пов'язує материки та острови.

До біологічних багатств Світового океану належать морські організми. Вони поділяються на три групи: планктон, нектон і бентос Людина все більше впливає на природні багатства Світового океану, втручається в його середовище.

РОБОТА В ГРУПІ. Уявіть, що вас запросили взяти участь у заходах, спрямованих на розв'язання проблем Світового океану. Над цим питанням працюють три групи: представництво уряду, наукова спільнота, що досліджує океан, представництво громадськості. Розробіть план заходів відновлення Світового океану для кожної групи.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Чи згодні ви з думкою, що кожен може долучитися до порятунку Світового океану? Доведіть свою точку зору конкретними прикладами.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ.

1. На які групи поділяються організми, що живуть у Світовому океані?

2. Коротко розкажіть про кожну з груп морських організмів.

3. Яку роль відіграє океан у житті людини?

4. Назвіть негативні наслідки господарської діяльності людини в Світовому океані.

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. За допомогою мережі інтернет зайдіть на сайт одного з магазинів торговельної продуктової мережі. Складіть перелік продуктів морського походження, дізнайтеся їхні ціни. Порахуйте приблизні витрати однієї людини на морепродукти на тиждень.

2. Уявіть, що ви берете участь у створенні оке-а парі уму. Підготуйте список морських організмів, яких ви хотіли б там побачити. Зберіть дані про особливості одної із організмів. Укажіть його назву, середовище існування, розмір та будову, особливості харчування.

3. Підготуйте фотоколаж на тему "Дивовижні організми Світового океану». Доповніть його власними коментарями.

4. Складіть сенкен до словосполучення «Світовий океан», що відображає його значення в житті людини.

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дослідіть найбільші катастрофи, пов'язані з виливом нафти в Світовий океан, що сталися в останнє десятиліття. Дізнайтеся про способи ліквідації наслідків цих катастроф. Підготуйте мультимедійну презентацію.

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Які сили переміщують води Світового о...
Наступна сторінка:   Що таке річка? Із яких частин коня скла...^