Інформація про новину
  • Переглядів: 45
  • Дата: 27-04-2023, 23:23
27-04-2023, 23:23

Що таке річка? Із яких частин коня складається? Звідки річки беруть воду? Що таке режим річок?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Хто живе в морях та океанах? Які багат...
Наступна сторінка:   Яку роботу виконують річки? Чим відріз...

 

§33

Річки

Що таке річка? Із яких частин коня складається? Звідки річки беруть воду? Що таке режим річок?

1. Річки — колиски цивілізацій.

Води суходолу складають річки, озера, болота, штучні водойми, льодовики, підземні води та багаторічна мерзлота (мал. 1). На них загалом припадає менше 3,5% від загального обсягу вод гідросфери. Серед усіх водних об’єктів найважливіше значення для людей мають річки. Найбільші стародавні цивілізації зародилися в долинах багатоводних річок. Стародавпій Єгипет існував у долині Нілу; річки Інд та Ганг дали життя давньоіндійським державам.

Колискою української данії був Дніпро. Понад тисячу років тому на широких придніпровських просторах виникла держава Русь.

Мал. 1. Води суходолу. За роіміщєнням води суходолу поділяють на дві великі групи: поверхневі іа підієммі.

Річкам присвячено безліч казок, легенд, віршів та пісень. Варто лише згадати «Тече вода з-під явора», «Реве та стогне Дніпр широкий» Тараса Шевченка. «Скільки річок в Україні» Володимира Лучука, «Річка* Юрія Андруховича. У народній мудрості річки часто порівнювали з живими істотами: вони народжуються, дорослішають, працюють, старіють і навіть мають свій характер.

2. Із яких частин складається річка.

Річка — це природний водний потік, що рухається в заглибленні, створеному ного рухом. Це заглиблення називають руслом, або річищем. Русло річки зазвичай розташоване в більш широкому, витягнутому на багато кілометрів похилому зниженні рельєфу — річковій долині (мал. 2). Частина цього зниження плоска. Вона називається заплавою. Під час підняття рівня води заплаву періодично заливає вода.

Мал. 2. Будова річкової долини.

Будь-яка річка починається з витоку. Витоком може бути джерело, льодовик, озеро або болото. Так, Дніпро починається з невеликого водного потоку, що витікає з болота на Валдайськін височині. На початку своєї течії Дніпро — неширока й неглибока річка. Поступово Дніпро набирає силу завдяки річкам, які впадають у нього. Ці річки називаються притоками. Головна річка з притоками утворює річкову систему (мал. 3).

Дніпро впадає в Чорне морс. Тут розташоване його гирло — місце, де річка впадає в море, озеро або іншу річку. Територія суходолу, із якої річка збирає воду, називається басейном річки. Площа водозбірного басейну Дніпра становить Г>()4 тис. км2. Це лише на 100 тис. кма менше, ніж площа України. А найбільший річковий басейн має Амазонка. Його площа складає понад 7 млн км2. На цій території міг би розміститися майже цілий материк Австралія! Сусідні водозбірні басейни відокремлені межею — вододілом. Зазвичай це гори або підвищені ділянки суходолу.

Поступово збираючи води потоків та приток, річки несуть свої води в океани або озера. Лінії вододілів дозволяють не лише визначити басейн річки, а й віднести річку до басейну певного океану. Якщо річка впадає в безстічне озеро, її відносять до басейну внутрішнього стоку (мал. 4).

Мал. 4. басейни стоку річок в океани. На карті Африки показано, що річка Ніл належить до басейну Атлантичного океану, річка Замбезі — до басейну Індійського океану; річки, що впадають в озеро Чад — до басейну внутрішнього стоку.

3. Як живляться річки.

Багато століть річки несуть свої води. Чому кони не висихають? Річки живляться (поповнюють свої водні запаси) дощовими, підземними, а також талими водами льодовиків і снігу. Залежно від пори року й клімату основний приплив води річка отримує з одного або кількох джерел живлення (змішаний тип).

У наших шпротах основна частина води надходить під час весняного танення снігу — це снігове живлення.

У зимовий період річки України поповнюються підземними водами — відбувається підземне живлення. Улітку й восени переважає дощове живлення.

4. Що таке режим річок.

Залежно від того, які джерела живлення переважають, річки можуть мати різний режим — регулярну зміну рівня водії. Режим річки визначається кліматом території, на якій розташований її басейн. Наприклад, річки екваторіальних широт повноводні протягом року, тому що в цьому районі Землі регулярно випадають дощі (мал. 5).

Режим річок України більш складний. Узимку вони закуті льодом. У цей час спостерігається низький рінень води. Навесні річка зламує лід, тануть сніги й настає повінь — підняття рівня води в річці, що відбувається щорічно (мал. в). У будь-яку пору року через сильні дощі на річці може статися паводок — раптове підняття рівня води. Влітку рівень води знижується. Це межень — низький рівень води н річках. Під час тривалого спекотного періоду вода в невеликих річках навіть може пересихати.

Мал. 5. Амазонка протікає в екваторіальних широтах Південної Америки. Характерні для цього району ло-стіймі дощі роблю» Амазонку найповноводншюю річкою на Землі. Щосекунди вона виносить в океан 220 тис. м1 води.

Мал. 6. Під час бурхливої повені спокійну рівнинну річку не впізнати. Велика вода стрімко виходить із берелв. захоплює заплаву, змивас грунт. Проте минає декілька днів, а іноді тижнів, і річка відступає.

5. Позначення річок на картах.

Постійні річки на дрібномасштабній карті позначають суцільними синіми лініями з поступовим потовщенням від витоку до гирла (мал. 7, а). Річки, що пересихають, позначають пунктирною лінією (мал. 7, б). Ширина річки на дрібномасштабній карті не виражається в масштабі карти.

Мал. 7. Позначення річок на дрібномасштабних картах: а) постійні річки: 6) річки, що пересихають.

МОЇ НОТАТКИ

Річка — природний водний потік, що іече в руслі.

Річкова долина — широке витягнуте зниження земної поверхні, у якому протікає річка.

Річкова система — головна річка з усіма своїми притоками.

Річковий басейн — територія, з якої річка збирає воду.

Річки живлять дощові, талі снігові й льодовикові, а також пщземні води. Режим річки — регулярні зміни рівня води в ній протягам року.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Поділіться власним міркуванням щодо вислову кліматолога О. Воейкова «Річки — дзеркало клі мату♦.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ.

1. Що таке річка?

2. Назвіть основні частини річки та дайте їм визначення.

3. Якими водами живляться річки?

4. Яким тип живлення характерний для більшості річок України?

5. Що таке режим річки? Як змінюється рівень води в річках України протягом року?

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. За допомогою фізичної карти світу зробіть схематичний малюнок та опишіть річкову систему Амазонки. Для цього визначте, де розташований Ті витік та а якому напрямку протікає головна річка, де розташоване гирло. Назвіть та підпишіть праві та ліві притоки.

2. Підготуйте фотоколаж із коментарями за темами (на вибір): «Найдовші річки світу», «Няй-повноводніші річки світу», «Річки України».

3. Підготуйте збірку віршів про річки України. Вивчіть один із них та розкажіть однокласникам та однокласницям на наступному уроці.

Поясніть, які риси природи річки відображено к поетичних рядках. (Наприклад: Іван Низовий «Блакитні вени України».

4. За матеріалами уроку складіть запитання до кросворда «Річки*.

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дізнайтеся, які річки протікають у вашій місцевості. Виберіть одну з них та зберіть таку інформацію: 1) походження назви; 2) довжина річки; 3) тип живлення; 4) особливості режиму протягом року; 5) господарське використання вод; 6) екологічні проблеми та заходи їх розв'язання. Представте результати своєї роботи у вигляді мультимедійної презентації.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 9.

1. Позпачте на контурній карті річки: Дніпро, Дунай, Ганг, Ніл, Амазонка.

2. Визначте довжину однієї з річок (на вибір), користуючись масштабом та ниткою або курвіметром.

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Хто живе в морях та океанах? Які багат...
Наступна сторінка:   Яку роботу виконують річки? Чим відріз...^