Інформація про новину
  • Переглядів: 45
  • Дата: 27-04-2023, 23:23
27-04-2023, 23:23

Яку роботу виконують річки? Чим відрізняються рівнинні та гірські річки? Як утворюються пороги та водоспади?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Що таке річка? Із яких частин коня скла...
Наступна сторінка:   Що таке озеро? Чим озеро відрізняється...

 

 

§34

Робота річок

Яку роботу виконують річки? Чим відрізняються рівнинні та гірські річки?

Як утворюються пороги та водоспади?

1. Річки — трудівниці.

Річки наділені великою силою та енергією. Вони формують рельсф нашої планети в процесі руйнування гірських порід та перенесення їх на великі відстані. Руйнівна робота річок напивається річковою ерозією. У результаті такої діяльності річка розмиває, поглиблює та розширює річкову долину. Частину твердого матеріалу річка несе вниз за течією, а частину відкладає в руслі, формуючи при цьому пляжі. Значну частку своїх напосів річка відкладає біля гирла. Так утворюється дельта — низовинна рівніша в формі трикутника, що нагадує грецьку літеру Д (дельта) (мал. 1).

Наносів у руслі так багато, що в дельті утворюються острови, які розділяють річку на окремі рукави та протоки. Площа дельти іноді сягає багатьох тисяч кілометрів. Найбільшу дельту серед річок світу має індійська річка Ганг — понад 100 тис. кмг. На цій площі можуть розміститися дні такі європейські держави, як, наприклад, Швейцарія. Серед українських річок найбільшу дельту має Дунай (мал. 2).

2. Рівнинні та гірські річки.

Характер і напрямок течії річки залежать від рельєфу місцевості, де вона протікає. Виділяють два основні

Мал. 1. Дельти мають велике економічне значення: на них формуються родючі грунти, рукави дельти використовуються в рибному господарстві, деякі види морських риб відкладають ту ікру.

Мал. 2. Площа дельти Дунаю становить 5,6 тис. км2, з яких 4,3 тис. км’ розташовані в Румунії і 1,2 тис. кмг в Україні. Протяжність дельти щорічно збільшується на 40 м.

типи річок — рівнинні й гірські (мал. 3). Дніпро — типова рівнинна річка, ного течія спокійна, повільна. Гірські річки течуть у гірських районах і вирізняються швидкою течією. Деякі з них петляють вузькими й скелястими долинами. Є річки, що беруть початок у горах, а завершують свій шлях на рівнинах. їхній характер гірсько-рівнинний (наприклад, Дунай та Дністер).

3. Як утворюються пороги та водоспади.

Русло річок складають різні за твердістю гірські породи. М’якші породи течія швидко руйнує та переміщує, я ось тверді породи, наприклад, граніти, можуть виступати в руслі кам’яними брилами, які називають порогами. Пороги дуже мальовничі, проте небезпечні та сильно

Мал. 3. Зображення на карті: а) рівнинна річка; 6) гірська річка.

перешкоджають судноплавству. В Україні пороги є на річках Карпат та Криму, але трапляються й на рівнинних річках (мал. 4).

Багато історичних подій пов’язано з дніпровськими порогами, які існували до початку XX ст. в руслі Дніпра між містами Дніпро й Запоріжжя. За часів Русі ними проходив шлях «із варяг у греки». Пробиті Дніпром «кам'яні юри» зіадують у «Слові про Ігорів похід*. У порожистій частині Дніпра в XVI ст. виникла перша Запорозька Січ. У 1932 р. було побудовано дамбу Дніпровської ГЕС. Створене нею водосховище затопило пороги, зробивши річку на значній ділянці судноплавною.

Коли на шляху річки зустрічається високий виступ із твердих гірських порід, утворюється водоспад. Найвищий у світі водоспад Апхель заввишки 1054 м розташований у басейні річки Ориноко Н південній Америці.

Мал. 4. Пороги на річці Південний Буг. Шум води, яка з брилками та піною перескакує через гранітні "сходинки», чутно за сотні метрів.

А ОСЬ найвідомішим вважають Ніагарський водоспад, розташований у Пікнічній Америці на кордоні між СІІІА та Канадою. Висота водоспаду становить 53 м, а його загальна ширина перевищує 1200 м. Багато водоспадів є і на річках України. Звичайно, вони пс такі високі та потужні, але їхні краєвиди захоплюють (мал. 5).

Мал. 5. Джуримський водоспад розташований у Тернопільській області на річці Джурин (притока Дністра). Висота водоспаду —

16 м, а ширина — 20 м.

4. Використання та охорона річок.

Значення річок у житті людей величезне. Ще багато століть тому енергію річкових вод почали використовувати як рушійну силу спочатку для водяних млинів, потім для приведення в рух механізмів на фабриках і заводах, а в наші часи — для роботи гідроелектростанцій (мал. 6). Із давніх часів річки виконують роль транспортних шляхів, зрошують земельні угіддя, а найголовніше — е джерелом прісної коди. Великі обсяги споживання води призводять до забруднення річок шкідливими речовинами. У результаті скидання

стічних вод погіршується склад води, гинуть тварини і рослини, що живуть у водоймах. Усе це позначається па стані здоров'я людей.

Для охорони річок зміцнюють їхні береги, прочищають русла, застосовують очисні споруди. Щороку все більше звичайних людей долучаються до заходів, спрямованих на збереження річок. Вони збирають сміття на узбережжях, упорядковують територію.

Мал. 6. Дніпровська ГЕС — одна з найбільших гідроелектростанцій в Україні та Європі.

МОЇ НОТАТКИ

Річка виконує три види роботи: руйнування, перенесення та відкладання гірських порід.

За характером течії виділяють два типи річок — рівнинні та гірські. Пороги та водоспади — це виступи з твердих гірських порід у руслі річки.

Воду річок слід використовувати раціонально.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Яку роль відіграють річки безпосередньо у вашому житті? Які способи використання вод річок ви вважаєте найважливішими для людей в сучасному житті?

РОБОТА В ГРУПІ.

1. Уявіть, що кас запросили до складу команди, яка займається проектуванням та будівництвом гідроелектростанцій на річках. Завдання команди: 1) обрати річку, що протікає у вашій місцевості; 2) знайти найбільш вигідне місце для будівництва гідроелектростанції; 3) проаналізувати та порівняти переваги й негативні наслідки будівництва споруди; 4) зробити висновки.

2. Складіть план заходів, спрямованих на відновлення та збереження річок вашої місцевості.

3. За допомогою сервісу «Google Планета Земля» здійсніть віртуальні мандрівки найбільшими річками світу від витоку до гирла. У пошуковому меню сервісу виберіть річку, спосіб пересування, режими. Опишіть рельєф та природу місцевості, назвіть найбільші міста, види господарської діяльності людей.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Які види роботи виконують річки? Що таке дельта? 2. Які типи річок виділяють за характером течії? Чим гірська річка відрізняється від рівнинної? 3. Поясніть причини утворення порогів та водоспадів.

4. Чому річки потребують охорони?

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Зберіть інформацію про найбільші дельти річок світу та дізнайтеся, які види господарської діяльності там розвинені.

2. Складіть словник понять, які стосуються теми ♦ Річки», та дайте їх пояснення.

3. Підготуйте вікторину па тему «Упізнай річку* Для цього складіть короткі описи відомих рі чок світу, України та вашої місцевості. Під готуйте та проведіть вікторину з однокласни нами й однокласницями на наступному уроці

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дізнайтеся, скільки в середньому кубічних метрів води споживає ваша родина за місяць та скільки коштів витрачає на оплату послуг водопостачання та водо-відведеипя. Обговоріть із близькими та складіть план дій, спрямованих на економію коди та грошей.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 10.

За фізичною картою світу або України складіть характеристику однієї з річок (на вибір): Дніпро, Дунай, Ганг, Ніл, Амазонка. Заповніть таблицю.

План

Характеристика

Назва річки

 

У якій частині якого материка протікає

 

До басейну якого океану належить

 

Місце витоку

 

Куди впадає

 

Напрямок течії

 

Найбільші притоки

 

Характер живлення

 

Особливості режиму

 

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Що таке річка? Із яких частин коня скла...
Наступна сторінка:   Що таке озеро? Чим озеро відрізняється...^