Інформація про новину
  • Переглядів: 45
  • Дата: 27-04-2023, 23:24
27-04-2023, 23:24

Що таке озеро? Чим озеро відрізняється від річки та моря? Як утворюються озера? Яке значення мають озера?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Яку роботу виконують річки? Чим відріз...
Наступна сторінка:   Чому утворюються болота? Чим важливі б...

§35

Озера, болота й штучні водойми

Що таке озеро? Чим озеро відрізняється від річки та моря?

Як утворюються озера?

Яке значення мають озера?

1. Що таке озеро.

Озерами називають природні водойми в замкнутих заглибленнях суходолу. Якщо ви були на березі озера, то напевно помітили, що вода в ньому здасться стоячою. Дійсно, на відміну від річки, озеро — це природна водойма сповільненого водообміну.

Озер на суходолі — величезна кількість. Серед них є прісні та солоні, мілкі та глибокі, маленькі та гігантські. Деякі озера навіть називають морями, як наприклад, Каспійське та Мертве море. Однак, на відміну від моря, озера не мають водообміну з океаном.

Розподілені озера нерівномірно. Найбільше їх у районах із вологим кліматом.

2. Як утворюються озера.

Для утворення озера потрібні дві умови: достатня кількість води та заглиблення поверхні суходолу (мал. 1). Звідки береться вода в озері? Як і річки, озера живляться дощовими, підземними, талими сніговими та льодовиковими водами. Водний баланс в озері можуть підтримувати річки, які в нього впадають. Коли вода в заглибленні накопичується швидше, ніж випаровується, утворюється озеро.

Мал. 1. Озеро природна западина на земній поверхні, заповнена водою, що має сповільнений водообмін.

3. Типи озерних улоговин.

Заглиблення суходолу, у яких збирається вода, називають озерними улоговинами. За походженням улоговин розрізняють тектонічні, залишкові, вулканічні, заплавні, загатні, льодовикові, карстові та інші озера.

Тектонічні озера утворилися в місцях розломів та опускань земної кори. Як правило, вони мають витягнуту форму й великі глибини. Прикладом тектонічного

Мал. 2. Байкал — найглибше озеро нашої планети. Воно містить десяту частину запасів прісної води Землі. Вода Байкалу — кришталево чиста й майже не містить мінеральних солей.

є озеро Байкал, розташоване в Східному Сибіру (мал. 2). Це найглибше озеро світу. Його глибина становить 1620 м, вік — 15—20 млп років.

Залишкові, або реліктові озера також з’явилися в результаті тектонічних рухів. Вони с залишками морів, відділених від Світового океану в результаті підняття земної кори. Найяскравіший приклад такого озера — Каспійське .море — найбільше за площею озеро світу (мал. 3).

Мал. 3. Каспійське море — найбільше озеро свіїу, що t залишком прадавньою моря. Його площа приблизно дорівнює половині площі України.

Вулканічні озера утворюються в кратерах згаслих вулканів. Такі водойми прикрашають багато гірських районів нашої планети, де триває вулканічна активність.

Заплавні озера з’являються переважно н долинах рівнинних річок у старицях — виокремлених частинах русла. Тому їх ще називають озера стари ні.

Карстові озера утворюються в результаті розчинення водою гірських порід. їхнє походження подібне до формування печер, але процес розчинення гірських порід відбувається не тільки під землею, а й на поверхні. Такі озера часто мають округлу або овальну форму та значні

глибини. Саме карстові озера найглибші в Україні. До них належать Шацькі озера, що розташовані на північному заході України (мал. 4).

У гірських районах Землі під час обвалу камені можуть перегородити річкову долину. Унаслідок цього виникає загатне озеро, наприклад, Синевир у Карпатах.

Льодовикові озера утворюються там, де улоговини "виорані* давніми льодовиками.

Мал. 4. Озеро Світязь — найбільше та найглибше (58 м) в системі Шаць-ких озер. За глибину, прозорість і чистоту вод озеро часто називають «Українським Байкалом*.

4. Вода в озері.

Яка на смак озерна вода? У будь-якій воді, шо є на Землі, у розчиненому вигляді містяться мінеральні солі. Вода з мінімальним вмістом солей (до 1 г/л) вважається прісною. Більшість озер на земній кулі прісні. Найменше солей у водах амсокогірних озер. Частина озер містять солону воду. Зазвичай вони розташовані в посушливих районах і є безстічними — із них не витікають річки. Вода, що надходить у такі озера, випаровується, а солі залишаються (мал. 5).

Стічними є озера, із яких витікають одна або кілька річок. Зі стічних озер солі виносяться річками, які з нього витікають, тому вода к них прісна.

Man. 5. Мертве море — одне з найсолоніших озер світу. Солоність його вод майже в десять разів більша за середню солоність Світового океану. Озеро безстічне: вода, яка потрапляє в нього з річки Йордан, швидко випаровується. Саме тому об'єм води в озері не збільшується, однак у ньому залишаються солі й мінеральні речовини. Через надвисоку солонісіь вода в озері дуже щільна, людям і іваринам навіть не потрібно докладати жодних зусиль, щоб плавати в ньому.

5. Значення озер.

Як і річки, озера мають велике значення в господарському житті. їх використовують для судноплавства, зрошування, розведення риби, водопостачання. На території озер видобувають різноманітні корисні копалини — нафту, сіль, руди, пісок. Багато озер є місцем відпочинку та оздоровлення. Надмірна господарська діяльність людей часто призводить до погіршення якості води та навіть загибелі озер (мал. 6).

Особливо потерпають від забруднення невеликі водойми. їхня мальовнича природа приваблює численних

туристів та рибалок. На жаль, деякі люди часто недбало ставляться до озер, утворюючи в їхніх прибережних смугах смітники, кострища тощо.

Мал. 6. Космічні знімки Аральського моря: а) 1989 р.; 6) 2008 р. Ще не так давно воно було четвертим за величиною озером свіїу, славилося багатими природними запасами. Однак через нерозважливу діяльність людини плоша моря скоротилася більш ніж наполовину.

МОЇ НОТАТКИ

Озеро — природне заглиблення в земній поверхні, заповнене водою. За походженням улоговин озера бувають: тектонічні, залишкові, вулканічні, заплавні, загатні, льодовикові, карстові та інші озера. Розрізняють стічні та безстічні озера.

У стічних озерах вода прісна, у безстічних — солона.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Які типи озер за походженням озерної улоговини є у вашій місцевості? Яку роль вони відіграють у житті місцевого населення?

РОБОТА В ГРУПІ. Розробіть проект «Облаштову-ємо зону відпочинку на берегу озера*. Для цього: 1) підготуйте план проекту; 2) з’ясуйте, які ресурси потрібні; 3) обчисліть їхню вартість; 4) розробіть правила поведінки н зоні відпочинку.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Що таке озеро? Які умови потрібні для утворення озера? 2. Назвіть типи озер, що відрізняються утворенням озерних улоговин. Укажіть причини утворення кожного з типів озер. 3. Чим відрізняються стічні озера від безстічних?

ОБЕРІТЬ, ЩО ВАМ ЦІКАВО!

1. Дізнайтеся, які типи озер за походженням озерної улоговини є в Україні. Складіть у зошиті схему' з прикладами.

2. Підготуйте мультимедійну презентацію за темою (на власний вибір): «Найбільші озера світу», «Нанднвовнжніші озера світу», «Унікальні озера України».

3. Відгадайте географічну загадку. У Казахстані є унікальне озеро — Балхаш. Частина озера прісна, частина — солона. Знайдіть це озеро на карті та спробуйте пояснити цей дивний факт.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 11.

Позначте на контурній карті світу озера Кас пійське, Байкал, на контурній карті України — ІІІацькі озера.

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Якщо у вашій місцевості є озеро та ви масте можливість спостерігати за його природою, проведіть дослідження: 1) опишіть рельєф місцевості, у якій розташоване озеро; 2) з’ясуйте, стічним чи безстічним е озеро; 3) проведіть вимірювання температури води озера; 4) дізнайтеся про господарське використання озера та заходи його охорони.

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Яку роботу виконують річки? Чим відріз...
Наступна сторінка:   Чому утворюються болота? Чим важливі б...^