Інформація про новину
  • Переглядів: 47
  • Дата: 27-04-2023, 23:25
27-04-2023, 23:25

Що таке льодовик? Як і де утворюються льодовики? Чим корисні льодовики? Чи буває підземне зледеніння?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Чому утворюються болота? Чим важливі б...
Наступна сторінка:   Звідки беруться підземні води? Які бу...

§37

Льодовики. Багаторічне мерзлота

Що таке льодовик?

Як і де утворюються льодовики?

Чим корисні льодовики?

Чи буває підземне зледеніння?

1. «Льодове царство».

Уявіть, що ви потрапили в льодовиковий період. На Землі досі є такі місця. Понад десяту частину всього суходолу вкрито льодовиками.

Льодовики — це природні скупчення багаторічного льоду па суходолі. Для того щоб утворився льодовик, потрібні низькі температури протягом усього року та опади v вигляді снігу.

Man. 1. Снігова лінія. У кожній місцевості снігова лінія розташована на певній висоті: чим ближче до екватора, тим снігова лінія вище, і навпаки — чим ближче до полюса, тим нижче вона опускається.

Зароджуються та розвиваються льодовики вище снігової лінії. Снігова лінія — це створена природою межа «країни льоду й спігу* (мал. 1). Природа пильно стежить

за «порушниками* межі: тільки сніг або лід опиняться за її межами, як кони неминуче тануть. Охороняє межу цієї «крижаної країни» суворий вартовий — мороз.

У наш час 99% льодовиків розташовані за полярними колами та поблизу них. Інші льодовики розташовані в райопах із більш теплим кліматом, у горах. Причому чим тепліший клімат, тим вище в горах вони розміщені, адже для льодовиків потрібні низькі температури.

г Наука, що вивчає льодовики, називається гляціологією (у перекладі — лід і вчення). Учені-гляціологи вивчають особливості появи льодовиків, їхню поведінку, процеси, що ведуть до танення льоду.

Хоча льодовики складаються з твердої речовини — льоду та здаються нерухомими, насправді вони повільно рухаються під дією сили тяжіння — як річка, тільки крижана. Деякі льодовики можуть мати швидкість руху кілька метрів на рік, а інші — кілька метрів на день.

2. Покривні й гірські льодовики.

Мороз і сніг створюють два основні типи льодовиків: покривні й гірські (мал. 2). До покривних належать льодовики Антарктиди, Гренландії та деяких інших островів. У них зосереджено більшість запасів прісної води. Покривні льодовики своєю формою дешо нагадують опуклий панцир черепахи.

Рух льоду в покривному льодовику відбувається від центральної частини до країв. Досягаючи берегів океану, лід обламується та утворює айсберги. Це величезні брили льоду, що відкололися від льодовика й плавають в океані (мал. 3).

Мал. 2. Позначення льодовиків на карії: а) покривні; 6) гірські.

Мал. 3. Основна часіина айсберга розташована під водою і становить серйозну загрозу для судноплавства. У результаті зіткнень із айсбергами загинуло чимало морських суден.

У Північній півкулі айсберги найчастіше утворюються в Гренландії. У Південній півкулі вони з'являються переважно біля берегів Антаркіиди. Там же зосереджені найбільші за розміром айсберги — до 100 км у довжину і до 100 км у ширину. Айсберги постійно тануть, оскільки течії й вітри заносять їх у тепліші води. Під час такої подорожі айсберги можуть долати по кілька тисяч кілометрів від місця виникнення.

Найбільші гірські льодовики розташовані в Гімалаях, Андах, на Намірі й Тянь-Шані. Область живлення

льодовика розташована високо в горах (мал. 4). Там навіть у літні місяці переважають низькі температури, а опади випадають у вигляді снігу. Сніг накопичується і перетворюється на лід — маса льоду росте, і льодовик починає «стікати» униз по схилу. У результаті нижня частина льодовика опускається нижче снігової лінії. Тут пролягає область танення, де льодовик спливає водою. При цьому часто народжуються бурхливі гірські річки.

Рухаючись, льодовики руйнують гірські породи, перемішують вмерзлі в нижню частину валуни, гальку, пісок. Уламкові гірські породи, які несе або відклав льодовик, мають назву морена.

Мал. 4. Гірський льодовик. Його рух схилом вниз або долиною відбувається завдяки силі тяжіння. Переміщуючись, він руйнує та транспортує гірські породи,

3. Значення льодовиків.

Льодовики відіграють важливу роль у природі та житті людей. їх можна порівняти з гігантськими вмістилищами води, які живлять річки протягом усього року. А скільки чистої прісної води містять айсберги! Учені розробили та розпочали реалізацію проектів транспортування цих крижаних гір до посушливих районів.

Льодовики містять у собі унікальну інформацію про Зміни природних умов у давні геологічні часи. Дослідження бульбашок повітря в замерзлих товщах дає можливість побудувати комп’ютерні моделі, які показують зміни клімату в минулому і прогнозують його зміни в майбутньому.

Упродовж останніх десятиліть супутники показують зменшення льодовикового покриву на Землі. Це призводить до підняття рівня води у Світовому океані. Під водою можуть зникнути невеликі острови та прибережні міста, зменшиться територія деяких країн.

Якщо розтануть усі льодовики на нашій планеті, то щонайменше десяту частину суходолу буде затоплено, а рівень води у Світовому океані підніметься на 65м!

4. «Підземне зледеніння».

У районах із холодним кліматом товщі гірських порід не встигають повністю розмерзтися за літо. Тому верхня частина земної кори може перебувати в мерзлому стані протягом багатьох років. Цс — багаторічна (вічна) мерзлота. Вона вкриває приблизно сьому частину суходолу в Північній півкулі та приблизно десяту — у Південній півкулі (мал. 5). Учені вважають, що багаторічна мерзлота утворилася в льодовиковий період, там, де територія земної поверхні не була покрита льодом, а середньорічні температури були дуже низькими.

Потужність шару мерзлоти різна — від кількох метрів до 1,5 км. інколи на глибині кількох метрів трапляються замерзлі шари до 60 м. їх називають викопним льодом.

Мерзлота не тільки сковує землю, вона утруднює ріст рослин, сприяє утворенню боліт, заважає будівництву (мал. 6).

Мал. 5. Багаторічна мерзлота найбільше розповсюджена на півночі Євразії іа Північної Америки.

Мал. 6. Викривлення залізничної колії у результаті танення верхньою шару баїаюрічної мерзлоти.

МОЇ НОТАТКИ

Льодовики — природні скупчення багаторічного льоду атмосферного походження на суходолі.

Льодовики утворюються вище снігової лінії.

Снігова лінія — висота в горах, вище якої сніг і лід повністю не роз-іають навіть улітку.

Розрізняють покривні й гірські льодовики.

У льодовиках зосереджена найбільша частка прісних вод суходолу. Багаторічна мерзлота — шари мерзлих гірських порід у надрах Землі, що не розмерзаються протягом року.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Поділіться міркуванням щодо негативних та позитивних наслідків танення льодовиків.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Що таке льодовик? Які умови потрібні для утворення льодовиків?

2. Про які типи льодовиків ви дізналися? Де розташовані найбільші покривні льодовики?

3. Опишіть процес утворення айсберга. 4. Розкажіть про утворення і рух гірських льодовиків.

ОБЕРІТЬ, ШО ВАМ ЦІКАВО!

1. Як відомо, гірських льодовиків в Україні немає. Поміркуйте, an яких умов вони могли би з’явитися.

2. Дізнайтеся про особливості будівництва в районах багаторічної мерзлоти. Зробіть схематичні малюнки та підписи до них.

3. Чи вічна багаторічна мерзлота? Опрацюйте додаткові джерела інформації та висловіть власну точку зору щодо цього питання.

4. Підготуйте мультимедійну презентацію за темою (на вибір): «Надзвичайні льодовики*, ♦ Найбільші айсберги*.

5. У минулі геологічні епохи на території нашої країни було декілька періодів зледенінь. Проведіть дослідження та дізнайтеся, у яких частинах нашої країни було поширено покривне зледеніння та які кліматичні умови панували в ті часи.

6. Розв’яжіть задачу. Гірський льодовик рухається зі швидкістю 20 см на добу. Швидкість його танення — 10 см на добу. На скільки метрів зміниться межа льодовика за 10 років?

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Створіть модель айсберга в домашніх умовах. Для цього налийте воду в посудину та поставте її в морозильну камеру холодильника. Коли вода замерзне й перетвориться на лід, візьміть один шматочок льоду, виміряйте його розміри лінійкою. Опустіть цей шматочок льоду у воду у прозорій посудині (наприклад, це може бути однолітрова банка). Подивіться на око, яка частина шматочка льоду опинилася під водою. Зробіть фото або відео досліду. Сформулюйте висновки.

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Чому утворюються болота? Чим важливі б...
Наступна сторінка:   Звідки беруться підземні води? Які бу...^