Інформація про новину
  • Переглядів: 68
  • Дата: 27-04-2023, 23:28
27-04-2023, 23:28

Що таке біосфера? Де проходять межі біосфери? Що входить до складу біосфери? Як людина впливає на біосферу?

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Що таке водні ресурси? Як люди впливаю...
Наступна сторінка:   Чому грунти родючі? Як і де утворюютьс...

Тема 4. Біосфера та ґрунти

§40

Біосфера

Що таке біосфера?

Де проходять межі біосфери?

Що входить до складу біосфери? Як людина впливає на біосферу?

1. Складові біосфери.

Мал. 1. Найбільше організмів живе біля земної поверхні. Саме тут найкращі умови для життя: сприятлива температура, достатня вологість повітря, потрібна кількість кисню та поживних речовин.

Планета Земля — єдине відоме нам місце у Всесвіті, де існує життя. Освоюючи Землю протягом мільйонів років, живі організми створили найунікальнішу оболонку' нашої планети — біосферу.

Порівняно з іншими оболонками потужність шару життя на Землі зовсім мала — лише декілька десятків кілометрів. Це обумовлено тим, що існування організмів залежить від багатьох умов: температури, освітлення, наявності кисню, води тощо (мал. 1). В атмосфері такі

умови спостерігаються до висоти 8—10 км. Верхньою межею поширення живих організмів в атмосфері е озоновий шар. У гідросфері організми населяють усі товщі вод суходолу та Світового океану. Нижня межа біосфери проходить у літосфері на глибинах 3—5 км.

Таким чином, до складу біосфери входять усі живі організми, нижня частина атмосфери, уся гідросфера та верхня частина літосфери.

2. Як взаємодіють складові біосфери.

Біосфера — це унікальна «лабораторія», кожен компонент якої має своє призначення.

«Живим» компонентом біосфери с органічний світ Землі. Bin дуже різноманітний. У наш час відомо приблизно 1,5 млн видів тварин, майже 350 тис. видів рослин, понад 100 тис. видів грибів, велику кількість різновидів бактерій. Усі живі організми тісно пов’язані між собою.

Рослини створюють органічні речовини з неорганічних, виділяючи кисень. Цей процес називається фото-синтезом. Організми використовують кисень для дихання. Тварини харчуються рослинами або полюють на інших тварин. Бактерії розкладають залишки відмерлих рослин і тварин, перетворюючи їх на прості неорганічні речовини. Так відбувається безперервний кругообіг речовин у біосфері.

Біосфера весь час взаємодіє з іншими компонентами — оболонками Землі (мал. 2). Рослини сформували сучасний газовий склад атмосфери. 1 сьогодні роль рослин у виробництві кисню величезна.

Би вже знаєте про те, що живі організми перетворюють земну кору: беруть активну участь у вивітрюванні гірських порід, формуванні ноних форм рельєфу, утворенні осадових гірських порід (кам’яного вугілля, крейди, вапняку тощо).

Важливим наслідком взаємодії живих організмів із земними оболонками стало формування ґрунту — верхнього родючого шару земної кори.

Мал. 2. Взаємодія біосфери з іншими оболонками.

3. Поширення рослин і тварин.

Немає такої ділянки земної поверхні, де б не мешкали живі істоти. Як їм вдається вижити і на засніжених вершинах гір, і в пустелях, і в глибинах океану? Для цього тварини і рослини мають різноманітні пристосування. Територію, у межах яких поширений певний вид рослин чи тварин, називають ареалом. Заселення організмами певних ареалів мас свої закономірності.

Найрізноманітніше царство рослин представлене в екваторіальних широтах, де для цього природою створені всі умови (мал. 3). Густі зарості є домівкою для багатьох видів тварин. Тут достатньо води та їжі. У тропічних широтах органічний світ бідний. Перепади температур. незначна кількість вологи прийнятні лише для певних видів рослин і тварин (мал. 4). У помірних широтах кількість опадів зростає, і це відразу позначається на рослинності — тут зосереджена значна частина лісових масивів планети. У лісах помірних широт багатий та різноманітний тваринний світ. Полярні широти через низькі температури практично позбавлені рослинності. У товщах снігу та льоду здатні вижити лише бактерії та деякі водорості.

У горах із висотою стає холодніше, тому склад рослинного й тваринного світу також змінюється.

Мал. 3. Екваторіальні ліси.

Мал. 4. Тропічна пустеля.

4. Людина та біосфера.

Усі живі організми, які мають цінність для людей, відносять до біологічних ресурсів.

Рослини задовольняють наші потреби в їжі, одязі, ліках тощо. Особливе значення мають лісові біологічні ресурси. Деревина — цс не тільки паливо та будівельні матеріали. Це також папір, картон, штучний шовк, ефірні олії та багато іншого. Згадаємо про біологічні ресурси Світового океану: щорічно з океанічних вод добувають мільйони тонн риби та інших морепродуктів.

Людина завжди сміливо користувалася тим, що дарувала їй біосфера. Однак втручання людини не залишилося непоміченим.

За останні 100 років значно зменшилися площі лісів, безконтрольно розорюються степи. Це призвело до знищення природного рослинного покриву та різкого скорочення кількості багатьох видін тварин. Окремі тварини зникли назавжди (мал. 5).

Втручання людини в процеси, що відбуваються в природі, досягло таких масштабів, що постало питання про збереження найбільш типових (еталонних) ділянок біосфери. Для цього на планеті створена всесвітня система біосферних заповідників. У наш час у світі налічується понад 300 біосферних заповідників. Зокрема, п'ять таких заповідних територій розташовані в Україні (мал. 6).

Мал. 5. Первісний бик (іур) мешкав на величезних просторах Євразії та Північної Африки. До появи людини в цієї сильної тварини не було небезпечних ворогів. Зникнення первісного бика в Європі збіглося з масовим знищенням лісів у IX—XI ст.

Мал. 6. Карпатський біосферний заповідник (Закарпатська область). До його складу входять шість окремих заповідних масивів і два ботанічні заказники.

Кожен із нас свідомо чи несвідомо щодня користується доступними ресурсами біосфери. Тому наше завдання — якомога ощадливіше поводитися з ними, охороняти та відновлювати.

МОЇ НОТАТКИ

Біосфера оболонка, яка населена живими організмами.

До складу біосфери входять усі живі організми, нижня частина атмосфери, уся гідросфера та верхня частина літосфери.

Живі організми розподіляються на Землі нерівномірно. їх більше там, де умови для існування найбільш сприятливі.

Ареал — територія, у межах якої поширений певний вид тварин або рослин.

Люди суттєво змінюють біосферу в процесі використання біологічних ресурсів.

МОЇ ВРАЖЕННЯ. Який особистий внесок ви можете зробити у справу охорони та відновлення ресурсів біосфери?

РОБОТА В ГРУПІ. Ліс — це джерело різноманітних біологічних ресурсів. Водночас перебування в лісі може нести людині загрози. Обговоріть у групі та підготуйте пам’ятку «Правила виживання в лісі*. Скористайтеся додатковими джерелами інформації або зверніться по допомогу до вчи-тсля/вчитсльки.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ОЦІНІТЬ СЕБЕ. 1. Що таке біосфера? Які складові біосфери ви знаєте? 2. Де проходять межі біосфери? Які чинники виливають на розселення живих організмів? 3. У яких районах Землі рослинний і тваринний світ найбагатший?

4. Що таке біологічні ресурси? Чому постають проблеми охорони біологічних ресурсів?

Оберіть що вам цікаво:

1. Опрацюйте додатконі джерела інформації та доберіть цікаві приклади пристосувань рослин і тварин до умов навколишнього середовища. Зробіть схематичні малюнки та підпишіть коментарі до них.

2. Підготуйте мультимедійну презентацію за темою «Мій віртуальний зоопарк». Для цього доберіть зображення восьми-десяти тварин, дослідіть ареали їх сучасного поширення, покажіть ці території на карті.

3. Поділіться міркуванням: як і чому змінюються межі біосфери.

4. Уявіть, що вас запросили виступити на засіданні Генеральної Асамблеї ООЇТ із приводу проблеми знищення лісів. Підготуйте доповідь, яка допоможе спонукати до більш активних дій із цього приводу.

МОЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дізнайтеся, які біологічні ресурси використовують підприємства вашої місцевості. На прикладі одного з підприємств розробіть рекомендації, спрямовані на більш раціональне використання біологічних ресурсів.

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Що таке водні ресурси? Як люди впливаю...
Наступна сторінка:   Чому грунти родючі? Як і де утворюютьс...^