Інформація про новину
  • Переглядів: 43
  • Дата: 28-04-2023, 22:24
28-04-2023, 22:24

Методи географічних досліджень. Джерела географічної інформації.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Географія древня та сучасна. Наука про...
Наступна сторінка:   Особливості організації власних геог...

2

МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ви відкриєте для себе:

традиційні методи географічних досліджень; сучасні дослідження Землі та винаходи людства; джерела географічної інформації; новітні електронні джерела географічної інформації.

І

Традиційні методи географічних досліджень

Географія — наука, яка постійно накопичує інформацію. В якому куточку нашої чудової планети людина не була б, вона завжди спостерігає за довкіллям, фіксує зміни в ньому, аналізує, порівнює, прогнозує. Для пізнання світу ми з вами залучаємо різні методи географічних досліджень, які були започатковані ще древніми людьми і розвивалися впродовж століть (мал. 4).

Мі.і. 4. Традиційні методи географічних досліджень

Практикуймо

Проаналізуйте інформацію зі схеми (мал. 5). Які з цих методів вп використаєте під час: а) екскурсії у краєзнавчий музей, б) написання звіту про кількаденну подорож Карпатами? Висловте свої міркування.

2

Сучасні дослідження Землі та винаходи людства

Пізнаймо більше

Найрозумніший суперкомп’ютер «Симулятор Землі* складається з більш ніж 5 тисяч процесорів і займає площу близько З тисяч м*. Rin моделює зміни клімату на планеті, рух літосферних плит, передбачає землетруси та виверження вулканів тощо.

Географія розвивається, з’являються нові методи дослідження Землі, в основу яких покладено наукові винаходи людства (мал. 5). Наприклад, сьогодні в багатьох галузях господарства активно використовують космічні технології.

Сучасні супутники обладнані спеціальними камерами. радарами та іншими засобами спостереження.

Вони створюють знімки земної поверхні, надавіть дослідникам / дослідницям і суспільству інформацію про неї, стан і забруднення повітря, пожежі, а також постійно стежать за таненням льодовиків, зростанням вулканічної активності тощо.

Мал. 5. Сучасні методи географічних досліджень

З

Джерела географічної інформації

Як і будь-яку іншу, географічну інформацію ми отримуємо з різних джерел. їх чимало — як традиційних, так і новітніх. Ми ж спробуємо умовно поділити їх на чотири групи: друковані, електронні, картографічні джерела географічної інформації, а також власні спостереження (мал. 6). Більшістю з них ви, сподіваємося, вже користувалися в житті. З рештою ж оз-

найомитеся у шкільному курсі географії..

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Друковані ["підручники |

Енциклопедії

[ Довідники ) Словники

Електронні

Інтернет-

ресурси

Телебачення

Картографічні ( Карти Атласи Глобуси

Власні

спостереження

Екскурсії

Подорожі |

спостореженпяі ! 3_природок. , Експедиції

Мил. 6. Джерело географічної інформації

4

Новітні електронні джерела географічної інформації

З-поміж новітніх електронних джерел географічної інформації найбільш використовуваними у світі є дві з них:

1) Google Maps — картографічний сервіс, який розпочав робот),' в 2005 році. Він містить географічні карти та супутникові знімки всього світу, на яких ви можете переглядати панораму вулиць та місцевості, прокладати маршрут для різних видів транспорту та для пі-шохолів. оцінювати затори на дорогах:

2) Google Earth — інтернет-рееурс, що відображає віртуальний глобус. Завдяки цьому сервісу ми можемо побачити об’ємні об'єкти у ЗП-вимірі. Перегляд супутникового зображення в ньому здійснюють або в іптпш «зверху вниз», або в режимі «польоту*. Цікаво, що в цьому сервісі можна досліджувати не лише поверхню Землі, але й. наприклад. Місяця. Марса чи карту зоряного пеба.

Є безліч програм геоінформапійного забезпечення, які допомагають нам у повсякденному житті. Наприклад, для багатьох міст створені оплайн-додатки для вибору транспортного

засобу.

Знаймо, сміймо і використовуймо с житті

Упродовж тисячоліть людство постійно вдосконалює способи пізнання довкілля (методи географічних досліджень).

Географічна наука всебічно досліджує Землю, використовуючи як традиційні, так і сучасні методи.

До новітніх джерел географічної інформації відносять електронні. З їхньою допомогою можна досліджувати великі території в режимі реального часу.

Практикуймо

1. Як вп розумієте прислів’я «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути*? Про які джерела географічної інформації йдеться?

2. З якою метою вчені-географн / географнні здійснюють географічний протез і моделювання? Аргументуйте прикладом.

3. Використовуючи новітні джерела географічпої інформації здійсніть віртуальну мандрівку своїм населеним пунктом. Опишіть об'єкти, які ви зустріли.

Перейдіть за покликанням

https://cutt.ly/

uB8kDNl або за QR-кодом і дізнайтесь інформацію про Національний атлас України.

У яких сферах життя можна застосовувати ці карти?

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Географія древня та сучасна. Наука про...
Наступна сторінка:   Особливості організації власних геог...^