Інформація про новину
  • Переглядів: 42
  • Дата: 28-04-2023, 22:26
28-04-2023, 22:26

Особливості організації власних географічних спостережень.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Методи географічних досліджень. Джере...
Наступна сторінка:   Землі на глобусі на карті. Форма і розм...

3

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Ви відкриєте для себе:

що таке власні географічні спостереження; як проводити географічні спостереження.

Пізнаймо більше

«У березні сім ііогод надворі: сіє, віс, крутить, мутить, припікає іі поливає *.

«Зима без снігу — літо без хліба 

«Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі 

«Ластівки низько літають — дощ обіцяють*.

(народні прислів’я, приказки)

1

Власні географічні спостереження

У процесі пізнання природи значну роль відіграє уява спостерігача / спостерігачки, його / її здібність "домальовувати" предмет спостереження. Спостереження за природою Землі — найдавніший спосіб пізнання довкілля. Прадавні дослідники, не лише описували нові території, але й спостерігали за рухом Сонця на небосхилі, за переміщепиям зірок, за змінами погоди. І сьогодні цей спосіб залишається актуальним. Досвід та результати спостережень передаються з покоління в покоління у вигляді народних календарів природи, прислів’їв, пісень та приказок.

Спробуймо з вами з’ясувати, як організувати власні географічні спостереження.

Практикуймо

а) Спостереження за погодою. Це метеорологічні спостереження, бо метеорологія — наука про стан приземної частини атмосфери. Тобто ця наука винчас зміни погоди та її елементи. такі як температура повітря, хмарність, опади, сила і напрям вітру, вологість та атмосферний тиск (мал. 7).

Моя. 7. Обладнання, необхідне для спостереження за погодою

Алгоритм спостережень за погодою:

1) Спостереження за погодою найкраще проводити в один і той самий час доби. Наприклад, о 08:00 год ранку.

2) Усі дані спостережень акуратно записуйте в «Календар погоди» (гтшбл. /).

Таблиця 1

     

Килеадир погоди

   

Місце спостереження

 

Рік

Місяці.

Мас

Дата

Темпе

ратури

повітря

Хмар

ність

Опади

Напрям та швидкість вітру

Атмо

сферний

ТИСК

Іиші

явища

Сезонні

зміни

Зацвіли айстри, початок осінніх дощів

               

3) Заповнювати табличку потрібно загальноприйнятими метеорологічними умовними знаками (мал. 8).

4) Велике пізнавальне значення для вас митиме спостереження місцевих ознак погоди, за якими можна прогнозувати

зміну погоди в найближчий час.

Поцікавтесь та знайдіть інформацію про місцеві ознаки та народні прикмети. Такі спостереження дадуть вам можливість почути «голос природи*, зрозуміти її мінливий характер.

6) Фенологічні спостереження — це спостереження за періодичними сезонними явищами в живій і неживій природі, що пов’язані зі змінами пір року. Наприклад, науковиі-орні-тологи / орнітологині цілорічно спостерігають за певними видами птахів: чим вони харчуються, де, з якого матеріалу і якої форми будують свої гнізда, як довго триває парування та висиджування яєць, яка кількість пташенят доживає до дорослого віку, а також кільцюють птахів і досліджують шлях їхньої міграції. А от звичайні любителі птахів вміють розрізняти голоси птахів, фотографують їх і обмінюються досвідом у соціальних мережах. Сьогодні створена міжнародна асоціація любителів птахів, до якої і ви маєте можливість приєднатися.

я) Спостереження ла полуденною висотою Сонця над горизонтом. Для цього необхідно на відкритій місцевості встановити гиомои — сонячний годинник (рейка висотою один метр) (мал. 9). У 20-х числах щомісяця о 12 годині за допомогою гпо-мона ви можете визначити висоту' Сонця над горизоптом. Дані записуйте в таблицю. За цілий рік спостережень вп встановите, який кут падіння сонячних променів у вашій місцевості найвищий, а який — найнижчий.

2

Алгоритм проведення географічних спостережень

Ви можете організувати географічні спостереження за будь-яким об'єктом Землі. Леонардо да Вінчі, відомий італійський художник, винахідник та письменник, написав: «У природі все мудро продумано і влаштовано, всяк повішен займатися своєю справою, і в цій мудрості вища справедливість життя. Природа так про все подбала, що всюди ти знаходиш, чому вчитися*.

Пропонуємо такни алгоритм спостережень:

Вибираємо об’єкт спостереження: гірська порода, атмосферне явище, тварина чи рослина, озеро, річка, джерело.

Опрацьовуємо отриману з додаткових джерел інформацію про вибраний об'єкт. Узагальнюємо її.

Спостерігаємо за даним об’єктом: фіксуємо параметри, особливі ознаки, робимо замальовки, схеми, фото- та відеома-теріали.

Переглядаємо зібраний матеріал, аналізуємо, робимо висновки і підсумовуємо своє дослідження у вигляді звіту. Презентуємо власне дослідження своїй родині, однокласникам /однокласницям.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Спостереження за природою — дуже важливий метод пізнання довкілля.

Вміння спостерігати за погодою, стежити за змінами в ній, вести фенологічні спостереження дає нам можливість передбачати різні побутові незручності. Наприклад, не взяли парасольку, а почався дощ; зібралися до школи в легкому одязі, а зранку мороз тощо.

Також ми отримуємо безцінний практичний досвід життя, який передається з покоління у покоління.

Виконайте твір-ссс на тему: «Як знання про Землю вплинули пя обрання місця та форми відпочинку влітку?*. Використайте орієнтовний план, перейшовши за QK-кодо.ч або за покликанням

https://cutt.ly/vB8k9zZ

.

ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ

Вступ

Гра «Розпізнай професію за географічними вміннями».

https://cutt.ly/pMk9SKL

Гра «Методи географічних досліджень*.

https://cutt.ly/BMk8ifF

Гра «Джерела географічних знань*.

https://cutt.ly/4MlrXuw

Гра «Як організувати власне спостереження?»

https://cutt.ly/rMH8sl

Кросворд «Географія як наука*.

https://cutt.ly/DMlqruc

Гра Вікторина для допитливих *.

https://cutt.ly/liMlggtg

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Методи географічних досліджень. Джере...
Наступна сторінка:   Землі на глобусі на карті. Форма і розм...^