Інформація про новину
  • Переглядів: 55
  • Дата: 28-04-2023, 22:28
28-04-2023, 22:28

Землі на глобусі на карті. Форма і розміри Землі. Навколосвітня подорож Магеллана.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Особливості організації власних геог...
Наступна сторінка:   Рухи Землі та їх наслідки.

 

РОЗДІЛ 1.

ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ

4

ФОРМА І РОЗМІРИ ЗЕМЛІ. НАВКОЛОСВІТНЯ ПОДОРОЖ ФЕРНАНА МАГЕЛЛАНА

Ви відкриєте для себе:

уявлення древніх людей про Землю та докази давньогрецьких учених її кулястості; значення навколосвітнього плавання Фернннн Магеллана;

сучасні знання про форму та розміри Землі.

1

Уявлення древніх людей про Землю та докази давньогрецьких учених її кулястості

Із давніх-давен людство цікавило запитання: чи насправді Земля куляста? Оскільки перші мандрівники мали обмежені можливості для досліджень, користувалися простими приладами і не мали швидкісного транспорту, то й уявлення про форму нашої планети були дещо обмеженими (мал. 10).

Вперше припустили й навіть обґрунтували форму Землі як кулі давньогрецькі вчені.

Мал. 10. Уявлення про Землю давніх Індійців

Практикуймо

Ознайомтеся із твердженнями дослідників, які першими припустили ти довели кулястість Землі. Чи погоджуєтеся ви з ними?

Піфагор припускає

Саме Піфагор (мал. 11) першим припустив, що наша планета куляста. «Земля має форму кулі. У природі миє бути все хармоиійиим та доєкоиилим. Д найдосконалішим із геометричпих тіл с куля. Отже, Земля повинна мати форму кулі».

Арієтотель доводить та обґрунтовує

Арієтетель (мал. 12) стверджував, що ири руху спостерігача на північ Полярна зоря зміщувалася щоразу вище над небосхилом, при затемненні Місяця земна тінь має форму кола, а якщо підніматися вгору, то обрій розширюється.

Ератоєфен розраховує

Вчений розрахував приблизні розміри Землі, близькі до тих, які визначені точними приладами в папі час. Саме Ера-тоефен (мал. 1) звів у єдину систему всі знання про Землю, нагромаджені на той час.

2

Значення навколосвітнього плавання Фернана Магеллана

Упродовж століть мандрівники шукали найкоротшнй морський шлях з Європи до Азії. Маючи це за мету, Христофор Ко-лумб «випадково» відкрив Америку. Коли стало зрозуміло, що нові землі - цс не Індія, пошук шляху до Азії продовжили. Португальський мореплавець Фсрннн Мнгеллян (мал. 13) запропонував іспанському королю свій план дістатися омріяного краю, рухаючись тільки в західному напрямку. І в 1519 році ескадра з п’яти суден вирушила незвіданим шляхом.

Америку Магеллаи обігнув з півдня, пройшовши протокою, яка згодом отримала його ім’я, й увійшов в океан, який назвав Тихим. Та в сутичці з тубільцями (місцевими мешканцями) Фернан Магеллаи загинув иа Філіппінськнх островах.

Як наслідок, довга тривалість подорожі, відсутність на картах світу точних обрисів материків, чималі простори Світового океану, нестача продуктів харчування, складнощі у стосунках між членами команди призвели до великих втрат. На Батьківщину з п’яти суден повернулося лише одне, «Вікторія», під керівництвом Хуаиа Елькано, разом із вісімнадцятьма матросами. Сталося це в 1522 році. Оскільки моряки обігнули всю Землю, то й подорож їхню назвали першою навколосвітньою.

Практикуймо

Прослідкуйте шлях експедиції Фсршша Маголлаиа (мал. 14) і за допомогою карт атласу або форзаца підручника назвіть географічні об’єкти, позначені цифрами.

Це плавання мало дуже велике значення. Рухаючись постійно на захід, мандрівники повернулися вже зі сходу в те саме місце, звідки вони вирушили в експедицію. Отже, Земля — куляста. Також під час подорожі були відкриті нові землі, острови, протоки, океани. Мандрівники переконалися, що острови та узбережжя заселені різними народами, які мають свою мову та віру.

Пізнаймо більше

Першою жінкою, якій вдалося здійснити навколосвітню подорож, стала французька природ о дослідниця Жанпа Барре. Оскільки в ті часи жінок на кораблі не брали, тож їй довелося вдавати із себе чоловіка... А тривала ця мандрівка, між іншим, аж десять років — із 1766-го но 1776-іі.

З

Сучасні знання про форму та розміри Землі

Лише всередині XX от. перші космічні апарати передали фотографії нашої планети, зроблені з великої відстані (мал. 15).

Ці знімки підтвердили припущення про кулястість Землі, доведені як розрахунками давньогрецьких та пізніших учених, так і навколосвітніми подорожами.

Мал. 15. Перші космічні фотографії Землі

Сучасні методи досліджень дали можливість установити точні розміри нашої планети (мал. 16). Зокрема, відстань від полюса до центра Землі становить 6357 км. А от радіус екваторіальний — 6378 км, тобто на 21 км більший від полярного. Це означає, що наша планета — не куля, бо на полюсах вона сплюснута. Тож форму Землі вчені назвали «геоїдом» («гео* — Земля, «їдна» — подібна), тобто формою фігури, характерною лише нашій планеті (мал. 17).

Геоїд — це складна фігура, що визначається середнім рівнем океанів і має неправильну форму.

Форма і розміри Землі впливають на географічні процеси, що відбуваються на нашій планеті.

Пізнаймо більше

Цікаво, а які форму і розмір мають найближчі до Землі небес-пі тіла? Так форма слпного її супутника Місяця більш наближена до кулі, його діаметр становить лише 3-177 км. Форма Венерн також більш наближена до кулі, а її діаметр маііже такий, як у Землі, — 12 104 км.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Припущення і докази давніх греків давали правильне уявлення про світ, в якому жила людина.

Подорож Фернана Магеллана назавжди поклала кінець сумнівам про форму нашої Землі, на практиці було доведено її кулястість.

Сучасні методи досліджень дали можливість установити точні розміри нашої планети, а відтак уточнити її форму. Фі-

гуру на яку подібна Земля за формою, назвали «геоїдом*.

Форми і розміри Землі впливають на географічні процеси, що відбуваються на нашій планеті.

Практикуймо

1. Які докази древньогрсцькнх учспих переконують вас. що Земля мас кулясту форму?

2. За які заслуги вдячні нащадки внесли Магеллана в перелік видатних мореплавців усіх часів?

3. На основі яких досліджень учені визначили форму Землі як геоїд?

4. Розробіть проект щодо організації власної сучасної навколосвітньої подорожі. Якою може бути її мета, яким маршрутом пролягатиме, які способи пересування та витрати вона передбачатиме? За ким / чим у ній ви спостерігатимете?

5. Скористайтесь додатковими джерелами інформації і визначте. яке географічне значення кулеподібної форми Землі.

Ознайомтеся, перейшовши за QR кодом або за покликанням

https://cutt.ly/mlTvfvt

, зі статтею про Софію Яблонську — українку, яка здійснила пішколосвітню подорож.

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Особливості організації власних геог...
Наступна сторінка:   Рухи Землі та їх наслідки.^