Інформація про новину
  • Переглядів: 47
  • Дата: 28-04-2023, 22:30
28-04-2023, 22:30

Глобус - модель Землі.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Рухи Землі та їх наслідки.
Наступна сторінка:   Зображення земної поверхні на космічн...

 

6

ГЛОБУС — МОДЕЛЬ ЗЕМЛІ

Ви відкриєте для себе:

як давно людство використовує глобус; чи є насправді глобус джерелом інформації; як зорієнтуватися на глобусі.

1

Глобус: від давнини до сучасності

Дія зображення поверхні Землі використовують різні способи і моделі: плани, карти, макети, глобуси. Оскільки форма нашої планети найбільш наближена до кулі, то глобус (з латинської мови — «куля») виявився найкращою зменшеною моделлю Землі.

Ще в давнину грецькі вчені доводили кулясту форму Землі (згадайте дослідження Ератосфена). Дослідники / дослідниці вважають, що найдавніший глобус Землі був сконструйований у II ст. до нашої ери грецьким філософом Кратесом Ма-лоським (мал. 21).

Найдавнішим глобусом, який зберігся до наших днів, є глобус німецького географа Мартіна Бегайма (мал. 22). Він виготовив його в 1492 році, використавши карту світу з II ст. нашої ери Клав-дія Птолемея. Тому не дивно, шо на цьому глобусі немає Північної і Південної Америки, Австралії та Антарктиди.

Одним з найкращих глобусів давнини вважається глобус видатного німецького картографа Герарда Меркатора, з XVI ст., на якому, крім відомих континентів того часу, була позначена «Невідома земля*.

Сучасний глобус — це тривимірна модель Землі, яка наглядно демонструє нам розташування планети у просторі (космосі), кут нахилу земної осі та наслідки обертань Землі.

Глобус дає нам можливість правильно оцінити розміри Землі, площу материків і океанів, дійсні відстані між географічними об’єктами. На глобусі практично відсутні спотворення, тому, використовуючи ного масштаб, можна проводити найточніші розрахунки.

2

Види глобусів, умовні знаки на глобусі

Саме з глобусом більшість з нас асоціюють термін «географія*. Але за багато століть глобус змінив своє призначення. І якщо в давнину глобус виконував лише навчальну та дослідницьку функцію при відкритті невідомих територій, то в сучасному світі модель Землі використовують у найрізноманітніших галузях.

Практикуймо

Ознайомтеся з видами глобусів (мал. 23). Якими з них ви користувалися?

На загальногеографічних глобусах нанесені певними умовними знаками обриси суходолу, океанів, морів, річок та ін. Низовини на них позначають зеленим кольором, височини — жовтим, гори — коричневим. Форми суходолу і глибини океанів можна пізнати користуючись шкалою висот і глибин, яка розміщена на поверхні глобуса.

Пізнаймо більше

Є унікальні глобуси, які виконані лише в одному екземплярі. Так. одним з найбільших у світі є глобус Миру в Італії, діаметром 10 м, а піною ЗО тонн. Виготовлений з дерева, цей глобус може розмістити в собі 600 осіб.

Найбільшим па сьогодні у світі вважається глобус Eartha (Земля) у СІНА, в місті Ярмут, діаметром 12,6 метрів.

Якщо ж серйозно зайнятись теле- і кіноіндустрією, то можна отримати американську кінопремію «Золотпй глобус*.

Найдорожчим глобусом залишається витвір арабських майстрів зі скарбів античної Персії, з колекції «Скарби тисяча і однієї ночі* глобус, вкритий сузір’ям з 52 тисяч різноманітних дорогопіиттих каменів. Зберігається в приватній колекції в Ірапі.

Серед тематичних глобусів найпоширенішим є політичний. Він розповідає нам про країни світу, їхні кордони, столиці тощо. Зустрічаються глобуси рослинного покриву та тваринного світу, а також глобус «Будова Землі*, який демонструє внутрішню будову нашої планети.

Навчальні глобуси бувають різного розміру і, відповідно, діаметра, тому мають різний масштаб.

Глобус — це зменшена модель Землі. Отже, на ньому будуть зображені лише найбільші географічні об’єкти нашої планети: материки й океани, найвищі гори і вулкани, найбільші озера і річки, найбільші за населенням міста. Це називається картографічна генералізація — відбір і узагальнення зі всіх умовних знаків найголовніших. Сьогодні досягнення в науці і техніці дозволяють нам побачити планету з космосу так, як її бачать космонавти.

У програмі «Планета Земля* поверхня нашої планети зображена у вигляді космічних знімків. Па ньому позначені кордони держав, назви міст, вулиць. Масштабування можна здійснювати аж до номера будинку. І це лише початок нової географії в дослідженні земної кулі і Всесвіту.

Практикуймо

Чи може існувати глобус України?

3

Визначення напряіуііи на глобусі

«Ідеш. ідеш, а кінця не знайдеш* — загадка про те, як зорієнтуватися відносно сторін горизонту на поверхні глобуса.

З попереднього уроку ми дізналися, що для Землі характерне осьове обертання. Це означає, що всі об’єкти обертаються ннвколо земної осі, крім Північного і Південного ПОЛЮСІВ. Розглянемо уважно глобус. Два полюси з’єднані між собою умовними лініями — меридіанами (меридіан з лат. «полуденний»). Саме ці лінії чітко вказують па глобусі напрям «північ південь». Через будь-яку точку па поверхні Землі можна провести меридіан. Форма меридіанів на глобусі — півкола, їхня довжина однакова і становить приблизно 20 000 км. А довжина одного градуса меридіана становить 111,1 км. Усі меридіани однакові за довжиною, і проводять їх через 10, 20 градусів. Починають рахувати градуси від початкового меридіану, який проходить через обсерваторію в Гринвіч па околиці Лондона. Продовженням початкового меридіана є 180-й меридіан. 1 початковий, і 180-й меридіани па глобусах і картах позначені потовщеними лініями. Ці основні меридіани умовно ділять нашу планету на дві півкулі: на схід від нульового меридіана до 180-го — Східна півкуля, на захід — Західна півкуля.

Па однаковій відстані між полюсами проходить найдовша лінія на Землі — екватор. Саме ця лінія умовно ділить нашу планету па Північну і Південну півкулі. Через 10 або 20 градусів на північ і південь від екватора проводять лінії, які паралельні до екватора. Тому їх називають паралелі (від лат. «ті, що йдуть поряд*). Серед паралелей є також найважливіші лінії.

Окрім екватора, це — тропіки і полярні кола. Знайдіть їх на глобусі.

Довжина кожної наступної паралелі зменшується від екватора (1°®111,3 км) до полюсів (0 км). Відлік паралелей прийнято

вести від екватора на північ (0" 90°) і на південь (0: 90°). Екватор і паралелі чітко вказують напрям «захід - схід*.

Усі лінії на глобусі утворюють градусну сітку — систему умовних ліній паралелей і меридіанів, що перетинаються між СОбОЮ (мал. 24).

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Глобус — одна з найкращих моделей нашої планети.

Найдавніші глобуси свідчать про те, що люди йшли правильним шляхом пізнання Землі.

Існує багато різновидів глобусів, найбільш поширений загал ьногеографічний і політичний.

Усі лінії на глобусі утворюють градусну сітку — систему умовних ліній меридіанів та паралелей, що перетинаються між собою, а також дозволяють орієнтуватися у просторі.

Інтерактивні глобуси — сучасні досягнення науки і техніки, які дозволяють помістити земну кулю в наші гаджети.

Практикуймо

1. Використовуючи глобус, визначте, в яких півкулях розташовані Австралія, Північна Америка, Антарктида, Америка, Україна.

2. В якій півкулі розташований Північний полюс і Південний полюс?

3. Ви вирішили вирушити у навколосвітню подорож ио иира-лслі, на якій розташований ваш населений пункт. Визначте на глобусі цю паралель. Чи можливо здійснити таку мандрівку, використовуючи лише один напрямок, наприклад західпий? Які перешкоди вам прийдеті-ся подолати?

Ознайомтеся із віртуальним ресурсом «Планета Земля*, перейшовши за QK-кодом або за поклн-канпям

https://cntt.ly/AlTxq4d

. Залайте в пошуку державу Україна, свій населений пункт, вулицю, школу. Ви маєте шанс облетіти територію України ни імітаторі польоту. Які ваші враження від віртуальної мандрівки?

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Рухи Землі та їх наслідки.
Наступна сторінка:   Зображення земної поверхні на космічн...^