Інформація про новину
  • Переглядів: 58
  • Дата: 28-04-2023, 22:32
28-04-2023, 22:32

Зображення земної поверхні на космічних знімках та глобусі, картах, планах місцевості.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Глобус - модель Землі.
Наступна сторінка:   Визначення напрямків на карті.

7

ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА КОСМІЧНИХ ЗНІМКАХ ТА ГЛОБУСІ, КАРТАХ, ПЛАНАХ МІСЦЕВОСТІ

Ви відкриєте для себе:

чи може сучасний світ існувати без космічних та аерофотознімків;

чи можливо детально зобразити територію на глобусі;

у чому різниця між планом і картою.

1

Космічні знімки та аерофотознімки — найсучасніше зображення поверхні Землі

Досягнення науки і техніки дас нам можливість оглядати нашу планету та бачити її зображення з космосу, а також з висоти пташиного польоту (мал. 25). Завдяки ним ми отримуємо космічні та аерофотознімки.

Мал. 25. Літальні апарати, які здійснюють фотознімання поверхні Землі

Космічний знімок — це зображення поверхні Землі, виконане космічним супутником звичним способом (як фотографування в день) або радарним способом (по іншому — радіолокаційним).

Космічні знімки — це найсучасніший спосіб зображення поверхні Землі на площині.

Такі знімки охоплюють велику територію Землі, тому їх масштаб буде дуже дрібним.

Але значення таких зображень є надзвичайно великим, адже вони нам дають швидкі дані важливих процесів, що відбуваються на нашій планеті, наприклад: поширення забруднення, або ж в цілях воєнної розвідки. Зрештою, космічні знімки в Сонячній системі та у Всесвіті — це єдине джерело інформації про події поза Землею. Саме тому виконання як і саме опрацювання космічних знімків потребує дорогого обладнання і хороших спеціалістів.

Цікаво, що умовна межа між атмосферою і космосом проходить на висоті 100 км над рівнем моря (так звана «лінія Кар-мана*). Отже, всі фотографії що виконані вище 100 км — це космічні знімки.

Аерофотознімання — не фотографування земної поверхні з літака чи безпілотного літального апарату (БИЛА) за допомогою спеціальних фотокамер.

Отримані знімки картографи дешифровують, тобто йде процес розпізнавання об'єктів, які розташовані на місцевості та позначення їх відповідними умовними знаками.

Мал. 26. Приклад асрофото.тімка

Дешифрування аерофотоз-німків — це основний етап при створенні та оновленні карт. Залежно від призначення дешифрування може бути за-гальногеографічне та галузеве (тематичне): ґрунтове, військове тощо.

Багато аерознімків місцевості роблять із дронів. Дрони можуть скласти конкуренцію супутниковим знімкам. Безпілот-никн порівняно із супутником дають більш точні зображення місцевості в реальному часі.

Аерофотознімки мають дуже велике значення в сучасному світі, оскільки вони надають об’єктивні дані глобальних процесів на Землі (наприклад, зміни площі танення льодовиків), їх використання дозволяє доповнювати топографічні карти і плани місцевості детальними об’єктами, вивчати нові родовища корисних копалин, досліджувати важкодоступні території Землі, як-от гірську територію, заболочену чи густозаліснену ділянку. З допомогою аерофотознімків фіксують певні фізи-когеографічні та природні явища, як-от міграції тварин, лісові пожежі, виверження вулкану, рух цунамі тощо. В умовах ведення воєнних дій створення оновлених карт місцевості рятує життя людей і дас можливість вести військові операції.

2

Земна поверхня на глобусі

Про зображення Землі на глобусі мн говорили па попередніх уроках. Глобус відображає нашу земну кулю у зменшеному вигляді так, як ми можемо побачити її з космосу. На ньому зображена вся поверхня Землі і практично відсутні спотворення, тобто географічні об’єкти .'{ображені в такій формі, якими вони с насправді на нашій планеті. Глобус дозволяє проводити різноманітні вимірювання і в різних напрямках.

Недоліком глобуса є його незручність у користуванні на місцевості. Чим менший діаметр глобуса, тим менше інформації на ньому зображено.

План та карта — найбільш використовувані способи зображення земної поверхні

Перші зображення місцевості на площині створила ще печерна людина. Мудреці Античності підхопили ідею карти, розробили, вдосконалили її, поклавши початок наукового розвитку картографії — науки про карту'.

Пізнаймо більше

Перші найпростіші карти почали виготовляти задовго до ионвм инсемносгі. Доказом цього с знайдена 1965 року Мсжнріцька картосхема па території сучасної Черкащини, виконана на бивні мамонта (XV-XIII от. до в. е.).

Географічна карта — це зменшене й узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане у масштабі за допомогою умовних знаків (мал. 27). Як і глобуси, географічні карти нідносять до основних картографічних творів, і бувають вони у паперовому та електронному варіантах.

Але зображення поверхні Землі на карті, як і на глобусі, має певні недоліки. Оскільки куляста поверхня Землі на карті зображена як площина, то на карті існує багато спотворень. Чим більша територія зображена на карті, тим більше спотворень, і навпаки.

1 все-таки є дуже точні зображення земної поверхні на площині — це плани місцевості.

План місцевості — це зменшене детальне зображення невеликої ділянки земної поверхні, виконане у великому масштабі за допомогою умовних знаків (мал. 28).

Практикуймо

Ознайомтеся за допомогою атласу з умовними знаками, які використовують на планах місцевості.

На планах місцевості відсутня градусна сітка, тому напрям «північ - південь» вказує стрілка переважно у верхньому лівому кутку. Кривизна поверхні Землі на планах практично не спостерігається.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Космічне та аерофотознімання — не вікно з космосу. Аерофотознімання — це вікно з космосу, в якому ми можемо спостерігати та вивчати будь-яку місцевість на нашій планеті.

Дешифрування аерофотознімків — це основний етап при створенні та оновленні карт.

Карта — це своєрідна міжнародна мова спілкування.

Плани місцевості — це спосіб зображення земної поверхні на площині, де кривизна не має значення.

Карти та плани в житті людини відіграють дуже велику роль під час експедицій, подорожей, будівництва, землевпорядкування.

Практикуймо

1. Які особливості є однаковими для карти і плану місцевості, а які — відмінні?

2. Якими зображеннями ви скористаєтеся у наступних випадках:

під час дослідження наслідків змін клімату у світі під час реконструкції... утридепній пішохідпій мандрівці... під час вивченим

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Глобус - модель Землі.
Наступна сторінка:   Визначення напрямків на карті.^