Інформація про новину
  • Переглядів: 49
  • Дата: 28-04-2023, 22:33
28-04-2023, 22:33

Маштаб та його види.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Визначення напрямків на карті.
Наступна сторінка:   Визначення відстаней між об’єктами н...

9

МАШТАБ ТА ЙОГО ВИДИ

Ви відкриєте для себе:

чому з німецької мови слово масштаб перекладають як мірна палиця, а українською часто називають мірилом;

секрети псрсведсішя масштабу з одного виду в інший.

1

Масштаб та його види

Материки, країни, міста і села мають великі розміри. Показати їх на аркушах карти чи плану можна лише зменшивши. Важливо знати, наскільки зменшено розміри. Для цього на всіх зображеннях земної поверхні, окрім картин із пейзажем, вказують масштаб.

Масштаб — це відношення відстані на карті до відстані на місцевості.

Масштаб показує, у скільки разів зменшена відстань па плані чи карті порівняно з відстанню на місцевості.

Найчастіше на планах і картах підписують масштаб у такому виразі 1 : 5000. Він виражений дією ділення, де ділене завжди одиниця, а дільник — число, яке вказує, у скільки разів зменшена справжня відстань на місцевості. Це числовий масштаб, і всі його числа мають однакову одиницю вимірювання — сантиметр. Тож у скільки разів зменшені відстані на мал.34?

Поряд із числовим масштабом або без нього підписують більш зручний для визначення відстаней за картою чи планом, де вказують одиниці вимірювання. Незмінним у цьому записі є в 1 см, а далі вказують величину зменшення у метрах чи кілометрах (мал. 3-1). Це іменований масштаб, у якому для всіх чисел вказані одиниці вимірювання.

Зрідка на планах та деяких картах масштаб зображений графічно — у вигляді відрізка або лінійки, розділених на сантиметри. Біля кожної поділки вказане число, яке показує довжину відрізка на місцевості. На лінійці зліва від нуля сантиметровий відрізок поділений на міліметри. Цей масштаб, подібний па лінійку, називають лінійним (мал. 35).

На картографічних онлайн-сервісах теж є масштаб. На Картах Google (мал. 36) можна наблизити або віддалити карту, тобто масштабувати. Масштаб зображений відрізками, довжина яких змінюється при масштабуванпі. Залежно від налаштувань відрізок може бути поділений на дві частішії. Один показує реальну відстань у футах чи милях, а другий — у метрах або кілометрах.

Інколи доводиться порівнювати масштаби різних планів чи карт. Тоді виникає запитання: який масштаб більший? Зобразити на невеликому аркуші паперу поверхню нашої планети в реальних розмірах, тобто у масштабі 1:1, неможливо. Відстані на планах зменшують у тисячі разів (1: 5000, в 1 см — 50 м), а на картах — від десятків тисяч до десятків мільйонів разів (1:10 000, в 1 см — 100 м чи 1:10 000 000, н 1 см — 100 км). Іншими словами, на планах одиницю розділяють на тисячу частин, а на картах — на мільйон частин. Отже, більший той масштаб, у якого число зменшення відстаней менше.

2

Перетворення одного виду масштабу в інший

Числовим масштабом користуються тоді, коли треба дізнатися величину зменшення реальних відстаней на планах чи картах. Іменований та лінійний масштаби використовують при вимірюваннях відстаней. Прокладаючи маршрут далекої мандрівки на карті, краще використовувати іменований масштаб. Коли важливо визначити відстань на місцевості більш точно (до кількох метрів), то використовують лінійний масштаб.

Чи завжди иа картах с всі види масштабів? Усі три види масштабів зображають лише на топографічних картах, але в навчанні та житті користуються різними картами. Через це важливо вміти перетворювати один вид масштабу в інший.

Найчастіше доводиться перетворювати числовий масштаб в іменований. Для цього потрібно пам’ятати, що тут усі числа виражені в сантиметрах. Необхідно виконати перетворення одиниць вимірювання в дільнику. Якщо треба пройти на місцевості певний відрізок шляху, зображений на плані 1 см, то не кажуть, що треба пройти 5000 см на місцевості. На місцевості використовують більші одиниці вимірювання — метри та кілометри. Тож треба пройти 50 м. Тобто, перетворюємо числовий масштаб н іменований. Щоб перетворити іменований масштаб у числовий, потрібно виконати дії у зворотньому порядку.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Картографи зменшують зображення земної поверхні.

Па планах і картах указують масштаб або мірило для того, щоб можна було виміряти реальні відстані на місцевості.

Числовий, іменований та лінійний масштаби використовують для виконання вимірювань з різною точністю.

Практикуймо

Практична робота

Розв'язування задач иа перетворення одного виду масштабу в інший

Приклади розв'язування задач:

Приклад І- Перетворіть числовий масштаб 1 : 2000 в іменований.

Дія 1. Записуємо одиниці вимірювання до числового масш-табу. В 1 см — 2000 см.

Дія 2. Перетворюємо сантиметри в метри. В 1 см — 20 м.

Дія 3. Записуємо іменований масштаб. В 1 см — 20 м.

Відповідь: в 1 см — 20 м.

Приклад 2. Перетворіть іменований масштаб в 1 см — 2 км у числовий.

Дія 1. Перетворюємо кілометри в метри, а потім у сантиметри.

В 1 см 2 000 м, в 1см 200 000 см.

Вилучиємо одиниці вимірювання в іменовииого мисштибу.

1 : 200 000.

Дія 2. Записуємо числовий масштаб. 1 : 200 000.

Відповідь: 1 : 200 000.

Розв'яжіть задачі:

Зидича 1. Перетворіть числовий мисштиб 1 : 7000 в іменований.

Задача 2. Перетворіть іменований масштаб в 1 см — 7 км у числовий.

іадача 3. На плані відстань від дому до птколи 70 м, а на карті вона становить 7 см. Визначте числовий та іменований масштаби плану.

Порівняння зображень однієї території на картах різпих масштабів

Виконайте завдання.

Завдання І. Порівняйте масштаби і запишіть їх від більшого до меншого (дрібнішого).

Завдання 2. У якому масштабі охоплена більша територія, а в якому — менша?

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Визначення напрямків на карті.
Наступна сторінка:   Визначення відстаней між об’єктами н...^