Інформація про новину
  • Переглядів: 33
  • Дата: 28-04-2023, 22:34
28-04-2023, 22:34

Визначення відстаней між об’єктами на глобусі та карті.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Маштаб та його види.
Наступна сторінка:   Географічні карти та атласи.

 

 

10

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ НА ГЛОБУСІ ТА КАРТІ

Ви відкриєте для себе:

чому відстані на глобусі та карті визначають в градусах;

інструменти для вимірювань на глобусі та карті; для чого і як визначають відстані між об’єктами на глобусі;

способи визначення відстаней па плані та карті.

1

Особливості визначення відстаней на глобусі, карті та плані

Усі відстані між будь-якими об'єктами на глобусах та планах справжні. Звичайно, що для їх визначення потрібен масштаб. Глобус — зменшена модель Землі, а плани створюються для невеликих місцевостей, а тому спотворення відстаней на них незначне.

На картах малого масштабу не варто визначати відстані, тому що на них вони значно спотворені. Це стаеться через те, що неможливо розкласти (зобразити) поверхню кулі чи її частини на площині (аркуші паперу), не розрізавши або не зім’явши її. Тож для зображення земної поверхні на площині розтягують розірвані частини, спотворюючи відстані між об’єктами. Але ж на картах є масштаб. Так, він вказує величину зменшення глобуса, яким користувалися при створенні карт.

Визначити відстані на картах можна, використавши лінії градусної сітки, а отже, у градусах. Екватор та інші паралелі, а також меридіани утворюють кола і мають довжину 360 градусів. Довжина екватора та меридіанів становить приблизно 40 000 км. Поділивши її на 360 градусів, отримуємо довжину 1 градуса. Це 111,3 км, і цю величину варто запам’ятати. Довжина паралелей у кілометрах неоднакова, але її можна виміряти на глобусі.

Якщо два об’єкти розташовані на екваторі чи меридіані, то можна визначити відстань між ними у градусах. Наприклад, відстань від м. Києва до екватора вздовж меридіана у градусах становить 50". Помноживши 50 на 111,3 км. отримуємо 5550 км.

2

Інструменти для вимірювання відстаней між об’єктами на глобусі, карті та плані

Для вимірювання відстаней між об'єктами на глобусі, карті та плані можна скористатися різними інструментами (мал. 37). Найчастіше користуються лінійкою, краще прозорою та еластичною. Цнркуль-вимірювач необхідний для точного вимірювання відстаней па картах, де є лінійний масштаб, або кроками циркуля (довжина кроку 1 см) кривих ліній, якщо його немає. Курвіметром зручно вимірювати довжину кривих ліній. Його використовують ті, хто виконує багато вимірювань. Помічниками у вимірюваннях можуть стати нитка чи вузька смужка паперу.

Мал. 37. Інструменти для вимірювання відстаней між об’єктами на глобусі, карті та плані

З

Способи визначення відстаней на глобусі, карті та плані

Способи визначення відстаней відрізняються тим, на чому вимірюють, яким інструментом та який масштаб використовують.

Практикуймо

Визначення відстаней на глобусі.

Для вимірювання на глобусі знадобиться гнучка, еластична лінійка, нитка або смужка паперу.

Спосіб І. Короткі відстані на глобусі можна виміряти лінійкою. Визначену довжину множте на величину масштабу. На глобусах, зазвичай, вказують числовиіі масштаб, тож його перетворіть в іменований.

Наприклад, масштаб малого глобуса 1 :80 000 000, який при перетворенні в іменований матиме такий вираз: в 1 см 800 км. Якщо відстань, виміряна лінійкою, становить 2 см, то відстань між об’єктами дорівнюватиме 1600 км (2 см • 800 км).

Спосіб 2. Виміряти ня глобусі велику відстань допоможе нитка або смужка паперу. Прикладіть краіі нитки (смужки паперу) до першого об’єкта і .зафіксуйте довжину нитки чп паперу біля другого об’єкта. Приклавши відміряну частину нитки до лінійки, встановіть її довжину. Дилі иомножте цю довжину на величину масштабу.

Спосіб 3. Визначте відстань без інструментів, використовуючи градусну сітку.

Визначення ширини Індійського океану по екватору у градусах та кілометрах.

На карті визначте довжину відрізка екватора в Індійському океині у градусах. Для нього встановіть назви меридіанів на заході та сході цьою відрізка. На заході це буде меридіан 40й + 3е, а па сході — 100\ Отже, відстань у градусах становитиме 100a - 43° - 57°. Цю кількість градусів помножте на довжину Iй на екваторі й отримаєте відстань у кілометрах. 57е • 111 км = б 327 км.

Відповідь: ширина Індійського океану по екватору становить 57° та 6 327 км.

Перевірте цю відстань, скорнстаншись способом 2, тобто ниткою або смужкою паперу.

Аналогічно можна визнячатп відстані між будь-якими об’єктами. які лежать на одному меридіані в межах однієї півкулі (Північної чи Південної). Якщо потрібно впмірятп відстань між об’єктами, розташованими по різні сторони екватора на одному мерпдіииі, то при визначенні відстані у градусах треба додати їхні градусні значеним паралелей. Подумайте, чому.

Пізнаймо більше

Відстані між об єктами, розташованими на одній паралелі, визначають з деякими відмінностями. При визначенні відстані у градусах потрібно користуватися величиною меридіана. Також враховуйте, що паралелі мають різну довжину, тому й величина одного градуса паралелі буде різною. Тому варто користуватися спеціальною таблицею, де поміщепо довжипи одного градуса за паралелями.

Довжина дуги одного градуса паралелей

Паралель

0"

10 J

20

30J 10L

50J 60u

70L

80-

90°

Довжина дуги 1° паралелель. у км

111,3

109,6

104.6

96,5 85.4

71.7 55,8

38.2

19,4

0.0

Практикуймо

Визначення відстаней на карті та плані.

Для цього можна використати способи, якими визначали відстані на глобусі, але пам'ятайте, що карта та шіан — це зображений на площині. Тому вимірюйте відстань між двома об’єктами будь-яким зі згаданих інструментів. Скориставшись масштабом, вираховуйте справжню відстань на місцевості.

Найточніші виміри будуть на планах, а також на картах великих масштабів.

Вимірювання відстаней за допомогою циркуля-внмірювача та лінійного масштабу відбувається так:

на карті чи плані ніжки цир-куля-вимірювача розміщують на двох об’єктах, між якими визначають відстань; не змінюючи кут циркуля, праву його ніжку ставлять на поділку справа від 0 лінійного масштабу. Ліва ніжка повинна не виходити за межі відрізка зліва від 0;

визначають відстань від 0 до правої ніжки ннркуля-внмі-рювача, а це 1250 м;

дізнаються відстань від 0 до лівої ніжки циркуля. Як бачимо, відрізок зліва від 0 поділений на 10 коротких відрізків. Щоб обчислити довжину одного відрізка, нсобхідпо відстань, якій відповідає 1 см на карті, поділити на 10. У нашому випадку це 250 : 10 - 25 м. Далі відраховують від 0 ліворуч кількість таких відрізків і множать на довжину одного (25 м • 6-150 м). Додають отримані відстані й отримують загальну (1250 м - 150 м = 1400 м).

Пізнаймо більше

Як би точно, до міліметра, не вираховували па карті відстапь між об’єктами, така відстань не буде цілком правильною. Чому?

Для цього є багато причин. По-перше, на карті неможливо уникнути спотворень. По-друге, відстані на ній вимірюють як на илоскій поверхні. Насправді, рельєф на місцевості дуже різноманітний: яри, балки, височини, річкові долини. Л в горах, як стверджують науковці, визначену відстинь між двома об’єктами потрібно помпожити на 1,2.

Наприклад, у Карпатах виміряна між вершинами відстань на карті становить 5 см, масштаб карти І : 50 000. Отже:

1) 5 см • 1,2 - 6 см;

2) 6 см • 50 000 см = 300 000 см (3 тис. м. або 3 км).

Відповідь: відстань між вершинами становить 3000 м або 3,0 км.

4

Вимірювання відстаней на Картах Google

Картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси дозволяють швидко та без розрахунків визначити досить точні відстані між об’єктами.

Для визначення відстані на Картах Google на комп’ютері достатньо натисканням правої кнопки миші викликати меню, у якому буде команда «Виміряти відстань*. На смартфоні необхідно поставити шпильку (маркер) на Картах Google у точці початку вимірювання та вибрати об’єкт, до якого потрібно виміряти відстань (мал. 38).

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Використовуючи найпростіші інструменти, можна вимірювати відстані на глобусі, планах, картах та з допомогою масштабу визначати справжні відстані на місцевості.

Різні способи визначення відстаней між двома і більше об’єктами застосовують на різних зображеннях земної поверхні.

Точність вимірів залежить від вибору інструменту для вимірювання та спотворень на картографічних зображеннях.

Визначати точні відстані на місцевості дають можливість су-

часні картографічні онлайн-сервіси та онлайп-ресурси.

Практикуймо

1. Відстань між двома вершинами па карті становить 10 см. Яка відстань між цими вершинами на місцевості, якщо М 1 : 50 000?

2. У нас є дві карти. На першій відстань між містами становить 5 см, а масштаб 1 : 200 000. Яка ця відстань буде на другій карті, масштаб якої 1 : 400 000?

3. Масштаб карти становить 1 : 50 000. Якій відстані на місцевості буде відповідати відрізок на карті 1,2 см?

4. На топографічній карті виміряли відстань між двома заданими точками, одна з яких розташована на околиці села Жури, я друга — на перехресті доріг біля одинокого хвойного дерева. Відстань між цими точками зіставлено з лінійним масштабом (див. рисунок). Визначте, якою буде ця відстань (у метрах) на місцевості.

5. Визначте площу озера на карті масштабу 1 : 700 000, яке мас форму кола, радіус якого 7 см.

6. Користуючись картою України, визначте відстань між Львовом і Києвом. Розрахуйте, скільки часу вам необхідно для подолання цієї відстані, якщо ви будете їхати автомобілем із середньою швидкістю 100 км за годину. Скільки пального вам необхідно придбати, якщо ваш автомобіль сиоживає 6 літрів на 100 км?

7. Використовуючи градусну сітку Землі иа картах атласу, визначте відстань від м. Лондон до екватора.

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Маштаб та його види.
Наступна сторінка:   Географічні карти та атласи.^