Інформація про новину
  • Переглядів: 47
  • Дата: 28-04-2023, 22:42
28-04-2023, 22:42

Географічні карти та атласи.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Визначення відстаней між об’єктами н...
Наступна сторінка:   Легенда карти. Географічна карта в жит...

 

11

ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ ТА АТЛАСИ

Ви відкриєте для себе:

чи правда, що карти ніколи не старіють і, незважаючи на вік людини, заманюють її у свої нетрі, щоразу збільшуючи й оновлюючи інформацію невідомими позначками; для чого використовують атлас; які сучасні картографічні онлайн-ресурси с доступними для нас.

1

Класифікація карт

Як можна собі уявити урок географії без великої настінної карти, яка закриває ледь не всю шкільну дошку і щоразу дає можливість більш доступно отримати знання про поверхню нашої планети?! Як можна уявити читання роману про пригодницьку навколосвітню мандрівку без перелнстування розмальованих карт атласу? Ну, звичайно, важко. Адже карти дають нам додаткові знання, формують зацікавленість, полегшу ють просторову орієнтацію.

Географічна карта — один з най унікальніших витворів людської уяви. Перші справжні географічні карти створили давні греки. Саме в Античній Греції знаходяться витоки картографії і географії, як і більшості наук. Скільки людської праці вкладено!

А через велику їх різноманітність та сучасне використання в електронній версії значимість карт лише зростає. Знайте це, пам’ятайте про це, коли розглядаєте карту, пробігаєте поглядом по знімках рік, піднімаєтесь уявно на вершини гір чи здійснюєте віртуальні мандрівки в глибини океанів.

Практикуймо

Проаналізуйте схему «Класифікація географічних карт*.

Карти світу, півкуль, материків і їх частин виконані у дрібному масштабі, так як охоплюють всю поверхню земної кулі, або її великі території.

Загальногеографічні карти — оглядові, на яких зображено зовнішній вигляд поверхні Землі, а всі об’єкти — з однаковою деталізапісю. тобто рівні між собою. Вони містять інформацію про рельєф, води, населені пункти, кордони держав тощо (фізична карта світу, півкуль, фізична карта України).

Тематичні карти відображають певну тему і детально подають інформацію (карта ґрунтів, рослинного покриву, політична карта тощо).

Комплексні карти можуть поєднувати загальногеогра-фічннй та тематичний зміст.

Великомасштабні карти ще нази ва ють 14)11017)3 фі чни ми.

На них зображують невеликі ділянки місцевості, тому вони є насиченими, детальними і практично не мають спотворень (мал. 39). Топографічні карти відносять до загальиогеографічних, оскільки па таких картах зображені всі географічні об’єкти: рельєф, рослинність, водні об’єкти, населені пункти і транспортні магістралі. Також такі карти не мають градусної сітки. Вона просто винесена за межі зображуваної ділянки і позначена на потрійній рамці карти.

Топографічні карти мають надзвичайно велике значення в житті людини. На уроках географії ви лише знайомитиметесь з основами таких карт: характеризуватимете місцевість, вираховуватимете відстані між об’єктами, визначатимете координати, орієнтуватиметесь на місцевості під час змагань, екскурсій. У професійній діяльності такі карти використовують геологи, географи, військові.

2

Географічні атласи

У II ст. грецький географ Клавдій Птолемей написав посібник «Керівництво з географії*, до якого додав збірник з 27 карт. Саме цей збірник карт Клавдія Птолемея вважають чи не першим атласом у світі. Серед цих карт найбільшої слави зазнала карта світу, оскільки нею мандрівники користувалися майже 1,5 тисячі років.

Проте термін «атлас» для своїх збірників карт вперше Застосував відомий німецький картограф Герард Меркатор у 1570-1595 роках («Атлас Європи», «Атлас світу*).

Атлас — це систематизований збірник географічних карт, які пов’язані між собою єдиною тематикою, масштабом, картографічною проекцією, доповнені фото-, ілюстративним та довідковим матеріалом.

Сучасні географічні атласи класифікують подібно до класифікації карт. Тобто атласи поділяють за змістом (наприклад: загальногеографічні, тематичні, пізнавальні), за призначенням (навчальні, дорожні, туристичні, військові, морські навігаційні). за форматом (наприклад, кишеньковий атлас, настільний, атласи з наліпками, для дітей), за охопленням території (наприклад: атлас світу, області).

Практикуймо

Проаналізуйте детально навчальний настільний атлас для б класу. Дайте відповіді на такі запитання:

Які карти вам найбільше сподобалися?

Чи вбачаєте ви спільні риси в картах цього атласу?

Окрім карт, який довідковий матеріал наявний в атласі?

з

Картографічні онлайн-ресурси

З розвитком мережі «Інтернет* з'явилося багато картографічних онлайн-ресурсів та сервісів. Картографічний сервіс (з англ. «послуги») — це спеціалізована інформаційна система, що надає просторові дані у вигляді інтерактивної карти.

Ви вже користувалися послугами Google Maps, сервісу «Планета Земля*. Тепер ознайомтеся з іншими популярними картографічними ресурсами.

HERE WeGo — картографічний сервіс, де зібрано каоти більше 200 країн з цікавим дизайном.

Open Street Map — картографічний сервіс, що містить карту всього світу, до створення якої може долучитися кожен бажаючий, додаючи дані про місцевість, у якій живе. Тож ви можете допомогти наповнити її різноманітними даними (про стихійні лнха тощо).

Отже, картографічні онлайн-ресурси мають багато переваг: автоматичний пошук інформації; швидке оновлення бази даних; довільне збільшення об’єктів та масштабування; точне визначення положення перебування.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Карта — друга мова географи — мова дохідлива і лаконічна, економна, насичена інформацією.

Географічні карти поділяють за охопленням території і, відповідно, масштабом, а також за змістом та призначенням.

Атлас — це зібрання карт, зручне для використання у вивченні географії.

Картографічні онлайн-ресурси мають багато переваг над паперовими картами.

Практикуймо

1. На аркуші паперу формату А1 спробуйте накреслити план своєї вулиці, мікрорайону чи населеного пункту. Щоб краще розгледіти архітектуру на плині, будівлі та пам’ятники можна

малювати різномаиїтиимн способами. Використовуйте кольорові олівці, маркери, фарби. Оргапізуйте виставку планів та їх ібговорення за таким планом:

Чим цікаве ваше поселенця?

Чи достатньо зелених насаджень у вашому районі?

Які об’єкти варто збудувати, щоб вате поселення було зручнішим для проживання?

Чим ваш план відрізняється від плану місцевості, що зображений в атласі?

2. Створіть гру «Склади паяли*.

Я інтериет-джерел виберіть план мікрорайону свого міста, села чи територіальної громадп (як приклад, такі плани е на сайті міської ради чи територіальної громади). У кількох екземплярах роз-друкуйте план у форматі A-І та наклейте на картон. Доповніть його підписами, контурами та кольорами важливих об’єктів району, обов’язково в центрі — школу, у лівому верхньому кутку илаиу позначте стрілку «північ - півдсиь*. Кожен план розріжте иа різиу кількість частин (наприклад, 8 та 16). R окремі конверти покладіть з різною кількістю частин. Наприклад, у конверті №1 буде план із 8-ми пазлів, у конверті №2 — із 16-ти пазлів.

Створити гру паяли можна з допомогою онляйн-сервісів. Наприклад, Jigsaw Planet (мал. -10). Перед тим як створювати пазл, виберіть на Google Картах довільного розміру територію навколо вашого закладу освіти, зробіть фото екрана і збережіть це зображення.

Яяреєструватись на оилайн-сервісі, зі збереженого зображення створіть свій пазл різної складності (за кількістю частин, формою). Створеним иазлом можна обмінюватися з однокласниками / однокласницями.

Використовуйте иазли впродовж вивчення розділу.

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Визначення відстаней між об’єктами н...
Наступна сторінка:   Легенда карти. Географічна карта в жит...^