Інформація про новину
  • Переглядів: 54
  • Дата: 28-04-2023, 22:44
28-04-2023, 22:44

Географічна карта в житті людини.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Легенда карти. Географічна карта в жит...
Наступна сторінка:   Будова літосфери.

 

13

ГЕОГРАФІЧНА КАРТА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Ви відкриєте для себе:

яке значення мас географічна карта в житті людини;

світ карти у висловах людей.

І

Карта — відкрита книга

Географічна карта — унікальний винахід людства, необхідний та дуже важливий у життєдіяльності кожного з нас. У давні часи зародилася наука картографія, яка з грецької мови перекладається "малювати", «писати», «графити». Вона тісно пов’язана з географією і свої витоки бере від перших малюнків-схем. створених на стінах печер та бивнях мамонта.

Всі досягнення та відкриття люди, серед яких були і мандрівники, вчені-географи, наносили на карту. Карти вдосконалювали, їх намагалися зробити такими, щоб воші були практичними у використанні і на них можна було визначати напрями, відстані, кути, тобто здійснювати математичні розрахунки. Па карту була нанесена градусна сітка. Створення карт — це дуже складний процес. Завдяки умовним позначенням карта розповідає нам про форми земної поверхні, залягання корисних копалин, мінливість клімату та погоди, рух течій, тваринний та рослинний світ планети, а також види господарської діяльності людей і багато чого, що оточує наш світ.

У житті та практичній діяльності людини зустрічаються різноманітні види картографічного зображення: топографічні карти і плани та дрібномасштабні карти. Усі дослідження та господарська діяльність людей з карти починається і картою закінчується. Карта дає можливість передбачати стихійні лиха, планувати будівництво сіл і міст, доріг, трубопроводів, здійснювати пошуки корисних копалин, планувати житло. Її

ми беремо в мандрівку. Вона стала одним з основних засобів орієнтування на місцевості.

Пізнаймо більше

Перша сучасна карта території України створена 1648 року французьким інженером та картографом Гійомом Левасссром де Бопланом. На ній легально відображена смуга між 47® та 505 північної широти з описами гідрографічної мережі і населених пунктів біля Дніпра, Дністра та Південного Бугу.

Моя. 43. Генеральнії карта України Гійома Левассера де Попхана

З розвитком сучасних електронних видів подачі інформації люди отримали можливість здійснювати автоматичний пошук даних місцевості, які безперервно оновлюються. Зокрема, карти погоди, навігаційні карти та карти бойових дій і повітряних тривог. Отже, карта необхідна у всіх видах діяльності і життя людини.

2

Карта у висловах людей

Практикуймо

Створення проекту на тему: «Географічна карга в житті людини». Нижче подані вислови про карту різних людей. Виберіть один з них, який вам зрозумілий. Опрацюйте інформацію в інтернет-ресурсях, узагальніть та переформятуйте у впгляді твору-есе, коміксів, графічної схеми, малюнків. Проявіть свою творчість на шшері та створіть неповторний твір на вибрану вами тему та про значення географічної карти у вашому житті.

Вислови про географічну карту:

Карта — альфа і омега (початок і кінець) географії.

Без карти немає географії.

Весь світ на аркуші паперу.

Карта — відкрита книга.

Карта — вікно у світ.

Карта — очі армії.

З карти будь-яке географічне дослідження розпочинається

і картою закінчується.

Карта важливіша за текст тому, що «говорить* яскравіше, наочніше найкращого тексту.

По карті можна здійснювати віртуальну мандрівку, як і наяву.

Карта — дуже складний твір, який виник у ході розвитку людства.

(Ваш власний вислів та ваші роздуми про значення географічної карти у житті та господарській діяльності людини).

Знаймо, вміймо і використовуймо вжитті

Карта — важливе джерело знань про географічну оболонку, в якій живе людина.

Вміння читати карту, розуміти її «мову* дає нам можливість краще орієнтуватися в географічному середовищі, розуміти прнчннно-наслідкові зв’язки явиш і процесів у природі, які впливають на життя людини.

Ваші знання і вміння, які ви отримали при вивченні теми, додадуть вам впевненості у вирішенні багатьох життєвих проблем .

Практикуймо

1. Створіть карту своєї області «Мій рідний край*. Варіант виберіть самостійно.

Виріант 1. Знайдіть в інтернеті контурну карту області (мил. 44). Видрукуйте або відкрийте (завантажте) в додатку, в якому можна робити надписи і малювати. Шдиашіть на карті назви: найбільших річок, міст, назву свого населеного пункту. Позначте умовним знаком найвищу точку області та її висоту над рівнем моря. Нанесіть контуром нийбільші лісові масиви, найбільші заповідні території. Позначте пайбільші об’єкти: аеропорт, морський порт, підприємство, унікальні історичні та ппиполні об’єкти.

Варіант 2. Відкрийте додаток Google Мої карти (мал. 45). Ознайомтеся з інструментами додатка. Позначте на карті місця у своїй області, які ви відвідали. Напишіть свої враженим про них та додайте фотографії. Запишіть назву карти та збережіть її. Поділіться своєю картою з однокласниками та попросіть, щоб вони оцінили її в коментарях.

2. Оцініть створену карту за такими показниками: якість виконаним, кількість об’єктів та інформації про них, різпомапітпість умовних знаків.

ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ

Земля на глобусі й карті

Гра «Знайди на глобусі*.

https://cutt.ly/XMlcuUz

Гра ♦ Деш нфратор ♦.

https://cutt.ly/uMlv6Vg

Гра «Навколосвітня подорож Магелла-па».

https://cutt.ly/IMlDOap

Гра «Вивчаймо умовні знаки».

https://cutt.ly/GMI5dMB

Гра «Способи зображення Землі*.

https://cutt.ly/XMOozJJ

Гра «Географічні координати*.

https://cutt.ly/EMOdejx

Гра «Перетворення масштабу*.

https://cutt.ly/qMOhOOX

Узагальнення. Гра «Земля на глобусі й карті».

https://cutt.ly/OMOTDXO

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Легенда карти. Географічна карта в жит...
Наступна сторінка:   Будова літосфери.^