Інформація про новину
  • Переглядів: 41
  • Дата: 28-04-2023, 22:51
28-04-2023, 22:51

Зовнішні прлцеси на земній поверхні. Зсуви - наслідок діяльності зовнішних сил.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Вулканізм, вулкани. Гарячі джерела та ...
Наступна сторінка:   Абсолюна і відносна висота місцевості...

18

ЗОВНІШНІ ПРОЦЕСИ НАЗЕМНІЙ ПОВЕРХНІ. ЗСУВИ — НАСЛІДОК ДІЯЛЬНОСТІ ЗОВНІШНІХ сил

Ви відкриєте для себе:

яку роботу виконують внутрішні та зовнішні сили, створюючи форми поверхні Землі; що таке вивітрювання і як воно пов’язане з руйнуванням гірських порід:

ЯКИМ чином вітер, водні потоки беруть участь у

формуванні поверхні Землі;

зсуви — наслідок діяльності зовнішніх сил.

1

Сили, що формують поверхню Землі

Внутрішні та зовнішні сили! Споконвіку вони викопують свою невтомну безперервну роботу. Будують, руйнують, переносять, відкладають та знову будують.

Щойно внутрішні сили створюють на поверхні Землі витвори різноманітних форм (гори, долини, конуси вулканів, велетенські тріщини), як водночас долучаються зовнішні сили. Вони своїми діями руйнують гірські породи, згладжують, вирівнюють земну поверхню. А згодом переносять подрібнені ВОДОЮ і вітром піщинки, відкладаючи в підніжжях гір.

Внутрішні і зовнішні сили ніби змагаються між собою у своїй природній фантазії, виконуючи спільну роботу.

2

Руйнування гірських порід внаслідок впливу зовнішніх сил

Руйнування та зміну гірських порід під дією коливань температури повітря, вологи і живих організмів називають виві-трюванням.

Зовнішніх чинників, які руйнують гірські породи та змінюють поверхню Землі, є дуже багато, але всі вони діють взаємопов’язано і взае-мозлагоджсно.

Розрізняють фізичне, хімічне та органічне вивітрювання.

Фізичне вивітрювання відбувається під впливом зміни температури повітря протягом доби. При нагріванні гірська порода розширюється, при охолодженні — стискається та розтріскується, і починається процес її руйнування.

На поверхні Землі є місця, де спостерігається різка зміна температур повітря протягом доби. Наприклад, у пустелі. Тому там фізичне вивітрювання відбувається дуже інтенсивно. Скелі-останці є результатом такого вивітрювання. З часом вони зруйнуються повністю.

Хімічне вивітрювання пов’язане з властивостями води і кисню, які вступають у реакцію з гірськими породами через хімічні процеси.

Вода — потужна сила в природі, вона не лише проникає в усі тріщини земної кори, вимиває і переносить гірські породи, але є універсальним розчинником. Вона розчиняє деякі гірські породи та інші мінеральні речовини, а також створює підземці пустоти, будуючи унікальні форми рельєфу — сталактити (нависають зверху) та сталагміти (нагромаджуються знизу). Найбільш поширеним хімічне винітрювання є в районах залягання таких гірських порід, як гіпс і вапняк.

Пізнаймо більше

У Тернопільськії! області через розчинення підземними во-дилш гірських иирід утворилася найдовша гіпсова иечера у

світі, що увійшла до Кпити рекордів Гіпнеся. Печера е лабіринтом ходів, галерей, коридорів різного розміру у пластах гіпсу.

Відео про печеру можна переглянути за QR-кодом або за адресою

https://cntt.ly/P33A0ML

Вода в поєднанні з хімічними властивостями повітря виконує свою руйнівну роботу. Кисень реагує з гірськими породами через процес окислення.

Наслідком є утворення іржі на скелях. Вивітрювана ділянка стає більш сприйнятливою до руйнування.

Органічне вивітрювання виникає в результаті руйнування гірських порід під впливом живих організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів, лишайників тощо).

У процесі вивітрювання гірських порід беруть участь живі організми: молюски, які свердлять камінь, коренева система рослин, мохи, лишайники, що поселяються на скелях.

Рослини своєю кореневою системою проникають у гірські породи, викликають її розтріскування та руйнування. В результаті утворюється пухка порода, яка з часом розсипається.

У руйнуванні гірських порід. їхній зміні та перетворенні беруть участь одночасно чи з переважанням якогось одного всі процеси вивітрювання.

З

Яким чином вітер, водні потоки беруть участь у формуванні поверхні Землі

Допомагають, підсилюють та прискорюють ці руйнування робота вітру і дощів, робота текучих вод. інше.

Дощі вимивають, а вітри видувають пухкі частинки гірської породи. Так формуються скелі, кам’яні брили зі стрімкими схилами та останці. Іноді природа постарається — і скелі набувають дивних форм. Одне з українських сакральних місць — скелі Довбуша, знаходиться на межі Івапо-Фрапків-ської та Львівської областей. Тут утворилися химерні кам’яні гіганти, що колись відпочивали на дні прадавнього океану Тетіс.

 

На руйнування, перенесення, відкладання гірських порід та утворення форм по верхні землі мають особливий вплив води потоки, що здійснюють ерозійну діяльність Водна ерозія — це руйнівна робота не ріоднчних і постійних водних потоків, як рухаються в напрямку пониження рельєфу Спочатку появляється виїмка, яка в про цесі руху водного потоку поглиблюється та перетворюється на яр, який з часом заростає рослинністю і перетворюється на балку.

А що людина? Людина вже закінчує незавершену роботу природи, вона сприяє руйнуванню або, навпаки, допомагає природі приборкати її стихію.

Вивітрювання гірських порід, а також вітер, опади, водні потоки і людина діють злагоджено, як одна команда, доповнюючи або знищуючи роботу один одного.

4

Зсуви — наслідок діяльності зовнішніх сил

Зсуви — сповзання гірських порід вниз схилом під дією сили тяжіння. Причинами виникнення зсувів можуть бути землетруси, підземні та поверхневі води, сильні опади, вивітрювання та склад гірських порід. 80% зсувів у наш час пов’язано з діяльністю людини. Небезпека зсувів полягає в тому, що величезні маси ґрунту, раптово зміщуючись, можуть призвести до руйнування будників, доріг, мостів, ліній електропередач, а також до загибелі людей.

Внпикнеїшя зсувів е великою проблемою для України. Особливо вони поширені в Карпатах, на височинах та в долинах річок. Береги Дніпра складені в основному з дуже пухких порід, які можуть вбирати в себе велику кількість рідини та в результаті розбухають і перетворюються на масу, що рухається вниз по схилу, утворюючи так звані пливуни.

Потужні потоки дощової води розмивають ґрунт, наслідком чого с відвалювання брил землі, иа яких живуть люди.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Вивітрювання — це руйнування та зміна гірських порід під дією коливання температури повітря, вологи і живих організмів. Розрізняють фізичне, хімічне та органічне вивітрювання.

Усі чинники вивітрювання гірських порід, види вивітрювання і руйнівна робота вітру, водних потоків, дощ і сніг, рослини, тварини, мікроорганізми та людина створюють разом з внутрішніми силами неповторний світ вигляду поверхні Землі.

Зсуви ґрунту утворюються в основному внаслідок зовнішніх сил Землі.

Практикуймо

1. Розробіть пам'ятку дія жителя / жительки і туриста / туристки про ознаки утворення зсуву (буклет, ностер, флаєр).

2. Як нонередити нро загрозу зсуву місцеву громаду? Ваші

ДІЇ.

3. Знайдіть поблизу школи чи в лісі, на березі річки, в туристичній мандрівці місце, об’єкти рельєфу, які змінюються, руйнуються під виливом зовнішніх сил Землі.

Складіть план дослідження. Алгоритм і план дослідження шукайте в §3. Підготуйте звіт-нрезентацію для однокласниць ти одиоклисииків.

4. Проведіть дослідження поширепня зсувів у вашій місцевості. Опитайте батьків, старших людей, якщо такі процеси спостерігаються у вашому селі, місті. Опишіть їх причини і наслідки.

 
Попередня сторінка:  Вулканізм, вулкани. Гарячі джерела та ...
Наступна сторінка:   Абсолюна і відносна висота місцевості...^