Інформація про новину
  • Переглядів: 50
  • Дата: 28-04-2023, 22:53
28-04-2023, 22:53

Абсолюна і відносна висота місцевості. Горизонталі. Шкала висот і глибин.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Зовнішні прлцеси на земній поверхні. З...
Наступна сторінка:   Основні форми рельєфу поверхні Землі. ...

 

19

АБСОЛЮТНА І ВІДНОСНА ВИСОТА МІСЦЕВОСТІ. ГОРИЗОНТАЛІ. ШКАЛА ВИСОТ І ГЛИБИН

Ви відкриєте для себе:

що таке абсолютна і відносна висота місцевості; про що розповідають горизонталі; як читати рельєф на дрібномасштабних географічних картах.

1

Абсолютна і відносна висота місцевості

Люди з давніх часів мали потребу орієнтуватися на місцевості і зокрема визначати де "вище", де "нижче".

Сукупність усіх нерівностей па поверхні Землі називають рельєфом. У рельєфі можна зустріти такі форми (мал 67):

гора, горб, які мають обов’язково вершину, схили та підошву;

улоговина, що є формою поверхні, протилежною горі або горбу;

хребет — витягнуте підвищення;

лощина — заглибина, яка знижується в певному напрямі;

сідловина — місце з’єднання двох лощин. їх іноді називають перевалами.

Рельєф є однією з найважливіших природних частин місцевості. З ним тісно пов’язані утворення річок, боліт, струмків, джерел води. Рельєф сильно впливає на господарську діяльність людини під час будівництва, прокладення шляхів, у військовій справі.

Трудність зображення рельєфу на площині в тому, що його слід відобразити в трьох вимірах (ширину, довжину, висоту -тобто об’ємність).

Такий спосіб був знайдений лише у XVIII столітті — спосіб горизонталей.

Пізнаймо більше

Зображення рельєфу горизонталями започаткували у XVIII ст. З давніх часів і до 1774 року застосовувалося картинне зображення рельєфу, ня якому нерівності земної поверхні позначалися малюнками. Таке зображення було непридатне для вимірювання висот. Горизонталі були винайдені англійським математиком Чарльзом Гаттоном. Роблячи обмір гори, учений отримав показники на карті висот різних точок. Гаттои зауважив: якщо з’сдпати точки висот одного рівня, то рельєф гори сприймається візуально.

Люди зауважили, що вода в стані спокою, налита в будь-яку посудину, завжди займас горизонтальне положення, незалежно від того, яке положення ми надаємо посудині. Те саме можна спостерігати на березі океану.

За початок відліку висот на Землі прийнято рівень океану. Висоту точки, визначену від рівия океану, називають абсолютною висотою.

Абсолютна висота вимірюється в метрах та визначається по вертикалі від рівня океану. Але у людей була завжди потреба у визначенні висоти однієї точки поверхні місцевості відносно іншої.

Відносна висота показує, на скільки одна точка земної поверхні вища за іншу по вертикалі (мал. 68).

Абсолютну і відносну висоту можна визначити спеціальним приладом нівеліром (з французької «вирівнювати»). Щоб

порівняти висоту будь-якої точки на поверхні з рівнем океану треби провести нівелювання — процес визначення відносної висоти точок земної поверхні (мал. 69).

Рельєф на планах і картах зображають за допомогою ліній (горизонталей). які з’єднують на місцевості точки з однаковою висотою.

Спосіб горизонталей дає можливість легко визначити в будь-якій точці абсолютну і відносну висоту місцевості. її похилу, загальне уявлення про форму рельєфу (мал. 71).

2

Про що розповідають горизонталі

Горизонталі, синонім «ізогіпси*.

(з грецької «ізос* — рівний, «гіп-сос» — висота), сполучають точки місцевості з однаковою абсолютною висотою від рівня океану.

Зображення рельєфу на плані і карті доповнюють числовими позначками окремих висот точок на місцевості, а також підписами горизонталей (план).

Па планах горизонталі проводять через однакову кількість метрів:

5 м; 10 м (вказано внизу плану).

На дрібномасштабних картах горизонталі проводять через 100 м,

200 м, 500 м.

Крутизну схилу визначають за характером зближепня горизонталей. Чим ближче одна від одної воші розташовані, тим схил крутіший (мал. 72).

На планах напрямок схилу показує позначення на горизонталях — бергштрнх (схилопоказник) — штришок за напрямом зниження похилої форми рельєфу (мал. 71).

Горизонталі дають можливість прочитати на карті різні елементи рельєфу (мал. 67, мал. 73). xv

з

Зображення рельєфу на дрібномасштабних картах

На дрібномасштабних картах для зображення нерівностей додатково використовують спосіб пошарового фарбування.

В основі цього способу — проведені на карті горизонталі або ізогіпси, простір між якими зафарбовують певним кольором. Шкала висот суходолу — зелено-коричнева і побудована за принципом: що нижче, то зеленіший; що глибше, то темніший коричневий.

Шкала глибин синьо-блакитна. Побудована за принципом: що глибше, то темніший синій. Колір шкали глибин нагадує природне забарвлення вод морів.

Позначки абсолютних висот суходолу на картах вказують чорним кольором, а глибин — синім.

Пізнаймо більше

Основою кожної киртн сьогодні є аеро-фотознімки. Ними користуються і тоді, колтт треба зображати горизонталі. Кожну ділянку земної поверхні фотографують з двох різних точок, як зображено на (мал. 72). Згодом за допомогою етере-оінструменту наносять криві лінії однакової висоти.

Знаймо, вміймо і використовуймо вжитті

Рельєф с тривимірним зображенням, тому його найскладні-

ше відобразити па карті.

Абсолютна висота точки місцевості визначається від рівня моря. Відносна висота показує, на скільки одна точка земної поверхні вища за іншу по вертикалі.

Горизонталі є основним способом зображення рельєфу земної поверхні на планах та географічних картах.

Вміння читати та бачити рельєф поверхні за горизонталями допомагає людям у практичному житті. Наприклад, під час прокладання туристичного маршруту, при виборі ділянки під будівництво будинку, прокладанні доріг, закладенні мостів.

Практикуймо

1. Знайдіть профіль юрба, що відновідас малюнку горизонталі.

2. Назвіть три причини, чому потрібпо павчитися читати рельєф за горизонталями.

3. Рельєф, як і земна куля, є тривимірним зображенням. Використовуючи пластилін різних кольорів та інші підручні матеріали, створіть модель невеликого горба та відобразіть на ньому горизонталі зи доиомогою горизонтальних ило-щші. Розрахуйте абсолютну висоту створеного вами юрба від підніжжя. Підошву горба умовпо прийміть за рівень океану.

Практична робота

Визначення за илаиом, фізичними киртами ибсолютної та відносної висоти окремих об’єктів.

Працюємо з планом місцевості

1. Визначте абсолютну висоту горба поблизу вітряків.

2. Визначте відносну висоту горба до річки.

3. Чи буде видно спостерігачеві залізничну станцію від кам’яного кар'єру?

4. Ви на велосипеді їдете ио шосе від вітряків до села Левадівка, а потім повертаєтесь назад. В який бік вам буде легше їхати — до села чи назад?

Працюємо з фізичною картою півкуль та України

5. Знайдіть на карті півкуль найвищу точку суходолу та найглибшу западину земної иоверхні.

Ни скільки перевищує глибини западини висоту вершини?

6. Відшукайте на карті півкуль Тибет і Амазонську низовину. За шкалою висот визначте абсолютні висоти їх розташування: відносну висоту цих територій.

7. За фізичною картою України з допомогою шкали висот визначте:

абсолютну висоту від рівня океану Києва, Львова; відносну висоту місцевості між пунктами.

8. Визначте, на скільки вище від рівня океану знаходиться: а ) Львів від Донецька;

б) Тернопіль від Херсону; а) Івано-Франківськ від Одеси.

9. За фізичною картою України визначте абсолютну висоту місцевості, на якій розташований ваш населений пункт.
Попередня сторінка:  Зовнішні прлцеси на земній поверхні. З...
Наступна сторінка:   Основні форми рельєфу поверхні Землі. ...^