Інформація про новину
  • Переглядів: 44
  • Дата: 28-04-2023, 22:54
28-04-2023, 22:54

Основні форми рельєфу поверхні Землі. Рівнини.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Абсолюна і відносна висота місцевості...
Наступна сторінка:   Основні форми рельєфу суходолу. Гори

 

20

ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ РІВНИНИ,

Ви відкриєте для себе:

які нерівності поверхні суходолу формуються внаслідок внутрішніх і зовнішніх сил Землі: що таке рівнини та які причинно-наслідкові зв’язки виливають на їх формування.

1

Форми рсльсфу поверхні Землі

Рельєф — сукупність різноманітних форм нерівностей земної поверхні.

Форми рельєфу утворюються в результаті взаємодії внутрішніх та зовнішніх сил Землі. Внутрішні сили створюють форми поверхні, а зовнішні — їх вирівнюють і будують свої. Цей процес неперервний і довготривалий у розвитку і часі.

Розрізняють планетарні, основні та дрібні форми рсльсфу.

До найбільших планетарних відносять материки та океанічні западини.

Материки — найбільші масиви суходолу Землі, основна частина поверхні яких виступає над рівнем моря. їх є шість: Євразія (найбільший за площею), Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида та Австралія (найменший за площею). Глибокі океанічні западини за сотні мільйонів років заповнилися водою, і утворилися океани: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північно-Льодовитий та Південний.

В межах планетарних виділяють основні форми рельєфу: рівнини (60% суходолу) та гори (25% суходолу). Під впливом зовнішніх сил безперервно формуються дрібні форми рсльсфу:

яри. річкові долини, улоговини, пагорби, печери тощо.

2

Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Рівнини — великі ділянки суходолу з плоскою або горбистою поверхнею. Висоти сусідніх точок мало відрізняються між собою. Рівнини відрізняються за висотою над рівнем моря.

Вони поділяються на низовини (абсолютна висота не перевищує 200 м над рівнем моря). Наприклад, Амазонська низовина, що е найбільшою на планеті, розташована в Південній Америці, її середня висота 15-100 м, і вона майже рівна та плоска. В Україні такою низовиною є Причорноморська.

Височини — це горбисті форми поверхні, що піднімаються на висоту 200-500 м.

Наприклад, Придніпровська та Подільська височини, що розташовані н межах України.

Пізнаймо більше

Придніпровська височини, що розгашовиии в центральній ча-

стипі України, в далекому минулому була великою гірською системою, вищою від Гімалаїв, найвищих гір суходолу. Ця ділянка України ніколи не покривалася морем. Гори під впливом зовнішніх сил зруйнувались і перетворилися на височину з максимальною абсолютною висотою 255 м.

Плоскогір’я — це також рівнини, досить високі — понад 500 м над рівнем моря. Наприклад, Бразильське плоскогір’я, розташоване в Південній Америці.

ІІа фізичній карті низовини зображають зеленим, височини — жовтуватим, плоскогір’я — світло-коричневим відтінком. Україна розташована на Східноєвропейській рівнині, де поширені низовини і височини.

За способом утворення рівнини бувають первинні, які утворилися внаслідок вертикальних рухів літосфери, підняття морського дна та відступу моря. На півдні України, біля Чорного моря, таким способом утворилася Причорноморська низовина. Вторинні рівнини утворювалися на місці зруйнованих гір чи в результаті твердих річкових напосів, що відкладалися в пониззі рік.

Наприклад, Месопотамська низовина сформувалася відкладеннями рік Тнгр і Євфрат.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Рельєф є результатом безперервної взаємодії внутрішніх та зовнішніх сил Землі і пов’язаний з будовою земної кори. Розрізняють планетарні, основні та дрібні форми поверхні Землі. Рівнини — великі ділянки суходолу з рівною або горбистою

поверхнею, воші належать до основних форм рельєфу. Рівнішії

ПОДІЛЯЮТЬСЯ ЗН ВИСОТОЮ над рівнем моря НН НИЗОВИНИ, ВИСОЧИНИ. плоскогір’я; за формою — на плоскі та горбисті; за віком — на давні та молоді; за способом утворення — на первинні та вторинні.

Практикуймо

1. Чому всі нерівності поверхні Землі відрізняються за віком, висотою над рівнем моря ти формою?

2. Майже всі форми рельєфу суходолу Землі мають додатні показники горизонталей, а океанічні западини — від’ємні. Як це пояснити?

3. Створіть свою схему иричинно-наслідковнх зв'язків формування рельєфу рівнин суходолу. Роботу виконайте на аркуші А4. Зв’язки відобразіть стрілками:

причини-*■ наслідок

Практична робота

Позначення на контурній карті рівнин

Амазонська низовина. Бразильське плоскогір’я. Месопотамська низовина. Східноєвропейська рівнина. Подільська височина, Придніпровська височина. Придніпровська низовина

Опис рівнин за фізичною картою

Алгоритм виконання

Розташування рівнин на фізичній карті (в якій півкулі, на якому материку; в якій частиш материка; поблизу якого океану, моря).

Які гори, надгір’я оточують рівнину?

За шкалою впєот визначте середні впеоти рівнпнп.

В якому напрямку спостерігається зпижепня рівнини? Назвіть велику річку, яка протікає по рівніші, та її притоки.

Знайдіть зв'язок форми иоверхиі рельєфу рівнини з будовою земної кори та сучасними чинниками формування.
Попередня сторінка:  Абсолюна і відносна висота місцевості...
Наступна сторінка:   Основні форми рельєфу суходолу. Гори^