Інформація про новину
  • Переглядів: 43
  • Дата: 28-04-2023, 23:20
28-04-2023, 23:20

Мінерали і гірські породи, що складають земну кору.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Рельєф дна океану.
Наступна сторінка:   Атмосфера. Склад і будова атмосфери.

 

23

МІНЕРАЛИ І ГІРСЬКІ ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Ви відкриєте для себе:

що таке мінерали та гірські породи, які ознаки для них характерні;

як розрізняються мінерали і гірські породи за походженням;

на які групи поділяють корисні копалини за властивостями і способом використання людиною. -

1

Світ мінералів та гірських порід

Світ мінералів та гірських порід надзвичайно багатий та різноманітний.

Ми живемо у світі мінералів та гірських порід, зустрічаємо їх всюди. Важко уявити наше життя без них.

З дитинства ми контактуємо з піском на дитячому майданчику, малюємо графітом па папері, розмальовуємо крейдою шкільну дошку. Багато речей, які стали для людини життєво необхідними, зроблені з мінералів та гірських порід.

Мінерал — це однорідне тіло, яке складається з однієї речовини. Наприклад, вода, золото, кам’яна сіль. Вода є найпоширенішим мінералом на Землі.

Гірська порода — не сполучення кількох мінералів, скупчених у великій кількості в земній корі.

Гірською породою с граніт, який утворений з трьох мінералів: кварцу, слюди і польового шпату. ІТа Землі нараховують З тис. мінералів та 1,5 тис. гірських порід.

Знайшовши гарний камінець, ви розглядаєте його, намагаєтеся визначити, якого він кольору, чи є в ньому вкраплення інших порід, чому він блистить; хочете розколоти, тобто дізнатися, наскільки він твердий.

Ось так і вчені-геологи. досліджуючи мінерали, впорядковували їх за зовнішніми ознаками: кольором, блиском, твердістю, складом.

Однією з важливих властивостей мінералів є їхня твердість, яку визначають за допомогою шкали твердості — колекції з десяти мінералів.

Найм’якший мінерал — тапьк. Його твердість прийнята за одиницю. Найтвердіший мінерал — алмаз. Його твердість — десять.

У бурінні надтвердих гірських порід та поверхонь алмазні свердла не мають собі рівних. Цей мінерал обробляють тільки іншим алмазом.

Алмаз утворився з вуглецю за високої температури на глибині кількох сотень кілометрів.

2

Походження та формування міпералів і гірських порід

Мінерали та гірські породи утворюються в глибинах мантії та в надрах земної кори. Вони, зокрема й вода, здійснюють свою мандрівку-колообіг нашою планетою.

Мінерали та гірські породи по тріщинах вулканів, рифто-вих зон проникають на поверхню.

Пройшовши через горнило плавлення та високий тиск гірських нашарувань земної кори, вони змінюють свої властивості та перетворюються па інші гірські породи.

Вийшокши на поверхню, процес перетворення гірських порід триває під впливом зовнішніх чинників: води, вітру, повітря, рослин та бактерій.

Пройдуть мільйони років, і гірські породи знову поглине мантія, щоб переплавити їх та викинути на поверхню. Коло-обіг гірських порід триває безперервно.

За походженням гірські породи можна розділити на три основні групи: магматичні, осадові і метаморфічні.

Магматична гірська порода утворюється під час застигання магми на поверхні чи в глибині земної кори. До магматичних гірських порід відносять базальт, який складає перший твердий шар земної кори над мантією, а також граніт, шари якого поширені над базальтом у материковій корі.

Осадова гірська порода утворюється в процесі нагромадження (осідання), ущільнення й перетворення (вивітрювання) на земній поверхні уламків гірських порід, рештків організмів тощо. Осадові гірські породи бувають уламкового (пісок, гравій), хімічного (кам'яна сіль, вапняк) і органічного (вугілля, торф, крейда) походження.

Метаморфічна гірська порода утворюється в результаті перетворення магматичних та осадових гірських порід на великих глибинах під дією високого тиску і температури. Прикладом є графіт, який утворився з вугілля, мармур — із вапняку, кварцити — із пісковику.

Практикуймо

Прочитайте уважно текст другого піднараграфа. Проаналізуйте схему. Зробіть узагальнення. Про який колиобіг у природі йдеться та як магматичні, метаморфічні та осадові породи пов'язані з ним?

3

Корисні копалини

Корисні копалини — це мінерали і гірські породи, які людина видобуває з надр Землі та її поверхні для своїх потреб.

Корисними копалинами є не всі, а лише деякі гірські породи, які завдяки своїм властивостям (складу, твердості та ін.) застосовуються в промисловості, будівництві і сільському гос-поття петлі.

Паливні корисні копалини — це кам яне вугілля, нафта, газ, горючі сланці, торф.

Більшість із них утворюються з решток органічного походження. Застосування паливних копалин різноманітне, але найшнр-Кам'мне вугілля шс їх використовують як паливо на теплоелектростанціях для одержання електроенергії. Наприклад, кам’яне вугілля застосовують під час плавлення.

Нафта була відома людям з давніх часів. Колись її- черпали цеберками, як воду з колодязів. Первісна людина обожнювала цей скарб і вважала «бальзамом від усіх хвороб*.

Перейдіть за QR-кодом або за покликанпям

https://cntt.ly/F33SihX

і дізнайтесь інформацію з історії нафтовидобутку в Бориславі.

Рудні корисні копалини — це гірські породи, які містять у своєму складі той чи інший метал.

Світ металів надзвичайно багатий і цікавий. Серед них є такі, які людипа використовує вже тисячі років (мідь, залізо, золото, срібло, ртуть і ін.). У природі нараховують близько 80 металів.

Пізнаймо більше

Не маючи заліза, ми не змогли б створити автомобіль, конструкції мостів, батареї опалення. Без алюмінію, найпоширенішою металу в земній корі, одного з найлегших, міцного і довговічного. не літали б літаки іі космічні апарати. Його широко використовують лід час виробництва гаджетів, иоуібукін, посуду, туристичного спорядження, термозахисної плівки, фольги для зберігання продукті в тощо._

Практикуймо

Зверніть уваг у на використану вашою родиною алюмінієву тару. Сортуйте її окремо, їй можна дати друге життя.

Нерудні корисні копалини. їх ще називають неметалічні. Серед них виділяють паливні, хімічну та будівельну сировину, напівкоштовне та коштовне каміння.

Хімічну сировину переробляють на підприємствах хімічної промисловості. До неї відносять сірку, кам’яну сіль і ін. Кам’яна сіль є практично невичерпною сировиною. Вона сконцентрована в морях, солоних озерах, її видобувають на суходолі.

З хімічної сировини виготовляють ліки, фарбу, тканини. Кам’яне вугілля, нафта та газ також е хімічною сировиною.

Перейдіть за QK-кодом або за покликанням

https://cutt.ly/F33Sha3

і дізнайтесь інформацію про Дрогобицьку солеваршо.

Будівельну сировину використовують для спорудження будинків, прокладання доріг. До неї відносять вапняк, крейду, глину, граніт.

Напівкоштовне і коштовне каміння — це також корисні копалини. Вони мають ще назву «камені-самоцвіти*. Це мінерали, різні за своїм складом і властивостями. Серед коштовного каміння можна виділити алмаз (в обробленому вигляді його називають діамантом), топаз, аметист (фіолетовий кварц), бірюзу, гірський кришталь та інші. До групи коштовних каменів

належать мінеральні утворення органічного походження: перлини, корали, бурштин. Камені полірують і використовують для виготовлення художніх виробів, ваз, прикрас. Великі запаси бурштину мас Україна, воші залягають на півночі країни.

Усі корисні копалини позначають на карті загальноприйнятими умовними знаками.

На жаль, корисних копалин, необхідних людині, стає все менше, вони вичерпуються. Люди зобов’язані приймати мудрі рішення, економити світло, давати відходам друге життя і бережливо ставитися до природи.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Мінерали і гірські породи складають земну кору.

їх розрізняють за зовнішніми ознаками: кольором, блиском, складом, твердістю та походженням.

Відповідно до формування та походження мінерали і гірські породи можна поділити на три основні групи: магматичні, осадові та метаморфічні.

Корисні копалини поділяють на паливні, рудні та нерудні (хімічну, будівельну сировину та ін.).

Практикуймо

1. Ознайомлення з мінералами та гірськими но родами.

Гра «Камінний ланцюжок». Пропонуємо групам ознайомитися з гірською породою, дослідити її ти зииисати висновки в таблицю. Передасмо гірську породу наступній групі і так далі.

І група — граніт, II група — пісок, III група — вапняк,

IV група — графіт, V група — крейда, VI група — вугілля.

Назва

Колір

Твердість

Склад

Походження

Використання

           

2. Проведіть дослідження та створіть проекти на теми:

1) «Чому глина буває кольоровою?*;

2) «Корисні копалини в облаштуванні житла».

3. Перейдіть за QR-кодом або за покликанням

https://cutt.ly/z33Sbcr

і здійсніть віртуальну мандрівку в мінералогічний музей. Перегляньте колекції мінералів та гірських норід. Опишіть вражений.

ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ

Літосфера

Гра «Внутрішня будова Землі*.

https://cutt.ly/ZMOJu2n

Гра «Літосферні плити*.

https://cutt.ly/lM0Z2Dk

Гра «Корисні копалини в житті людини*.

https://cutt.ly/nMC0v8A

Гра «Будова вулкану*.

https://cutt.Iy/ylQKWvw

Гра «Як добре ти знаєш вулкани та гори?*

https://cutt.ly/vlQJmZ8

Гра-тренажер «Рівнини світу*.

https://cutt.ly/alQJgG5

Гра «Зовнішні пронеси Землі*.

https://cutt.ly/sMLUshZ

Узагальнення. Гра «Знайди слова*.

https://cutt.ly/eMLXZah
Попередня сторінка:  Рельєф дна океану.
Наступна сторінка:   Атмосфера. Склад і будова атмосфери.^