Інформація про новину
  • Переглядів: 51
  • Дата: 28-04-2023, 23:42
28-04-2023, 23:42

Клімат. Кліматична карта світу, України.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Погода. Її елементи.
Наступна сторінка:   Небезпечні і рідкісні атмосферні явищ...

 

33

КЛІМАТ. КЛІМАТИЧНА КАРТА СВІТУ, УКРАЇНИ

Ви відкриєте для себе:

що такс клімат;

фактори, що впливають иа формування певного клімату;

кліматичні пояси нашої планети;

погляди кліматологів на глобальне потепління.

1

Що таке клімат?

Слово «клімат» походить із Давньої Греції. Грецькі філософи вважали, що основною характеристикою клімату є кут, під яким сонячне проміння потрапляє на землю. Оскільки протягом року цей кут змінюється, то з’являються пори року, кожна з яких характеризується певною погодою. Іншими словами, можна зробити висновок, що клімат — це сукупність погоди впродовж року па певній території. Та це все так просто.

Щоб дати точну характеристику клімату, потрібно десятками років вести спостереження за погодою. Спочатку вираховувати середні показники температури, кількості опадів, атмосферного тиску та переважаючого напрямку вітру за місяць, потім за сезон, ше пізніше — за рік. А для кінцевого результату — вираховувати середнє значення них показників за весь період дослідження. Таким чином ми зрозуміємо сутність найбільш повнішого визначеиня терміна «клімат*.

Клімат — це багаторічний режим погоди.

Підсоння — український синонім слова «клімат» (за словником синонімів С. Караванського). Цей термін у своїх працях вживав С. Рудницький. Словник української мови дає пояснення терміна «підсоння* як теплий помірний клімат (так писав в історичних творах М. Грушевський). А в літературних творах цей термін часто вживають у значенні як незатінене місце, простір, що добре освітлюється сонцем: осоння, відсоння, підсоння, пригрів.

Клімат має багато характеристик: і «добрих», і «поганих». Та всі вони залежать від того, наскільки погодні умови впли-

вають па здоров’я населення та чи дають йому можливість вести господарство. Клімат може бути сприятливим, як наприклад, у помірних широтах, де достатня кількість опадів і помірні температури протягом року. Може бути несприятливим, як наприклад, за полярним колом, через сильні вітри і низькі температури. Клімат може бути надто спекотним, як у тропічних пустелях, або надто вологим, як на екваторі. А ще посушливим, через сухе повітря, і морським, тобто вологим.

Від чого ж залежить клімат певної території?

2

Фактори, що впливають па формування певного клімату

Розглянемо основні фактори, що формують клімат.

1. Кількість сонячної радіації. Сонячна радіація головне джерело постачання тепла і світла на нашу Землю. Вона залежить від географічної широти місцевості (тобто висоти сонця над горизонтом), тривалості дня, хмарності, прозорості атмосфери. Чим ближче до екватора, тим буде більший кут падіння сонячних променів, а отже, клімат місцевості — тепліший. І навпаки: чим ближче до полюсів, тим кут падіння сонячних променів стає меншим, а клімат — холоднішим.

Щодо прозорості атмосфери. До прикладу: в екваторіальних широтах через велику хмарність температура повітря є дещо нижчою, ніж у тропічних широтах.

2. Вплив переважаючих вітрів. Наприклад: океанічне та морське узбережжя завжди буде перебувати під впливом місцевих вітрів — бризів. А от найбільша пустеля Сахара постійно перебуває під впливом сухих пасатів з Аравійського півострова.

3. Характер підстильної поверхні.

а) Наприклад, водна поверхня вбирає велику кількість сонячної радіації, а снігова поверхня — найменше.

б) Висота над рівнем моря. Чим вище в гори, тим нижче падає температура повітря і зростає вологість. Тому і в екваторіальних горах на високих вершинах лежить сніг.

в) Близькість теплої чи холодної течії. Наприклад: тепла Північноатлантична течія мас великий вплив на західну частину Євразії, приносячи протягом року опади у вигляді дощу

і снігу. Навпаки, холодна Перуанська течія опадів не дає, тож на західному узбережжі Південної Америки утворилася най-сухіша пустеля світу — Атакама.

Також водна поверхня вбирає багато сонячної енергії впродовж теплого сезону, а в період холодного цю енергій) віддяк. Тому біля океану влітку прохолодніше, а взимку — тепліше. Чим далі ви віддаляєтеся від океану вглиб материка, тим вплив океану зменшується: літо стає спекотпим, зима — холоднішою, кількість опадів зменшується.

г) Наявність гірського масиву як бар’єра. Гори захищають територію від впливу переважаючих вітрів. До прикладу: Закарпатська область України має значно м’якішій клімат по відношенню до Передкарпаття, оскільки гори Карпати затримують з півночі холодні арктичні вітри.

Отже, на формування клімату впливає дуже багато факторів, і все ж головним із них залишається кількість сонячної радіації.

З

Кліматичні пояси

На нашій планеті виділяють великі території, які мають подібні кліматичні умови. Ці території в основному простягаються із заходу на схід широкими смугами, і їх називають кліматичними поясами. Усіх поясів виділяють 13, де 7 з них — не основні кліматичні пояси, а б — перехідні (мал. 26). Так. в екваторіальних широтах формуються екваторіальні повітряні маси: вони протягом року вологі і жаркі. А в полярних широтах формуються полярні повітряні маси: холодні і сухі. Для перехідних кліматичних поясів характерне чергування повітряних мас із сусідніх кліматичних поясів.

Повітряні маси — це великі об’єми повітря, які формуються над пенною територією і характеризуються однаковими властивостями.

Практикуймо

Використовуючи кліматичну карту світу, таблицю 1 «Кліматичні пояси Землі*, аналізуємо кліматичні пояси нашої І планети.

Розпочнемо з екваторіального кліматичного поясу. Він лише один і простягається по обидві сторони від екватора. Протягом року в цьому поясі спостерігається одна пора року — тепле і вологе літо. Тобто щоденна погода збігається з екваторіальним кліматом. У цьому поясі спостерігається високий кут падіння сонячних променів і висхідні потоки повітря. Тому-майже щодня випадають дощі. Середньорічна температура +27°С. Амплітуда температур — лише 1'С.

Аналогічно аналізуємо всі інші кліматичні пояси нашої планети.

Кліматичні пояси Землі

1. Екваторіальний (основини пояс):

один пояс;

одна нори року протягом року; цілорічно висока температура і висока вологість: + 27^0, 2000 3000 мм опадів; амплітуда температур — близько 1 градуса; висхідні потоки повітря (низький тиск).

2. Субекваторіальний (перехідний нове):

два пояси (бо розташовані в двох півкулях по обидві сторони від екватора); дві пори року: літо і зима; літо: вологе і жарке (приходять екваторі-яльні повітряні маси):

зима: жарка і суха (приходять тропічпі повітряпі маси).

3. Тропічний (основний пояс): два иояси (в Південній і Північній півкулях);

пизхідні потоки повітря (високий тиск);

переважають вітри пасати:

чотири пори року, але найголовніші: літо

(+30°С)і зпма(+15сС);

виділяють дві кліматичні області:

а) континентальну (до 100 мм опадів у рік);

б) морську' (до 2000 мм опадів у рік).

4. Субтропічний (перехідний пояс): два пояси (в Південній і Північній півкулях):

чотири порп року;

літо сухе і гаряче (приходять тропічні повітряні маси, до 300 мм опидів): зима полого і тепла (приходять помірні повітряні маси, до 700 мм опадів);

через велику протяжність поясу виділяють чотири кліматичні області:

а) з рівномірним зволоженням,

в) середземноморську,

б) континентальну. г) мусонну.

5. Помірний (основини пояс): дна пояси (в Південній і Північній півкулях);

панують помірні повітряні маси; чіткі чотири пори року; переважають західні вітри; велика амплітуда температур (-30° +30СС);

через велику протяжність поясу виділяють чотири кліматичні

області:

а) морську,

в) континентальну і різко континентальну.

б) помірно коптипснтальну, г) мусонну.

6. Субарктичний — у Північній, а Субантарктичний — у Південній півкулі (перехідні пояси):

чотири пори року, але найголовпіші: зима і літо;

опадів — до 200 мм у рік; літо: нрохолодне, вологе (приходять помірні повітряні маси); зима: дуже холодна, суха (приходять арктичні (антарктичні) повітряні маси).

7. Арктичний — у Північній, а Антарктичний — у Південній півкулі (основні пояси): дні нори року: Літо і зима; літо: дуже холодне, з від’ємними температурами;

зима: дуже-дуже холодна, з температурами-40-70=0;

низхідні потоки повітря (високий тиск); кількість опадів до 100 мм у рік;

цілорічно дмуть холодні вітри (в Арктиці — полярні, в Антарктиді — стокові).

Мил. 113. Кліматичні пояси світу

4

Глобальне потепління: погляди кліматологів

Протягом історії Землі клімат неодноразово змінювався. Причин для цього у Всесвіті с багато. Одні вчені доводять, що зміни клімату є нормальним явищем і пов’язані вони з циклічністю (згадайте наслідки обертань Землі в Галактиці, у Всесвіті). Інші припускають, що на зміни клімату великий вилив мали катастрофічні виверження вулканів та зіткнення Землі з великими астероїдами та метеоритами.

Проте, систематичні спостереження за кліматом впродовж останніх 200 років дали можливість науковцям зробити висновок, що сучасний клімат на Землі змінюється через глобальне потепління, яке спричинене саме активною людською діяльністю. Кожні 10 років учені фіксують підвищення температури повітря на Землі на 0,2СС.

Глобальне потепління — не поступове підвищення температури повітря на поверхні Землі та температури Світового океану.

Незначне підняття температури повітря на поверхні Землі вже призвело до суттєвих наслідків: формується нестійка погода. тануть в Арктиці і в горах льодовики, знижується рівень води в річках, озерах, криницях аж до повного її зникнення, збільшується рівень Світового океану, затоплюються коралові острови тошо.

Пізнаймо більше

Глобальне потепління зачепило і папгу країну. За останні ЗО років (з 1991 по 2020 рр.) температура повітря підпилася на 0,8 1,8сС. Площа степової зопи збільшилась і змістилася на північ. А де означає, що плітку зростатиме кількість днів із суховіями, пиловими бурями, п ос ухами. Кількість опадів буде зменшуватись, а річки мілітимуть.

Практикуймо

Мініпроєкт «Як боротися зі змінами клімату?* Запропонуйте шляхи сповільнення підвищення температури на Землі.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Основними факторами, які впливають па формування клімату, є: кількість сонячної радіації, переважаючі вітри, висота над рівнем моря, вплив теплих та холодних течій, характеристика підстильної поверхні та прозорість атмосфери. Щоб оцінити тип клімату, метеорологам потрібно десятиліттями проводити спостереження за погодою.

Останні спостереження доводять, що глобальне потепління набирає швидких темпів. Це негативно буде позпачатися на здоров’ї людей, її господарській діяльності, рослинному і тваринному світі нашої планети. Лише спільними зусиллями можна сповільнити цей процес шляхом насадження лісів та лісопарків, збільшення площ заповідних територій, зменшення площі орних земель, використання енергії вітру, сонця тошо.

Практикуймо

1. Доведіть, що грецькі науковці були праві, ввівши поняття «клімат*.

2. Чим відрізняється клімат від иогоди?

3. Гаванські острови, що в Тихому океані, вважаються одним з «няймокріптих місць» на Землі, оскільки тут випадає до 10 000 мм опадів на рік. Користуючись картою півкуль та кліматичною картою, назвіть головні фактори, що обумовили такий клімат.

4. За описом визначте тип клімату і територію, для якої характерний такий клімат: середньорічна кількість опадів не перевищує 100 мм, постійно дують поривчасті холодні вітри, влітку сонце тижнями світить низько над горизонтом, проте температура не піднімається вище нуля, а взимку тижнями сонце не сходить і температура надає до -40':С.
Попередня сторінка:  Погода. Її елементи.
Наступна сторінка:   Небезпечні і рідкісні атмосферні явищ...^