Інформація про новину
  • Переглядів: 54
  • Дата: 28-04-2023, 23:46
28-04-2023, 23:46

Гідросфера. Світовий океан. Острови в океані. Карта океанів.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Значення атмосфери. Людина й атмосфер...
Наступна сторінка:   Властивості вод світового океану.

36

ГІДРОСФЕРА. СВІТОВИЙ ОКЕАН. ОСТРОВИ В ОКЕАНІ. КАРТА ОКЕАНІВ

Ви відкриєте для себе:

що таке гідросфера та які її складові; частини Світового океану, а також частини суходолу в межах океанічних просторів; як розуміти і читати карту океанів.

1

Гідросфера (з грецької «гідро» — вода) — водна оболонка (сфера) Землі

Вода — найпоширеніша та найважливіша речовина на планеті. Завдяки своїй властивості перебувати в трьох станах (рідкому, твердому, газоподібному) та процесу колообігу вода мас здатність проникати в усі сфери географічної оболонки. Вона є в ядрі і мантії, де створює підземні океани.

Вчені припускають, що вода на планеті могла утворитися 2,7 млрд років тому. За цей час її зосередилося па поверхні Землі стільки, що пашу планету по праву можна називати «Вода*.

Гідросфера — цс водна оболонка Землі, яка охоплює води Світового океану і суходолу.

Світовий океан — основне і єдине джерело вологи в атмосфері. Завдяки водам океанів функціонують усі води суходолу.

Кожна складова гідросфери є частиною безперервного ланцюжка в загальному колообігу води в природі, який продов

жується сотні мільйонів років.

Колообіг води в природі це нескінченний обмін вологою між океанами, атмосферою та суходолом.

Водяна пара з атмосфери випадає на земну поверхню у вигляді опадів і поступово повертається в океани потоками рік, льодовиками, ґрунтовими та підземними водами. Під впливом енергії Сонця вона випаровується і проходить шлях коло-обігу, який повторюється.

Кількість води на Землі зростатиме. Завдяки вулканічній діяльності незначні втрати поповнюються з глибин нашої планети. Вчені встановили, що об’єм води в мантії Землі (під земною корою) становить у 15 разів більше від сучасного об’єму гідросфери.

Водна оболонка Землі перебуває в постійному русі. Водних місцях вода затримується надовго, в інших пробігає миттєво.

Пізнаймо більше

Час, протягом якого об’єм води гідросфери може повністю відновитися завдяки колообігу в природі: у льодовиках — за 8 тпс. років

у підземних сховищах земної корн — за 5 тис. років в океанах — за 3 тис. років у річках та озерах — за 12 днів

2

Світовий океан та його частини

Океан (з грецької) — безперервний водний простір, який звідусіль омиває материки.

Саме материки поділили єдиний океан Панталасса мільйони років тому на частини внаслідок розколу материка Пангея.

Світовий океан розділений на окремі п’ять океанів з умовними межами, хоча на карті видно, що всі вони сполучаються між собою.

Пізнаймо більше

П’ятий — Південний — океан учені виділили лише в XX ст. Проте й досі про його існування в них немає одностайної думки. Так, Міжнародна гідрографічна організація визнала Південний океан у 1937 році, але скасувала свос ж рішення в 1953 році.

Сучасні дослідження Антарктиди і йод. які її оминають, свідчать про доцільність і необхідність виділення Південного океану. Тож у 2000 році ця організація знову визнала його існування і формально позначила його межі — на південь від паралелі 60J у Південній півкулі.

Світовий океан вкриває 71% поверхні земної кулі. Першим доказом, що океан — єдиний і неперервний водний простір, було навколосвітнє плавання Фернана Магеллана. Сьогодні ми можемо спостерігати неперервність океану завдяки космічним знімкам.

Хоча океани є частинами одного Світового океану, вони дуже різні за своїми властивостями.

Тихий океан є найстарший за віком та найбільший за площею. В минулому він входив до складу прадавнього океану Панталасса. У ньому знаходиться найглибша у Світовому океані Маріанська западина (11 022 м) та найвища гора-вулкан на планеті — Мауна-Кея. Окраїнами океану проходить Тихоокеанське вогняне кільце. Назву океану дав Фернап Магсллан.

Атлантичний океан — другий за величиною та досить молодий. У межах цього океану розтягується та нарощується земна кора зі швидкістю 2,5 см/рік, тому розміри його збільшуються. R Атлантичний океан впадають найбільші річки світу, так як материки нахилені в його бік. Названий, очевидно, на честь героя давньогрецької міфології Атланта.

Океан нагадує латинську букву S.

Третій за площею океан — Індійський.

Найменшими за площею і наймілководнішими океанами є Південний і Північний Льодовитий. Також вони є найхолод-

іншими. Велика їх частина постійно вкрита кригою. Складовими океану е моря, протоки, затоки.

Море — це частина океану, більш-менш відокремлена від нього ділянками суходолу. Моря можуть бути розташовані в межах суходолу або по окраїнах материків.

Море в межах суходолу називають Середземним.

Прикладами є Середземне. Чорпе та Азовське моря Євразії, які пов’язані з Атлантичним океаном протоками.

Моря є залишками давнього океану Те-тіс.

Окраїнні моря розміщені по окраїнах материків та відмежовані від океану ланцюгами островів. Окраїнним можна назвати Берингове море в Тихому океані.

Протока — вузька частина водного простору, що розділяє ділянки суходолу і з’єднує сусідні частини океану.

Наприклад, Гібралтарська протока, яка дає вихід Середземному морю в Атлантичний океан. Бона розділяє дві ділянки суходолу — Європу та Африку — і з’єднує морс з океаном. Гібралтарську протоку називають «воротами Середземномор’я».

Керченська протока сполучає два моря — Азовське і Чорне — та є наймілкішою протокою у світі.

Магелланова протока проходить між двома океанами: Атлантичним та Тихим. Назву вона отримала на честь Фернана

Магеллана, що пройшов цією протокою з Атлантичного в Тихий океан під час навколосвітньої подорожі.

Берингова протока також сполучає два океани — Тихий і Північний Льодовитий — та розділяє вузькою смугою води материки Євразію й Північну Америку.

Затока — частина океану, моря, що глибоко заходить у суходіл.

Найбільшою і найглибшою па планеті є Бенгальська затока. Вона глибоко заходить у материк Євразія з південного боку.

В затоку впадає багато великих річок, зокрема Ганг — одна з найбільш повноводних річок Євразії.

З північно-східного боку Євразії сформувалася Біскайська затока.

Мал. 123. Бенгальська витоки

До частин суходолу в океані відносять острови та нівостро-ви.

Острів — відносно невелика ділянка суходолу в океані, зусібіч оточена водою.

Найбільшим островом па планеті с Гренландія; розташований між Північно-Льодовитим та Атлантичним океанами. Він майже повністю вкритий кригою.

Острови Гренландія, Велика Британія, Мадагаскар є частинами древніх материків і своїх» часу відкололися від них.

Найбільший острів у Чорному морі — Джарилгач, наложить Україні. Його називають «Українськими Мальдівами».

Півострів — виступ ділянки суходолу в океан чи море, з трьох боків оточений водою. Найбільшим півостровом па планеті с Аравійський, який затиснутий між материками Євразія та Африка, його з трьох боків омивають води Індійського океану.

Україна також має свій найбільший за площею півострів — Кримський, який виступає в Чорне море та з'єднаний з материком Перекопським перешийком.

Великими виступами-півостровами є Скандинавський на північному заході та півострів Індостан на півдні Євразії.

З

Як розуміти і читати карту океанів?

Карта океанів — де тематична географічна карта дрібного масштабу, на якій позначені материки, Світовий океан та його частини (океани, моря, протоки, затоки), а також ділянки суходолу в океані (острови, півострови).

На карту нанесені межі океанів. За шкалою глибини можна спостерігати зміни глибин та прочитати рельєф дна океану (улоговини, підняття, серединно-океанічні хребти, жолоби). Деякі абсолютні показники глибин мають цифрові позначки.

На карті можна знайти середні температури поверхневих вод та іншу інформацію, що характеризує океани та їх частини.

Практикуймо

Читаємо карту океанів

1. Якою масштабу карта океанів?

2. Знайдіть межі океанів. Яким позначенням та за яким принципом вони проведені на карті?

3. Знайдіть на карті океанів:

океани, моря (Середземні та окраїнні), протоки, затоки, острови, півострови, що онисані в тексті параграфа.

4. Які умовні знаки допомагають нам прочитати рельєф океанів та визначити абсолютні та відносні глибини диа?

5. Яку ще інформацію можна прочитати на карті завдяки умовним знакам?

6. Розгляньте додаткове оснащення. Спробуйте пояснити, що воно дає для пізнання природи Світового океану.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Гідросфера — це водна оболонка Землі.

Складові гідросфери беруть участь у безперервному коло-обігу води в природі, завдяки якому кількість води па планеті майже не змінюється.

Світовий океан — це безперервний водний простір, який з усіх боків омиває материки.

У межах Світового океану виділяють частини (океани, моря, протоки, затоки) та частини суходолу (острови, півострови).

Практикуймо

Практична робота

Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, півостровів, западин

Океани

Моря

Затоки

Протоки

Тихий

Атлантичний Індійський Південний Пи. Льодовитий

Чорне

Азовське

Середземне

Бсринговс

ІИекайська

Бенгальська

Керченська Гібралтарська Мшелланова Бериигово

Острови

Півострови

Западини

Велика Британія Гренландія Мадагаскар Джарилгач

Скандинавський

Кримський

Аравійський

Індостан

Миріииська

 
Попередня сторінка:  Значення атмосфери. Людина й атмосфер...
Наступна сторінка:   Властивості вод світового океану.^