Інформація про новину
  • Переглядів: 56
  • Дата: 28-04-2023, 23:47
28-04-2023, 23:47

Властивості вод світового океану.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Гідросфера. Світовий океан. Острови в ...
Наступна сторінка:   Життя в океанах і морях.


37

ВЛАСТИВОСТІ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Ви відкриєте для себе:

які кодні маси утворюються у Світовому океані та їхні властивості;

від чого залежить розподіл температур поверхневих та глибинних вод у Світовому океані; чому вода в океані солона, від чого не залежить._

1

Водні маси та їх формування

Світовий океан неоднорідний. У ньому виділяють великі об’єми води — водні маси, які різняться своїми властивостями: температурою, солоністю, прозорістю, щільністю тощо.

Властивості водних мас залежать від багатьох природних чинників і в першу чергу від зонального розподілу тепла на земній кулі.

Практикуймо

Пригадайте, які ви знаєте зональні кліматичні пояси Землі.

Назви водних мас та їхні властивості зумовлені особливостями клімату території, де вони утворюються у Світовому океані та збігаються з межами зональних кліматичних поясів.

Умовно виділяють такі пояси водних мас: екваторіальний, два тропічні, два помірні, два полярні.

2

Розподіл температур у Світовому океані

Верхній шар води в океані прогрінаеться сонцем до 100 метрів глибини і залежить від сезонних коливань тепла, яке поступає на поверхню Землі.

Коли в Північній півкулі зима, температура водних мас знижується, а в Південній півкулі — навпаки.

Температури вод па поверхні океанів розподіляються зонально. Найвищі температури води спостерігають у межах жаркого поясу, біля екватора (27-29иС), найнижчі — полярних водних мас (мал. 125).

У Північній півкулі океан дещо тепліший, ніж у Південній. Спостерігається великий охолоджувальний вплив Антарктиди. Безпосередньо від сонячного проміння нагрівається лише верхній шар води. У глибину тепло передається внаслідок перемішування вод, властивості теплопровідності води, які за мільярди років нагріли водні маси океану.

З глибиною температура вод знижується і на рівні двох кілометрів становить близько 0РС.

ЛГал. 125. Розподіл температур ооди Світового океипу

Полярні водні маси

Помірні водні маси

Тропічпі водні маси

Екваторіальні водні маси

Розподіл температур зумовлений зональним розподілом тепла на поверхні Землі. Середньорічна температура вод Світового океану +18 С. Найвища температура вод у Перській затоці +36 С. Найнижча температура вод біля о. Гренландія -1,8'С.

Клімат нашої планети залежить від нагрівання та охолодження водних мне Світового океану.

Практикуймо

1. Яка температура води спостерігається в екваторіальних водних масах?

2. Встановіть послідовність зниження температур водних мас від екватора до нолюсів. Снробуйте пояснити закономірність «причина - наслідок».

3. Назвіть середню температуру вод Світового океану.

4. У якпх місцях поверхні Світового океану зафіксовані абсолютний максимум та абсолютний мінімум температур водп? Поясніть чпннпкп і переконайте своїх однокласниць

та однокласників.

5. Чому морська вода замерзає при температурі нижче 0°С?

З

Розподіл солоності води у Світовому океані

Солі становлять 35%і> від ваги океанічної води. Якщо її випарувати, то сіль вкриє .чемну поверхню шаром товщиною

153 метри.

У морській воді містяться багато мінералів, такі, як: йод, сірка, кальцій і навіть золото.

Щоб зрозуміти, звідки солі потрапляють у Світовий океан, треба згадати, як відбувається процес руху води у світовому колообігу.

Існує думка вчених, що океан був солоніш ще в часи, коли на нашій планеті зароджувалася гідросфера. Вулкани разом з мантією викидали на поверхню водяну пару, насичену різними сполуками речовин. Серед них були й солі.

Тисячі, мільйони років день у день працюють потоки вод, розчиняють, точать, шліфують і розмивають поверхню Землі та несуть розчинені речовини в океан. Вода з океану випаровується, скидає свій соляний тягар і повертається на суходіл уже прісною, щоб знову і знову продовжувати свою безперервну роботу.

Близько 96,5% маси води гідросфери становлять солоні океанічні води і лише 3% — це прісна вода, зосереджена в ріках, озерах, льодовиках тощо.

Солоність — це кількість речовини, розчиненої в одному літрі води. Одиницею вимірювання солоності прийнято проміле (%0 — тисячна частина).

Воду називають прісною, якщо її солоність становить менше 1%о.

Пізнаймо більше

В океанічній воді розчинені всі мінерали, які є на Землі.

Серед солей найбільше кухонної солі (NaCl) — 27'Кх., яка надас воді солоного смаку, та солей магнію MgCl — 3,8%о, які дають воді гіркуватий присмак.

Солоність водн у Світовому океані неоднакова (мал. 127). Як і розподіл температур водних мас океану, вона залежить від багатьох чинників, зокрема процесу випаровування води, який підвищує солоність, а випадання опадів, надходження прісних вод річок, танення криги та айсбергів — знижують. Також великий вплив на солоність має переміщення водних мас в океанічних течіях.

Через глобальне потепління на планеті почали інтенсивно танути льодовики, які суттєво опріснюють морську воду.

За рівнем солоності дуже відрізниються деякі внутрішні моря. Наприклад, у Червоному морі випаровування з поверхні води підвищує солоність до 42%«, а в Балтійському морі солоність знижується до 8%о завдяки надходженню річкової води.

Полярні водні маси

Помірні водні маси

Тропічні водні маси

Екваторіальні водні маси

Солоність зумовлена: співвідношенням опадів і випаровування; иритоком прісних рі'ікових вод;

таненням льодовиків; переміщенням морських течій.

2. Визначте чинник найменшої солоності водних мас у поляр них широтах.

3. Максимальна солоність Світового океану в Червоному,-морі — 42%о. Встановіть прнчинно-наслідкові зв'язки со-. лоності Червоного моря.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Водні маси Світового океану — великі об’єми води, що відрізняються температурою й солоністю. Виділяють такі їх пояси: екваторіальний, два тропічні, два помірні та два полярні.

Розподіл температур водних мас у Світовому океані залежить від зонального розподілу сонячного тепла на земній кулі, а також від інших супутніх чинників.

Солоність Світового океану змінюється від екватора до полюсів зонально, а також залежно від співвідношення опадів, випаровування, притоку прісних вод, переміщення води океанічними течіями.

Практикуймо

1. У Віблїї сказано: «Всі потоки до моря плпвуть, яле море воно не наповнюється, і до місця, звідки пливуть ті потоки, води повертаються, щоб знову плисти».

Як саме водні потоки повертаються і чи впливають вони на нагромадження солей у Світовому океані? Зробіть припущена» ції основі інформації з Біблії.

2. У дощовій воді також с розчинені солі, їх там приблизно 1 %п, яле їх важко виділити.

А от солоність морської води ми пропонуємо вам визначити самостійно. Відпочиваючи на узбережжі моря, наберіть у літрову банку морської води та залишіть її на сонечку. Коли вода випарується, у байці залишиться сіль. Зважте її — і отримаєте солоність морської води.

Якщо при зважуванні у вас буде 18 г, значить, солоність морської водп 18%о (проміле). Знайдіть в іптернеті, яке море мас таку солоність.

3. Чому я солопій воді легше плавати, ніж у прісній?
Попередня сторінка:  Гідросфера. Світовий океан. Острови в ...
Наступна сторінка:   Життя в океанах і морях.^