Інформація про новину
  • Переглядів: 50
  • Дата: 29-04-2023, 00:17
29-04-2023, 00:17

Води суходолу. Ручки

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Ресурси світового океану. Господарськ...
Наступна сторінка:   Робота річок.

 

41

ВОДИ СУХОДОЛУ. РІЧКИ

Ви відкриєте для себе:

які води гідросфери відносять до вод суходолу; як утворюється річка, річкова система і басейн: які складові частини утворюють річкову долину; якими водами живляться річки і що таке їх режим.

До вод суходолу відносять поверхневі та підземні води.

Вода у своєму колообігу пробігає по всій земній кулі. На суходолі вона зосереджується на поверхні в потоках річок, затримується в озерних зниженнях та болотах. Її утримують льодовики і багаторічна мерзлота. Людина створює штучні водойми та розподіляє воду за допомогою водотоків.

Підземні води охоплюють підземні річки, джерела, між-пластові води, які проникають на велику глибину.

2

Річка, річкова система і басейн річки

Вітер може стихнути, хвилі заспокоїтися, але не річка.

Її безперервна течія у вибраному напрямку майже ніколи не припиняється. Річки почали текти ще до зародження життя на Землі.

Річка — природний водний потік, що протікає у зниженнях рельєфу, зроблених її рухом. Кожна річка характеризується довжиною, шириною, площею басейну, швидкістю течії та кількістю вимитого та перенесеного матеріалу гірських порід.

Головна велика річка утворюється з невеликих водних потоків, які називають струмками. Струмки і маленькі річки бе-

руть початок у гірській місцевості або на височинах. Місце, звідки річка витікає, називають витоком. Це може бути болото, озеро, джерело, льодовик (мал. 56).

Головна річка має кілька витоків.

Місце, де річка закінчує свою течію, впадаючи в океан, озеро. море, іншу річку, називають гирлом.

Щоб дізнатись, якою притокою ріки с інша річка — правою чи лівою, треба уявити, що ви стоїте вниз за течією (обличчям до гирла головної річки). Якщо притока впадає в головну річку справа — вона права, якщо ліворуч — ліва. Так само визначають береги річки.

Річка з притоками утворює річкову систему. Територію, з якої води стікають у головну річку, називають басейном річки.

Пізнаймо більше

Найбільшою річкою України с Дпіпро. Загальна площа її басейну 504 тис. км\ В Україні басейн Дніпра займає 65% усієї території. Річка бере початок на Валданській височині із заболоченої місцевості. Довжина річки 2201 км. у межах України — 1121 к.м.

Напрямок руху річки та її приток відображає нахил місцевості, так як ріки під дією сили гравітації рухаються в бік пониження рельєфу.

Між басейнами двох головних річок утворюється вододіл — межа (гори, височина, підвищена місцевість), яка ділить басейни річок.

На географічній карті ріки позначають лінією синього кольору і показують від витоку до гирла. Відстань від витоку до гирла, тобто довжину річки, можна визначити у масштабі за допомогою курвіметра, вологої нитки.

Практикуймо

Япайдіть па географічній карті ріки Лмазопкя, Ніл, Дніпро. Покажіть їх від витоку до гирла.

Пізнаймо більше

Одне з семи чудес світу — річка Амазонка в Південній Америці — с найдовшою і пайповноводиішою річкою світу. Також у неї найбільший річковий бисейи — 7 млн кмг. Це майже материк Австралія. Довжина Амазонки близько 7 тис. км. А ще вона впкн-дас в океан близько 200 тис. м* пріспої води за секупду. Її ширина в нижній течії 50 км.

Донедавна найдовшою річкою світу вважали Ніл, що протікає в Африці.

Річкова долина та її складові

Річка, протікаючи від витоку до гирла, виробляє свою долину. Річкова долина — поздовжнє заглиблення на земній поверхні, у якому річковий потік прокладне собі шлях.

Звивисту борозну на дні долини, по якому постійно тече вода, називають річищем.

Гірські річки зі швидкою течією утворюють V-подібні долини, ущелини.

Рівнинна річка формує свою долину, складовими якої є корінними берег, русло, заплави, тераси, меандри (мал. 138).

Заплава — це частина річкової долини, що заливається водою в період повеней та иаводків.

Тераси утворюються з колишніх .чн-плав та піднімаються над новою заплавою. Що більше перевищення абсолютної висоти витоку над висотою гирла, то більше річка заглиблюється в корінний берег.

Протікаючи майже рівнинною територією, шукаючи вихід до гирла, річка створює меандри — плавні вигини русла.

Іноді на шляху річки трапляються тверді гірські породи, які вода не може подолати або розчинити. їх називають порогами. Із виступів гірських порід у руслі річки формуються водоспади. Інколи вони досягають значної висоти.

Найбільше водоспадів можна зустріти в горах. Найвищий водоспад у світі — Анхель у Південній Америці- Його висота 1054 м. Відео водоспаду можна переглянути за QR-кодом або за адресою

https://cutt.ly/S33DcIZ

.

Мил. 141. Водоспад Апхель

4

Живлення та режим річок

Щоб річка існувала, їй необхідне постійне живлення потоків вод. Живлення річки залежить від кліматичних умов території, звідки беруть початок і протікають її притоки та сама річка.

Річки живляться дощовою водою, тали ми сніговими водами, льодовиками, джерелами підземних вод (мал. 142). У більшості річок переважає мішане живлення. Прихід кількості води в річку змінюється відповідно до пір року.

Є річки, повноводні впродовж року, наприклад, Амазонка, а є такі, що в сухий сезон повністю втрачають свої води і перетворюються на сухі річища.

Зміну рівня води в річці називають режимом річки. Впродовж року річка має кілька періодів режиму.

Тривале щорічне підняття рівня води в річці зумовлене дощовими водами і таненням снігу. Його називають повінню або водопіллям. У річках України повені бувають навесні.

Паводок виникає через тривалі дощі, танення снігу, льоду. Його наслідком є раптове підвищення рівня води в річці. Вона виходить з берегів і затоплює прибережну місцевість. У такі моменти виникає серйозна небезпека для людей. Бурхливі потоки зносять будинки, дерева, затоплюють поля, гинуть люди.

Найнижчий рівень води в річках називають меженню (маловоддям), що настає влітку або взимку, коли поповнення річки водами дуже обмежене.

Річки, які протікають територіями з холодними зимами, замерзають і мають у своєму режимі періоди льодоставу (суцільне замерзання поверхні коди) та льодоходу (початок руху криги).

Для річок України характерні майже всі перелічені типи живлення, крім льодовикового та режиму зміни рівня води.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Річка — це природний водний потік, що протікає у зниженнях рельєфу, зроблених її рухом, та утворює разом з притоками річкову систему.

Головна річка і її притоки мають витоки та збирають свої води з території, яку називають басейном. Між басейнами сусідніх річок проходить вододіл.

Долина річки об’єднує кілька складових, па формування яких великий вплив мають живлення та режим рівня води.

Практикуймо

1. Намалюйте річкову систему р. Дніпро, її найбільші праві та ліві притоки, головний витік, а також гирло водойму, у яку впадає головня річкя. Обведіть її бясейн. Роботу можна викопати копіюванням.

Визначте довжину річки, скориставшись масштабом карти, за допомогою курвіметра, вологої нитки, кроків циркуля.

2. Підготуйте презентацію на тему: «Річка надихає*. Перегляньте художню літературу, яку ви вивчали в школі чи у вашій домашній бібліотеці, підберіть поезію, прозу, де описується річкя (Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг...). Ціпним буде ваш власний твір. Роботу можна доповнити малюнками, світлинами.

Висловіть свої емоції, викликані краєвидами річки.

3. Підготуйте фотикросинг «Річки України і світу*.

4. Створіть проект «Пам’ятка яро иравнла безпечної поведінки поблизу річки* (про правила безпечної поведінки поблизу річки під час повеней, катастрофічних нииодкіи, льодоставу й льодоходу). Проект пропопусмо оформити у вигляді малюнків, коміксів тощо.
Попередня сторінка:  Ресурси світового океану. Господарськ...
Наступна сторінка:   Робота річок.^