Інформація про новину
  • Переглядів: 48
  • Дата: 29-04-2023, 00:19
29-04-2023, 00:19

Озера. Походження озерних улоговин, солоність. Болота.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Робота річок.
Наступна сторінка:   Підземні води.

43

ОЗЕРА, ПОХОДЖЕННЯ ОЗЕРНИХ УЛОГОВИН, СОЛОНІСТЬ. БОЛОТА

Ви відкриєте для себе:

що таке озеро і як воно утворюється; чому озера бувають прісні і солоні; чому та як утворюються болота.

І

Озера та їх походження

Озеро — це природна заглибина (улоговина) на поверхні суходолу, заповнена водою, що не має сполучення з морем.

Озера утворюються на рівнинах і r горах, у таких місцях, де накопичується вода. Вони займають 1,8% площі суходолу. Озера, як правило, заповнюються річковою чи підземною водою, чи атмосферними опадами.

Типи озер пов’язують із походженням западин, які вони займають (мал. 145).

Мал. 145. Типи озер за похо дженням озерних улоговин

Тектонічні озера утворюються в місцях розломів вертикальних рухів та зсувів земної кори. Такі озера мають видовжену форму, с досить глибокими.

Наприклад, найглибше озеро на планеті — Байкал. Глибина його западини становить 1620 м. Байкал — одне з найдавніших озер на Землі, його вік близько 1 млн років. В озеро впадають 366 річок і витікає одна велика — Ангара. У ньому міститься 19 % прісних вод планети.

Вулканічні озера утворилися в кратерах вулканів. їх можна зустріти як у Північній (на острові Ісландія), так і в Південній півкулі (на островах Нова Зеландія).

Залишкові озера є залишками давніх морів і океанів. Зокрема Каспійське море-озеро утворилося на місці колишнього океану Тстіс, який розділяв два суперматерикн — Лавразію і Гондвану. З часом у результаті вертикальних рухів земної поверхні утворилися Середземне і Чорне моря, які протоками пов’язані з Атлантичним океаном, і Каспійське море-озеро. Це гігантське озеро знаходиться на 28 метрів нижче рівня океану, вода в ньому солона.

Його називають морем, тому що воно мас велику площу (371 тис. к.ч2) і озером, тому що с замкнутою водоймою. Сформувалося Каспійське море-озеро приблизно 10 млн років тому, 5,5 млн років тому воно втратило зв’язок з океаном.

Улоговини загатних озер утворилися внаслідок перекриття русла річки, потічка обвалом, зсувом гірських порід. Наприклад, найбільше в Карпатах озеро Синевир утворилося 10 тис. років тому на висоті 989 м в результаті перекриття гірського струмка гірськими породами, спричиненого потужним зсувом.

Льодовикові озера виникли в внаслідок діяльності льодовиків, які в льодовиковий період рухалися від полюсів. Льодовики своєю масоютворювали в рельєфі улоговини, які з часом заповнилися талимн та іншими водами. Особливо багато таких джерел у Північній Америці (Велике Солоне, Велике Ведмеже) та на півночі Європи. В Карпатах воші утворилися під час останнього потужного зледеніння (Бребенескул, Несамовите).

Пізнаймо більше

Брсбсмсскул найвисокогірнішс озеро України — знаходиться па висоті 1801 м над рівнем моря і є наповненою крижаною водою западиною.

Карстові озера утворилися через розчинення гірських порід згодом їх наповнили дощові та підземні води. Таке походження мають, наприклад, ІІІацькі озера на півночі України. Вони живляться атмосферними опадами та джерельною водою.

Пізнаймо більше

"Істина, як завжди, десь посередині". З приводу Шацьких озер серед учених довгий час пе було єдиної думки. Одпі пов’язували появу озер з дією льодовика, який періодично насувався на територію України з півночі, інші пояснювали їх винятково карстове походження. Вважають, що після відступу льодовика, у північно-західній частині Укарїнн утворилася гігантська водойма. Нині Шицькі озера є його залишками. Проте і процеси карстування (карст це розчішешін гірських порід з подальшим иимішашшм талпми, дощовими і підземними волами) тут відбуваюті/'л. Серед Шацьких озер утвори вся «Український Байкал* — озеро Світязь.

2

Стічні і безстічні, прісні і солоні озера

Озера, як і ріки, живляться дощовими, сніговими, ЛЬОДОВИКОВИМИ та підземними водами. За водним режимом розрізняють стічні і безстічні озера (мал. 149).

Стічними називають озера, з яких витікають струмки та річки. Безстічні озера не мають стоку води. Б Каспійське море впадають річки, і зокрема найдовша ріка Європи Волга, але жодна пе витікас.

Річки несуть у безстічні озера світу невелику кількість солі. Потрапляючи в безстічне озеро, вода з його поверхні випаровується, а солі залишаються в озері. Протягом десят-

ків. сотень років вони нагромаджуються — і озеро стає солоним.

У стічному озері солі не затримуються, тут вода протічна. Безстічні озера солоні, стічні — прісні.

Солоність води н деяких озерах дуже висока. Причинами є висока випаровуваність води та безстічний режим, а також кількість опадів, які випадають на території, де знаходиться озеро.

На географічних картах прісні озера позначають голубим, а солоні — бузковим кольором. Про глибини озер можна довідатися з цифрової позначки.

З

Болота та її утворення

Озера мають свій вік життя. Лише деякі з них живуть мільйони років, інші — декілька тисяч, а то й сотень років. Вони заростають рослинами, замулюються і перетворюються на болото.

Болото — надмірно зволожена ділянка суходолу, вкрита вологолюбною рослинністю, мас шар торфу товщиною ЗО см і більше. Заболочені ділянки з меншим шаром торфу називають заболоченими землями. Болота займають 5% усього суходолу.

Утворення і розвиток боліт пов’язані зі зникненням рельєфу, долин річок, озерними заглибинами та улоговинами. Формуванню боліт сприяють підземні га грунтові води, атмосферні опади.

Тобто, щоб болото утворилося, необхідне скупчення великої кількості стоячої води і вологий клімат. За характером живлення розрізняють болота низинні, верхові та перехідні.

Низинні болота утворюються в пониженнях рельєфу — річкових долинах, по берегах озер. їх живлять грунтові води, які збагачують рослини поживними солями. Тому й рослинність на таких болотах багата. Низинні болота поширені в Україні на Поліссі.

У верхових болотах рослинність відділена від ґрунту шаром торфу й отримує живлення лише з атмосферними опадами. Тому вона тут бідна. Знаходяться такі болота на вододілах.

Перехідні болота в основному формуються на бідному мінеральному ґрунті і мають здебільшого ґрунтове живлення. На них переважають сфагнові мохи та осока, поширена журавлина. Ці болота за характером живлення с проміжними (перехідними) між низинними та верховими.

Багато боліт зосередилося на півночі Євразії, Північної Америки, в басейнах річок Амазонки, Конго та ін. Річка Дніпро витікає з болота Валдайської височини.

Болота беруть активну участь у колообігу води в природі. Бонн є своєрідним очищувачем вод від різних забруднень, а також є притулком для багатьох звірів і птахів.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Природну заглибину на поверхні Землі, заповнену водою, називають озером.

За походженням озерної улоговини розрізняють озера: тектонічні, вулканічні, залишкові, загатні, льодовикові та ін.

Стічні озера прісні, безстічні — солоні.

Озеро — місце духовного натхнення, поновлення фізичного та емоційного здоров’я. Це великі запаси мінеральних ресурсів, зокрема солей.

Болото — надмірно зволожена ділянка з шаром торфу товщиною понад 0,3 м. Його утворення залежить від характеру поверхні та надмірної кількості опадів. Болота є низинні, верхові та перехідні.

Озера і болота зберігають величезні запаси прісної води, лікарських рослин, місця гніздування птахів. На берегах озер та на болотах мешкас багато тварин. Болота акумулювали в себе величезні запаси торфу, що є цінним ресурсом для людини.

Болото — важкодоступне і дуже небезпечне місце для мандрівок. Тут велика кількість комарів та кліщів, які є переносниками різноманітних захворювань.

Практикуймо

1. Чому Світязь називають «Українським Байкалом»?

Це прісне озеро. Його цілюща води містить срібло і гліцерин, сприяє загоєнню ран.

Обґрунтуйте феномен ІІІацьких озер.

2. Озеро часто називають «серцем Африки», упродовж року не висихає, лише змінює свою площу і залишається прісним. Знайдіть озеро на географічній карті. Чому воно залишається прісним при інтенсивному випаровуванні? Знайдіть підказку ни карті.

3. Проведіть дослідження. Назвіть основні чинники утворення боліт.

Поясніть вислів: «Все, що створене природою. — це користь для всього живого на Землі».

Дослідіть тему: «Осушення боліт*.

Наведіть кілька аргументів, які підтверджують, що болота необхідно залишити в такому стані, як їх створили природа.

4. Припустимо, ви знаходитеся на березі озера і хочете визначити солоність води. Після випаровування 1 л води з озера у вас залишилося 275 г солі. В якому озері така солоність?

Практична робота

Позначення на контурній карті назв озер

Позначте на контурній карті озера: Каспійське море, Байкал, Шацькі озера

 

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023

 
Попередня сторінка:  Робота річок.
Наступна сторінка:   Підземні води.^