Інформація про новину
  • Переглядів: 40
  • Дата: 29-04-2023, 00:20
29-04-2023, 00:20

Підземні води.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Озера. Походження озерних улоговин, со...
Наступна сторінка:   Льодовики. Багаторічна мерзлота.

 

44

ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Ви відкриєте для себе:

що таке підземні води, як вони утворюються і яке їхнє походження та поширення; чому підземні води бувають прісні і мінеральні, холодні і термальні.

1

Підземні коди, умови їх утворення та залягання

Підземні води — води, що містяться у верхніх шарах земної кори.

Підземні води перебувають у трьох станах: рідкому, газоподібному і твердому до межі 12-16-кіломстрової глибини. Рідка вода проникає не глибше ніж на 10 км. Підземні води утворюються в основному з просочених атмосферних опадів, їх розрізняють:

залежно від утворення і залягання; за кількістю розчинених у них мінеральних речовин; за температурою тощо.

Шари порід у земній корі чергуються. Наприклад, під піском знаходиться шар гальки, під ним вапняк, потім знову пісок і нижче глина.

Вода легко просочується крізь товщу піску, гравію, гальки. Найшвидше вона проходить через шар гальки (маленькі камінці) зі швидкістю 100 м за добу, пісок пропускає воду зі швидкістю 10 м за добу (мал. 152).

Шари, крізь які вода просочується в землю, називають водопроникними.

Але тверді гірські породи без тріщин е непереборною перешкодою для проникнення води. Такі породи, як глина (1 мм/ доба), граніт (не пропускає води, лише за наявності тріщин), називають водотривкими (мал. 151).

Верхня частина земної кори складається з водопроникних і водотривких шарів гірських порід, які чергуються. Тому вода

в них може залягати пластами. Коли вода досягає водотривкого шару, вона починає заповнювати простір між камінцями і тріщинками. Шар водопроникних порід, які містять нагромаджену воду, називають водопосішм.

Підземні води, ЩО містяться в першому від поверхні водоносному шарі гірських порід, який залягає над водотривким шаром, називають Грунтовими водами.

Сезонну воду, що залягає на першому шарі водотривких порід, називають верховодкою. Вона може утворюватися під час тривалих дошів й утримуватися па поверхні декілька днів.

Підземні води, що залягають між двома водотривкими шарами гірських порід, називають міжнластовими. Якщо водоносний пласт знаходиться між двома водотривкими шарами гірських порід, вигнутими у вигляді западини, то в нижній частині вигину вода перебуватиме під тиском. У цьому місці можна закладати свердловину — вода підніматиметься під тиском і вийде на поверхню у вигляді фонтана. Таку папірпу воду називають артезіанською. Як правило, вона залягає глибоко.

Пізнаймо більше

Назва «артезіанська» походить від назви французької провінції Артуа, в якій у XII ст. були побудовані бурові колодязі, з яких вода фонтанувала на поверхню.

У деяких місцях (на схилах ярів, по берегах річок, у зниженнях) водотривкий шар гірських порід виходить па поверхню Землі. Разом з ним виходить і водоносний шар. Тоді вода витікає струмками назовні. Місце виходу води з поверхні землі називають джерелом. Така вода холодна і прозора.

2

Прісні і мінеральні, холодні і термальні підземні води

Вода проходить крізь товщі гірських порід, розчиняє їх і несе розчинені речовини з собою. До прісних підземних вод па-

лежать води із вмістом солей до 1 г/л, мінеральних — із вмістом розчинених речовин до 50 г/л. Ними можуть бути різні за складом солі та гази.

Пізнаймо більше

Содове джерело мяе присмак содп тя запах сірководню. Воно сірководневе, гідрокарбоиитно-кальцієве. Вода проходить через иашіякоиі породи і розчиняє їх та виносить з джерела воду зі сріблясто-білим осадом. Зі» хімічинм складом його відносять до мінеральних пжепел TITTTV «НжІУГСГЯ».

Залізисте джерело, г. Ро.злич

Залізисте джерело мяе присмак заліза. В ньому підвищений вміст органіки. Доказом вмісту зи-ліза є жовто-оранжевиіі осид вздовж течії струмка, що витікає джерелом я гори.

Мінеральні води застосовують з лікувальною метою. Вони допомагають організму людини поповнитися мінеральними речовинами (йодом, кальцієм, залізом...). Використовують мінеральні води і в хімічній промисловості.

Підземні води бувають не лише холодними, але й теплими, навіть гарячими. Теплі води мають температуру від +20°С до +37°С. Гарячі води називають термальними. їхня температура перевищує +37°С. Часто термальні ноди є мінеральними.

Термальні води виходять на поверхню (гарячі джерела, гейзери) на о. Ісландія, о. Гренландія, в Північній Америці (Єл-лоустонський національний парк). В Україні гарячі джерела с на Закарпатті. Херсонщині, у Криму.

Термальні води люди використовують для обігріву будинків, а також з лікувальною мстою, створюючи бальнеологічні курорти.

Підземні води — це джерело питної води, зрошення сільськогосподарських земель, енергії та біологічних мінеральних ресурсів, підземні «аптеки*.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Підземні води — води, що містяться у верхніх шарах земної кори. їх розрізняють залежно від утворення і залягання, розчинених у воді мінеральних речовин, а також за температурою.

Проникнення атмосферних вод у земну поверхню пов’язане із водопроникністю гірських порід. Людина з давніх часів використовує підземні води для своїх потреб.

Практикуймо

1. Візьміть дві лійки. Покладіть на отвори лійок клаптики тканини (вату). Зверху на тканину нисинте: на одну — лісок, на іншу — глину. Обидві лійки поставте на прозорі банка, наливайте воду. Що відбувається з водою? Порівняйте та зробіть висновки (иричина —► наслідок).

2. Зберіть наклейки з пластикових пляшок мінеральних вод (3-4 наклейки). Вивчіть їхній зміст, складіть план виступу. Презентуйте перед однокласниками і однокласницями.

3. Життєва проблема, яку можна вирішити.

Ви в туристичній мандрівці. Вода, яку ви взяли з собою у пляшці, закінчується. Вам потрібна вода для приготування обіду. Місцевість, на якій група розмістилася на привал, розташована далеко від сільських колодязів, і поблизу немає річкн. Один вихід: шукати джерело.

4. Підготуйте повідомлення на тему: «Як знайти воду для колодязя иа вашій ділянці? *. Скористайтесь інформацією з інтернету Довідка:

а) метод біолокації поширений спосіб пошуку водопосного пласта для зведення колодязя;

б) насправді розшукати воду на ділянці нескладно. Є декілька народних методів, які дозволяють зиийтн місце, де вона залягає неглибоко.

 

 

 Це матеріал з підручника "Географія"6 клас Сергій Запотоцький 2023
Попередня сторінка:  Озера. Походження озерних улоговин, со...
Наступна сторінка:   Льодовики. Багаторічна мерзлота.^